Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Financie

Informácie o rozpočte a záverečnom účte samosprávneho kraj, o finančných ukazovateľoch a o dani z motorových vozidiel.

Možnosť čerpania dotácií z rozpočtu samosprávneho kraja (športové, kultúrné, sociálne a vzdelávacie akcie).

TSK je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvateľov.

Dňa 8. októbra 2013 Medzinárodná ratingová agentúra Moody’s Investors Service potvrdila Trenčianskemu samosprávnemu kraju za rok 2012 národný rating opäť na úrovni Aa2.sk a medzinárodný rating opäť na úrovni Baa2.

TSK môže z vlastného rozpočtu poskytnúť dotáciu žiadateľovi na podporu:

  • všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov,
  • podnikania a zamestnanosti,
  • voľnočasových a vzdelávacích aktivít detí a mládeže, obyvateľov kraja v športových, kultúrnych, sociálnych a vzdelávacích akciách/projektoch

Aktuality

TSK z dotačného systému podporil viac než 160 subjektov a organizácií, uspokojil viac ako dve tretiny žiadateľov

TSK z dotačného systému podporil viac než 160 subjektov a organizácií, uspokojil viac ako dve tretiny žiadateľov

Poslanci krajského zastupiteľstva na poskytovanie dotácií na základne všeobecne záväzného nariadenia č. 13/2014 na rok 2015 vyčlenili sumu 200 tisíc eur. V porovnaní s rokom 2014 objem finančných prostriedkov v dotačnom systéme navýšili o takmer 70 000 eur. Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) tak nenávratným finančným príspevkom zo svojho rozpočtu tento rok podporil dokopy približne 160 organizácií a inštitúcií.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK