Hlavná stránka > Zdravotníctvo

Zdravotníctvo

Zdravotníctvo je oblasť, ktorá sa týka každého z nás, nakoľko zdravie máme len jedno a je našou najdôležitejšou hodnotou. Dobré zdravie je podmienkou našich úspechov a radosti zo života. Na náš zdravotný stav vplývajú najmä životný štýl každého z nás, vonkajšie prostredie, sociálne vzťahy a genetické faktory. Zdravotný stav každého z nás závisí len asi z 20% od zdravotníctva.

Na tejto stránke nájdete stručný prehľad kompetencií Trenčianskeho samosprávneho kraja v oblasti zdravotníctva ako aj aktuálne informácie o poskytovateľoch, pohotovostných službách lekárov a lekární a iné užitočné informácie. Odborná verejnosť najmä lekári sa dozvedia o tom, ako získať povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, aké sú ich povinnosti a pod.

Aktuálne správy

Epidémia ochorení vyvolaných vírusom Ebola
(09. októbra 2014)

NsP P.Bystrica - zámer priameho nájmu majetku (59,66 m2)
(03. októbra 2014)

NsP P.Bystrica - zámer priameho nájmu majetku (62,35 m2)
(03. októbra 2014)

NsP P.Bystrica - zámer priameho nájmu majetku (17,10 m2)
(03. októbra 2014)


Lieky a ZP – mimoriadne oznamy

(16. októbra 2014) Iné upozornenia: Uvoľnenie zdravotníckej pomôcky I.V.KANYLA S PORTOM "Cathula" na trh

(16. októbra 2014) Iné upozornenia: Stiahnutie lieku Azalia 75 mg tbl flm 1x28 a Azalia 75 mg tbl flm 3x28 z trhu

(16. októbra 2014) Iné upozornenia: Stiahnutie lieku TEMPASA Junior 4% sus por 1x100 ml a TEMPASA BABY 2% sus por 1x100 ml z trhu

Služby občanom

Kto je môj lekár? (zdravotné obvody)

Lekárska služba prvej pomoci

Lekárenská pohotovostná služba

Lekárne a výdajne zdravotných pomôcok

Ambulantné zdravotnícke zariadenia

Ústavné zdravotnícke zariadenia

Polikliniky

Návrh na zlepšenie


Služby poskytovateľom zdravotnej starostlivosti

Oznámenie o neprítomnosti na ambulancii

Oznámenie o dovolenkách alebo iných prekážkach prevádzkovania lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok

Rozpis služieb lekárskej služby prvej pomoci

Žiadosť o schválenie ordinačných hodín

Žiadosť o vydanie povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - Fyzická osoba

Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - Právnická osoba

Zmeny v povolení na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - FO

Zmeny v povolení na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - PO

Žiadosť o vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti - FO

Žiadosť o vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti - PO

Zmeny v povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti

Návrh na zlepšenie


Kontakty

Oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva

Etická komisia