Hlavná stránka > Financie > Ceny a dane > Prímestská autobusová doprava

Prímestská autobusová doprava

Tarifa prímestskej autobusovej dopravy (vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy osôb, ak vzdialenosť od východiskovej zastávky po cieľovú zastávku nepresahuje 100 km) na území Trenčianskeho samosprávneho kraja