Zmluvy

Dátum uzatvorenia Názov PDF
05. augusta 2014 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2014/0269 dokumenty/zmluvy/Zmluva č. 2014-0269.pdf PDF 803,82 kB
05. augusta 2014 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2014/0272 dokumenty/zmluvy/Zmluva č. 2014-0272.pdf PDF 834,71 kB
05. augusta 2014 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2014/0159 dokumenty/zmluvy/Zmluva č. 2014-0159.pdf PDF 829,29 kB
04. augusta 2014 Dodatok č. 2014/0068-1 dokumenty/zmluvy/Dodatok č. 2014-0068-1.pdf PDF 467,25 kB
14. júla 2014 Zmluva č. 2014/0258-1 dokumenty/zmluvy/Zmluva č. 2014-0258-1.pdf PDF 3,5 MB
14. júla 2014 Zmluva č. 2014/0259-1 dokumenty/zmluvy/Zmluva č. 2014-0259-1.pdf PDF 3,32 MB
14. júla 2014 Zmluva č.2014/0260-1 dokumenty/zmluvy/Zmluva č. 2014-0260-1.pdf PDF 3,66 MB
14. júla 2014 Zmluva č. 2014/0261-1 dokumenty/zmluvy/Zmluva č. 2014-0261-1.pdf PDF 3,74 MB
24. júla 2014 Zmluva č. 2014/0210 dokumenty/zmluvy/2014-0210.pdf PDF 2,84 MB
14. júla 2014 Zmluva č. 2014/0259 dokumenty/zmluvy/Zmluva o poskytnutí dotácie  č.2014-0259.pdf PDF 94,07 kB
14. júla 2014 Zmluva č. 2014/0260 dokumenty/zmluvy/Zmluva o poskytnutí dotácie  č.2014-0260.pdf PDF 97,99 kB
14. júla 2014 Zmluva č. 2014/0261 dokumenty/zmluvy/Zmluva o poskytnutí dotácie  č.2014-0261.pdf PDF 97,05 kB
14. júla 2014 Zmluva č. 2014/0258 dokumenty/zmluvy/zmluva_c._2014/0258/Zmluva o poskytnutí dotácie č.2014-0258.pdf PDF 93,52 kB
24. júla 2014 Protokol č. 2014/0219 dokumenty/zmluvy/Protokol č. 2014- 0219.pdf PDF 571,18 kB
25. júla 2014 Dodatok č. 2005/0047-6 dokumenty/zmluvy/Dodatok č. 2005-0047-6.pdf PDF 1,82 MB
25. júla 2014 Dodatok č. 2005/0164-13 dokumenty/zmluvy/Dodatokl č. 2005-0164-13.pdf PDF 2,48 MB
24. júla 2014 Zmluva č. 2014-0187 dokumenty/zmluvy/2014-0187.pdf PDF 16,45 MB
04. júla 2014 Zmluva č. 2013-0402-2 dokumenty/zmluvy/2013-0402-2.pdf PDF 7,26 MB
16. júla 2014 Protokol č. 2014/0213 dokumenty/zmluvy/Protokol č. 2014-0213.pdf PDF 543,56 kB
21. júla 2014 Zmluva č. 2014/0180 dokumenty/zmluvy/Zmluva č. 2014-0180.pdf PDF 6,93 MB