Hlavná stránka > Zdravotníctvo

Zdravotníctvo

Zdravotníctvo je oblasť, ktorá sa týka každého z nás, nakoľko zdravie máme len jedno a je našou najdôležitejšou hodnotou. Dobré zdravie je podmienkou našich úspechov a radosti zo života. Na náš zdravotný stav vplývajú najmä životný štýl každého z nás, vonkajšie prostredie, sociálne vzťahy a genetické faktory. Zdravotný stav každého z nás závisí len asi z 20% od zdravotníctva.

Na tejto stránke nájdete stručný prehľad kompetencií Trenčianskeho samosprávneho kraja v oblasti zdravotníctva ako aj aktuálne informácie o poskytovateľoch, pohotovostných službách lekárov a lekární a iné užitočné informácie. Odborná verejnosť najmä lekári sa dozvedia o tom, ako získať povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, aké sú ich povinnosti a pod.

Aktuálne správy

Baška pustil žilou
(22. augusta 2014)

Oznámenie o zmene v prevádzkovaní ambulancie všeobecného lekára pre dospelých
(05. augusta 2014)

Oznámenie o zmene v prevádzkovaní ambulancie všeobecného lekára pre deti a dorast
(05. augusta 2014)

Oznámenie o zmene v prevádzkovaní neurologickej ambulancie
(30. júna 2014)


Lieky a ZP – mimoriadne oznamy

(03. septembra 2014) Iné upozornenia: Stiahnutie ZP z trhu I.V.KANYLA S PORTOM "Cathula"

(03. septembra 2014) Iné upozornenia: Stiahnutie lieku DOBEXIL H UNG ung rec 1x20 g (tuba Al) z trhu

(03. septembra 2014) Iné upozornenia: Stiahnutie lieku VISINE Classic 0,05% int opo 1x15 ml/7,5 mg z trhu

Služby občanom

Kto je môj lekár? (zdravotné obvody)

Lekárska služba prvej pomoci

Lekárenská pohotovostná služba

Lekárne a výdajne zdravotných pomôcok

Ambulantné zdravotnícke zariadenia

Ústavné zdravotnícke zariadenia

Polikliniky

Návrh na zlepšenie


Služby poskytovateľom zdravotnej starostlivosti

Oznámenie o neprítomnosti na ambulancii

Oznámenie o dovolenkách alebo iných prekážkach prevádzkovania lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok

Rozpis služieb lekárskej služby prvej pomoci

Žiadosť o schválenie ordinačných hodín

Žiadosť o vydanie povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - Fyzická osoba

Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - Právnická osoba

Zmeny v povolení na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - FO

Zmeny v povolení na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - PO

Žiadosť o vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti - FO

Žiadosť o vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti - PO

Zmeny v povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti

Návrh na zlepšenie


Kontakty

Oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva

Etická komisia