Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Financie

Informácie o rozpočte a záverečnom účte samosprávneho kraj, o finančných ukazovateľoch a o dani z motorových vozidiel.

Možnosť čerpania dotácií z rozpočtu samosprávneho kraja (športové, kultúrné, sociálne a vzdelávacie akcie).

TSK je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvateľov.

Dňa 8. októbra 2013 Medzinárodná ratingová agentúra Moody’s Investors Service potvrdila Trenčianskemu samosprávnemu kraju za rok 2012 národný rating opäť na úrovni Aa2.sk a medzinárodný rating opäť na úrovni Baa2.

TSK môže z vlastného rozpočtu poskytnúť dotáciu žiadateľovi na podporu:

  • všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov,
  • podnikania a zamestnanosti,
  • voľnočasových a vzdelávacích aktivít detí a mládeže, obyvateľov kraja v športových, kultúrnych, sociálnych a vzdelávacích akciách/projektoch

Aktuality

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK