Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Školstvo a šport

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja.

Školské financovanie, školská samospráva.

Vzdelávanie človeka je jedným z hlavných činiteľov podmieňujúcich rozvoj každého národa. Školstvo však nemá len vzdelávaciu, ale aj výchovnú funkciu. Trenčiansky samosprávny kraj vytvára a zabezpečuje podmienky vzdelávania žiakov prostredníctvom 40 organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, z toho 40 stredných škôl a 2 školské zariadenia.

Šport, ako jedna z mála oblastí života ľudí má v spoločnosti svoje historicky definované postavenie už od zrodu civilizácie. V modernej spoločnosti je šport všeobecne akceptovanou súčasťou života prirodzene ovplyvňujúcou všetky jeho zložky. Ako nástroj pre vytváranie zdravého životného štýlu pozitívne ovplyvňuje telesnú zdatnosť a duševnú pohodu ľudí, s cieľom preferovať spoločné aktivity dospelých a detí v rámci posilnenia rodinných väzieb.

Aktuality

6
SOŠ Trenčín si otvára dvere do Európy

SOŠ Trenčín si otvára dvere do Európy

V dňoch 6. 11. 2015 až 8. 11. 2015 sa v Taliansku, konkrétne v meste Barcellona Pozzo di Gotto na Sicílii, konal kontaktný meeting Erasmus+, na ktorom sa zúčastnila aj jedna zo stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Stredná odborná škola (SOŠ) Trenčín, v zastúpení svojich pedagógov Miriam Kráľovej a Andrey Liptákovej, na podujatí prezentovala svoje študijné odbory, mesto Trenčín a celý región pre možnosti ďalšej spolupráce.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK