Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Školstvo a šport

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja.

Školské financovanie, školská samospráva.

Vzdelávanie človeka je jedným z hlavných činiteľov podmieňujúcich rozvoj každého národa. Školstvo však nemá len vzdelávaciu, ale aj výchovnú funkciu. Trenčiansky samosprávny kraj vytvára a zabezpečuje podmienky vzdelávania žiakov prostredníctvom 49 organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, z toho 46 stredných škôl a 3 školské zariadenia.

Šport, ako jedna z mála oblastí života ľudí má v spoločnosti svoje historicky definované postavenie už od zrodu civilizácie. V modernej spoločnosti je šport všeobecne akceptovanou súčasťou života prirodzene ovplyvňujúcou všetky jeho zložky. Ako nástroj pre vytváranie zdravého životného štýlu pozitívne ovplyvňuje telesnú zdatnosť a duševnú pohodu ľudí, s cieľom preferovať spoločné aktivity dospelých a detí v rámci posilnenia rodinných väzieb.

Aktuality

6
Trenčiansky župan počas otvorenia školského roka spustil aj duálne vzdelávanie

Trenčiansky župan počas otvorenia školského roka spustil aj duálne vzdelávanie

Po letnom dvojmesačnom oddychu žiaci základných a stredných škôl zasadli v stredu opäť do školských lavíc. V minulom školskom roku 2014/2015 predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, prvýkrát vo funkcii trenčianskeho župana otvoril školský rok na dvoch stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), nachádzajúcich sa na hornej Nitre.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK