Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Školstvo a šport

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja.

Školské financovanie, školská samospráva.

Vzdelávanie človeka je jedným z hlavných činiteľov podmieňujúcich rozvoj každého národa. Školstvo však nemá len vzdelávaciu, ale aj výchovnú funkciu. Trenčiansky samosprávny kraj vytvára a zabezpečuje podmienky vzdelávania žiakov prostredníctvom 40 organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, z toho 40 stredných škôl a 2 školské zariadenia.

Šport, ako jedna z mála oblastí života ľudí má v spoločnosti svoje historicky definované postavenie už od zrodu civilizácie. V modernej spoločnosti je šport všeobecne akceptovanou súčasťou života prirodzene ovplyvňujúcou všetky jeho zložky. Ako nástroj pre vytváranie zdravého životného štýlu pozitívne ovplyvňuje telesnú zdatnosť a duševnú pohodu ľudí, s cieľom preferovať spoločné aktivity dospelých a detí v rámci posilnenia rodinných väzieb.

Aktuality

Remeslo murárov, maliarov a kováčov ovládajú už žiaci základných škôl

Remeslo murárov, maliarov a kováčov ovládajú už žiaci základných škôl

Na Strednej odbornej škole (SOŠ) stavebnej E. Belluša v Trenčíne, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), sa minulý týždeň 29. septembra 2015 uskutočnila stavebná súťaž. Žiaci 7., 8. a 9. ročníkov základných škôl (ZŠ) predviedli svoje praktické zručnosti v rámci projektu TSK „Hrdina remesla“, ako prípravu na štúdium na strednej odbornej škole.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK