Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výberové konania

Aktuálne výberové konania su označené zelenou značkou - Aktuálne.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta II. Referent oddelenia investícií, životného prostredia a územného plánovania TSK

27. januára 2016 | | Aktuálne

Trenčianský samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta II. Referent oddelenia investícií, životného prostredia a územného plánovania Trenčianskeho samosprávneho kraja

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta I. Referent oddelenia investícií, životného prostredia a územného plánovania TSK

27. januára 2016 | | Aktuálne

Trenčianský samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta I. Referent oddelenia investícií, životného prostredia a územného plánovania Trenčianskeho samosprávneho kraja

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK

22. januára 2016 | | Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia vnútornej prevádzky správy registratúry a údržby majetku TSK

20. januára 2016 | | Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia vnútornej prevádzky správy registratúry a údržby majetku TSK

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent odboru dopravy – cyklokoordinátor TSK

18. januára 2016 | | Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent odboru dopravy – cyklokoordinátor TSK

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania

08. januára 2016 |

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vyhlasuje výberové konania

01. decembra 2015 | Aktuálne

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vyhlasuje výberové konania na pracovné miesta sestra na lôžkové oddelenia v zmennej prevádzke a pôrodná asistentka na lôžkové oddelenie v zmennej prevádzke.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent odboru dopravy

01. decembra 2015 |

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent odboru dopravy

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie 2 miest na pozíciu Referent oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov

26. novembra 2015

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie dvoch miest na pozíciu Referent oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Farmaceut samosprávneho kraja - Predĺžený termín

24. novembra 2015 |

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Farmaceut samosprávneho kraja

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Lekár samosprávneho kraja - Predĺžený termín

24. novembra 2015 |

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Lekár samosprávneho kraja

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Strážnik

18. novembra 2015

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Strážnik

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia investícií, životného prostredia a územného plánovania

18. novembra 2015

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia investícií, životného prostredia a územného plánovania

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia vnútornej kontroly, auditu, petícií a sťažností

18. novembra 2015

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia vnútornej kontroly, auditu, petícií a sťažností

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent kontroly na Útvare hlavného kontrolóra TSK

18. novembra 2015

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent kontroly na Útvare hlavného kontrolóra TSK

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta projektový manažér informačného centra Europe Direct Trenčín

11. novembra 2015

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov – projektový manažér informačného centra Europe Direct Trenčín

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky/ školy SOŠ Púchov

16. septembra 2015 |

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky/ školy Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov

01. júla 2015

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Výberové konanie na obsadenie miesta vedúci(a) oddelenia školstva, mládeže a športu

21. januára 2015 |

Trenčianskeho samosprávneho kraja vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta: Vedúci(a) oddelenia školstva, mládeže a športu na odbore školstva a kultúry Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky

21. januára 2015 |

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky/ školy Stredná odborná škola T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky SOŠ Pruské

06. októbra 2014 |

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky/ školy Stredná odborná škola Pruské

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypisuje výberové konanie na voľné pracovné miesto učiteľa slovenského jazyka a akademických predmetov v zahraničí na akademický rok 2014/2015

24. septembra 2014

Učitelia slovenského jazyka a akademických predmetov na školách s vyučovaním slovenského jazyka v zahraničí

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky

14. júla 2014 |

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky/ škôl

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky

02. mája 2014 |

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky/ škôl

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypisuje výberové konanie 2014-15

18. marca 2014 |

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypisuje výberové konanie na voľné pracovné miesta lektorov slovenského jazyka a kultúry a učiteľov slovenského jazyka a akademických predmetov v zahraničí na akademický rok 2014/2015

SOŠ Dubnica n/V hľadá zamestnanca na pracovnú pozíciu kurič-vrátnik-informátor

24. januára 2014

Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23 A, 018 41 Dubnica nad Váhom hľadá na zastupovanie zamestnanca na pracovnú pozíciu kurič-vrátnik-informátor.

SOŠ sklárska Lednické Rovne hľadá učiteľa/ku

22. januára 2014

Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne hľadá učiteľa/ku všeobecno - vzdelávacích predmetov s aprobáciou výtvarná výchova a náboženstvo (resp.iná aprobácia s výtvarnou výchovou).

MOV na strojové obrábanie - sústruženie, frézovanie

20. januára 2014

Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23 A, 018 41 Dubnica nad Váhom hľadá na dlhodobé zastupovanie kvalifikovaného majstra odborného výcviku na strojové obrábanie – sústruženie, frézovanie.

Výberové konanie: riaditeľ /ka/ Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín

14. júna 2013

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa /ky/ Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín so sídlom Staničná 4, 911 50 Trenčín

SOŠ Pruské ponúka voľné pracovné miesto

14. marca 2013

SOŠ Pruské ponúka voľné pracovné miesto z dôvodu dlhodobej PN pre učiteľa odborných predmetov, aprobácia ekonomika a cestovný ruch.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypisuje výberové konanie

14. marca 2013

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypisuje výberové konanie na voľné pracovné miesta lektorov a učiteľov slovenského jazyka a kultúry v zahraničí na akademický rok 2013/2014

Výberové konaniena obsadenie miesta riaditeľa/ky, Stredná odborná škola, Lipová 8, 972 51 Handlová

14. decembra 2012

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky, Stredná odborná škola, Lipová 8, 972 51 Handlová

Výberové konaniena obsadenie miesta riaditeľa/ky, Stredná zdravotnícka škola, Ul. odborov 244/8, 017 01 Považská Bystrica

14. decembra 2012

Trenčiansky samosprávny kraj výberové konaniena obsadenie miesta riaditeľa/ky, Stredná zdravotnícka škola, Ul. odborov 244/8, 017 01 Považská Bystrica

Výberové konaniena obsadenie miesta riaditeľa/ky, Gymnázium, Školská 2, 018 41 Dubnica nad Váhom

14. decembra 2012

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky, Gymnázium, Školská 2, 018 41 Dubnica nad Váhom

Výberové konanie: riaditeľ Škola v prírode Patrovec, Patrovec č. 249, 913 22 Trenčianske Jastrabie

24. augusta 2012

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje vyberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Škola v prírode Patrovec, Patrovec č. 249, 913 22 Trenčianske Jastrabie

Výberové konanie: riaditeľ Stredná odborná škola, Trokanova 3, 907 01 Myjava

25. mája 2012

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje vyberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Stredná odborná škola, Trokanova 3, 907 01 Myjava

Výberové konanie: riaditeľ Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice Slovenskej 16, 971 01 Prievidza

25. mája 2012

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje vyberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice Slovenskej 16, 971 01 Prievidza

Výberové konanie: riaditeľ Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica

25. mája 2012

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje vyberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica

Výberové konanie: riaditeľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, 912 50 Trenčín

25. mája 2012

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje vyberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, 912 50 Trenčín

Výberové konanie: riaditeľ Stredná odborná škola, Športová 675, 916 01 Stará Turá

25. mája 2012

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje vyberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Stredná odborná škola, Športová 675, 916 01 Stará Turá

Výberové konanie na voľné pracovné miesto učiteľ/učiteľka s aprobáciou fyzika - matematika alebo informatika

26. marca 2012

Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica prijme učiteľa/učiteľku s aprobáciou fyzika - matematika alebo informatika na plný pracovný úväzok od 1.9.2012.

Výberové konanie: riaditeľ/-ka Spojená škola, Chemikov 8, 972 71 Nováky s organizačnými zložkami, Stredná odborná škola, Chemikov 8, 972 71 Nováky, Gymnázium, Chemikov 8, 972 71 Nováky

24. februára 2012

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje vyberové konanie na obsadenie miesta riaditeľ/-ka Spojená škola, Chemikov 8, 972 71 Nováky s organizačnými zložkami, Stredná odborná škola, Chemikov 8, 972 71 Nováky, Gymnázium, Chemikov 8, 972 71 Nováky

Výberové konanie: riaditeľ Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov

10. júna 2011

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje vyberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov, so sídlom Ul. 1. mája 905, 020 15 Púchov

Výberové konanie: riaditeľ Stredná umelecká škola, Staničná 8, Trenčín

10. júna 2011

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Stredná umelecká škola, Staničná 8, Trenčín,so sídlom Staničná 8, 911 05 Trenčín

Výberové konanie: riaditeľ Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín

08. októbra 2010

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín so sídlom Staničná 4, 911 50 Trenčín

Výberové konanie: riaditeľa Škola v prírode Zliechov

07. októbra 2010

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Škola v prírode Zliechov so sídlom Zliechov 47, 018 32 Zliechov

Výberové konanie: riaditeľa Stredná odborná škola Bánovce nad Bebravou

07. októbra 2010

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Stredná odborná škola, Farská 7, Bánovce nad Bebravou so sídlom Farská 7, 957 20 Bánovce nad Bebravou

Výberové konanie: riaditeľa Spojenej školy Partizánske

23. októbra 2009
Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Spojená škola s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Stredná priemyselná škola, Obchodná akadémia, so sídlom Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske

Výberove konanie: riaditeľa Stredná odborná škola, Pruské

18. septembra 2009
Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Stredná odborná škola, Pruské 294, so sídlom Pruské 294, 018 52 Pruské

Výberové konanie: riaditeľa Jazyková škola, Považská Bystrica

21. augusta 2009
Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje opakované výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Jazyková škola, Jesenského 259/6, Považská Bystrica, so sídlom Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica

Výberové konanie na pozíciu kontrolného manažéra projektov

20. júla 2009
Trenčiansky samosprávny kraj v súlade s potrebou zabezpečenia činnosti odboru SO/RO, prijme do zamestnania kontrolného manažéra na výkon činnosti Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre Regionálny operačného programu 2007 - 2013.

Výberové konanie: riaditeľa Jazyková škola, Považská Bystrica

22. mája 2009
Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Jazyková škola, Jesenského 259/6, Považská Bystrica, so sídlom Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica

Výberové konanie: riaditeľa Krajské centrum voľného času Trenčín

06. apríla 2009
Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 14, Trenčín, so sídlom Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín

Výberové konanie: riaditeľa Školský internát, Staničná 6, Trenčín

06. apríla 2009
Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Školský internát, Staničná 6, Trenčín, so sídlom Staničná 6, 911 05 Trenčín

Výberové konanie: riaditeľa Škola v prírode Klačno

06. apríla 2009
Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Škola v prírode, Kľačno, 972 15 Kľačno, so sídlom 972 15 Kľačno

Výberové konanie: riaditeľa Jazyková škola, Trenčín

06. apríla 2009
Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Jazyková škola, Ul. 1. mája 2, Trenčín, so sídlom Ul. 1. mája 2, 911 35 Trenčín

 

Výberové konanie: riaditeľa Stredná odborná škola Juraja Ribaya, Bánovce nad Bebravou

06. apríla 2009
Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Stredná odborná škola Juraja Ribaya, Partizánska cesta 76, Bánovce, nad Bebravou, so sídlom Partizánska cesta 76, 957 01 Bánovce, nad Bebravou

Výberové konanie: riaditeľa Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín

06. apríla 2009
Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín, so sídlom Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín

Výberové konanie: riaditeľa Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom

06. apríla 2009
Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom, so sídlom Jánošíkova 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Výberové konanie: riaditeľa Stredná odborná škola obchodu a služieb, Trenčín

06. apríla 2009
Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín, so sídlom Ul. P. Jilemnického 24, 912 50 Trenčín

Výberové konanie: riaditeľa Stredná odborná škola obchodu a služieb, Púchov

06. apríla 2009
Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov, so sídlom Ul. 1. mája 1264, 020 01 Púchov

Výberové konanie: riaditeľa Stredná odborná škola obchodu a služieb, Prievidza

06. apríla 2009
Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza, so sídlom Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza

Výberové konanie: riaditeľa Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom

06. apríla 2009
Trenčiansky samosprávny kraj výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom, so sídlom Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Výberové konanie: riaditeľa Stredná odborná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom

06. apríla 2009
Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Stredná odborná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom, so sídlom Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Výberové konanie: riaditeľa Stredná odborná škola, T. Vansovej, Púchov

06. apríla 2009
Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Stredná odborná škola, T. Vansovej 1054/45, Púchov, so sídlom T. Vansovej 1054/45, 020 32 Púchov

Výberové konanie: riaditeľa Stredná odborná škola zdravotnícka, Trenčín

06. apríla 2009
Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Stredná odborná škola zdravotnícka, J. Braneckého 4, Trenčín, so sídlom J. Braneckého 4, 911 67 Trenčín

Výberové konanie: riaditeľa Obchodná akadémia Milana Hodžu, Trenčín

06. apríla 2009
Trenčiansky samosprávny kraj výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1, Trenčín, so sídlom M. Rázusa 1, 911 29 Trenčín

Výberové konanie: riaditeľa Obchodná akadémia, Medňanská 822/14, Ilava

03. apríla 2009
Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Obchodná akadémia, Medňanská 822/14, Ilava, so sídlom Medňanská 822/14, 019 01 Ilava

Výberové konanie: riaditeľa Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

03. apríla 2009
Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza, so sídlom F. Madvu 2, 971 01 Prievidza

Výberové konanie: riaditeľa Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica

03. apríla 2009
Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica, so sídlom Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica

Výberové konanie: riaditeľa Stredná priemyselná škola, Myjava

03. apríla 2009
Trenčiansky samosprávny kraj výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava, so sídlom Ul. SNP 413/8, 907 01 Myjava

Výberové konanie: riaditeľa Stredná priemyselná škola, Považská Bystrica

03. apríla 2009
Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica, so sídlom Ul. slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica

Výberové konanie: riaditeľa Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom

03. apríla 2009
Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom, so sídlom Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom

Výberové konanie: riaditeľa Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica

03. apríla 2009
Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica, so sídlom Školská 234/8, 017 01 Považská Bystrica

Výberové konanie: riaditeľa Gymnázium Ivana Bellu, Handlová

03. apríla 2009
Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Gymnázium Ivana Bellu, Novomeského 15, Handlová, so sídlom Novomeského 15, 972 51 Handlová

Výberové konanie: riaditeľ Športové gymnázium, Trenčín

03. apríla 2009
Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Športové gymnázium, Kožušnícka 2, Trenčín, so sídlom Kožušnícka 2, 911 01 Trenčín

Výberové konanie: riaditeľa Gymnázium Ľudovíta Štúra, Trenčín

03. apríla 2009
Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1. mája 170/2, Trenčín, so sídlom Ul. 1. mája 170/2, 911 35 Trenčín

Výberové konanie: riaditeľa Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom

03. apríla 2009
Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Gymnázium M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom, so sídlom Športová 41, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Výberové konanie: riaditeľa Gymnázium, Komenského, Partizánske

03. apríla 2009
Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske, so sídlom Komenského 2/1074, 958 01 Partizánske

Výberové konanie: riaditeľa Gymnázium Janka Jesenského, Bánovce nad Bebravou

03. apríla 2009
Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou, so sídlom Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Výberové konanie: riaditeľa Gymnázium, Jablonská 5, Myjava

03. apríla 2009
Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Gymnázium, Jablonská 5, Myjava, so sídlom Jablonská 5, 907 01 Myjava

Výberové konanie: riaditeľ Strednej odbornej školy polytechnickej Prievidza

16. februára 2009
Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Strednej odbornej školy polytechnickej, Ul. Falešníka 6, Prievidza, so sídlom Ul. Falešníka 6, 971 01 Prievidza

Výberové konanie: riaditeľ Strednej odbornej školy, Lednické Rovne

12. decembra 2008
Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Strednej odbornej školy, Súhradka 193, Lednické Rovne so sídlom Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľov škôl

05. decembra 2008
Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľov škôl

Výberové konanie: riaditeľ Spojenej školy Trenčín

05. decembra 2008
Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Spojenej školy, Veľkomoravská 14, Trenčín, s organizačnými zložkami Stredná odborná škola podnikania, Veľkomoravská 14, Trenčín, Stredná odborná škola, Veľkomoravská 14, Trenčín a Stredná odborná škola, Veľkomoravská 14, Trenčín, so sídlom Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín

Výberové konanie: riaditeľ Spojenej školy Dubnica nad Váhom

05. decembra 2008
Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Spojenej školy, Štúrova 1388/23A, Dubnica nad Váhom, s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23A, Dubnica nad Váhom a Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23A, Dubnica nad Váhom, so sídlom Štúrova 1388/23A, 018 41 Dubnica nad Váhom

Výberové konanie: riaditeľ Strednej odbornej školy Prievidza

05. decembra 2008
Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Strednej odbornej školy, Vinohradnícka 8, Prievidza, so sídlom Vinohradnícka 8, 971 58 Prievidza

Výberové konanie: riaditeľ Strednej odbornej školy Považská Bystrica

05. decembra 2008
Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Strednej odbornej školy, Ul. Slovenských partizánov 1129/49 Považská Bystrica

Výberové konanie: riaditeľ Spojenej školy Prievidza

01. decembra 2008
Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Spojenej školy, T. Vansovej 32 Prievidza s organizačnými zložkami Stredná odborná škola , T. Vansovej 32 Prievidza a Stredná odborná škola T. Vansovej 28 Prievidza, so sídlom T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza

Výberové konanie: Referent oddelenia Stratégie a programov RR

03. novembra 2008
Odbor regionálneho rozvoja hľadá vhodného kandidáta na pozíciu: referent oddelenia stratégie a programov regionálneho rozvoja

Výberové konanie: riaditeľ Gymnázium Nováky

09. júla 2008
Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Gymnázium Rastislavova 332, Nováky so sídlom Rastislavova 332, 972 71 Nováky

Výberové konanie: projektoví a finanční manažéri

02. mája 2008
Trenčiansky samosprávny kraj prijme do pracovného pomeru projektových a finančných manažérov na zabezpečenie výkonu činnosti Správcu Fondu mikroprojektov pre Program cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 – 2013

Výberové konanie na riaditeľa zdravotníckeho zariadenia – Nemocnice s poliklinikou v Považskej Bystrici

30. marca 2008
Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa zdravotníckeho zariadenia – Nemocnice s poliklinikou v Považskej Bystrici

Výberové konanie na pozíciu projektových, finančných a monitorovacích manažérov

21. februára 2008
Výberové konanie na výkon činnosti sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre Regionálny operačného programu 2007 – 2013

Výberové konanie na pozíciu Ekonóm "SK 8" s miestom výkonu práce v Bratislave

02. januára 2008
Výberové konanie na obsadenie pozície ekonóm "SK 8" s miestom výkonu práce v Bratislave.

Výberové konanie: Vedúci administratívy v Dome slovenských regiónov v Bruseli

02. januára 2008
Výberové konanie na obsadenie pozície vedúci administratívy DSR (Office Manager) s miestom výkonu práce v Bruseli.

Výberové konanie: riaditeľ Spojenej škola Handlová

12. decembra 2007
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Spojenej školy s organizačnými zložkami Združená stredná škola obchodu a služieb, Lipová 8, Handlová a Stredná priemyselná škola, Lipová 15, Handlová so sídlom Lipová 8, 972 51 Handlová

Výberové konanie: riaditeľ Strednej zdravotníckej školy, Považská Bystrica

12. decembra 2007
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Strednej zdravotníckej školy, Ul. odborov 244/8, Považská Bystrica so sídlom Ul. odborov 244/8, 017 01 Považská Bystrica

Výberové konanie: riaditeľ ZSŠ M. R. Štefánika,Brezová pod Bradlom

12. decembra 2007
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Združenej strednej školy M. R. Štefánika, Cesta SNP 1/244, Brezová pod Bradlom so sídlom Cesta SNP 1/244, 906 13 Brezová pod Bradlom

Výberové konanie: riaditeľ Združenej strednej školy, Nováky

12. decembra 2007
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Združenej strednej školy, Rastislavova 332, Nováky so sídlom Rastislavova 332/, 972 71 Nováky

Výberové konanie: riaditeľ Gymnázium Dubnica nad Váhom

11. decembra 2007
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľ Gymnázia,Školská 2, Dubnica nad Váhom so sídlom Školská 2, 018 41 Dubnica nad Váhom

Výberové konanie: riaditeľ Gymnázium Prievidza

29. júna 2007
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľ Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice Slovenskej 16, Prievidza.

Výberové konanie: riaditeľ ZSŠ Myjava

15. júna 2007
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľ Združenej strednej školy, Trokanova 3, 907 01 Myjava.

Výberové konanie: riaditeľ Gymnázia V. B. Nedožerského Prievidza

14. mája 2007

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Matice slovenskej 16, Prievidza.

Výberové konanie: riaditeľ ZSŠ Myjava

12. apríla 2007
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľ Združenej strednej školy, Trokanova 3, 907 01 Myjava

Výberové konanie: riaditeľ ZSŠE Stará Turá

12. apríla 2007
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľ Združenej strednej školy elektrotechnickej , Športová 675, 916 01 Stará Turá.

Výberové konanie: riaditeľ SOUS Považská Bystrica

12. apríla 2007

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľ Stredného odborného učilišťa strojárskeho, Športovcov č. 341/2, 017 49 Považská Bystrica.

Výberové konanie: vedúci odboru a oddelenia

22. marca 2007

Výberové konannie na obsadenie funkcie:
- vedúci odboru regionálneho rozvoja
- vedúci oddelenia implementácie Regionálneho operačného programu

Výberové konanie: riaditeľ DD-DSS Horná Maríková

22. marca 2007

Výberové konannie na obsadenie funkcie riaditeľ  Domova dôchodcov - domova sociálnych služieb Horná Maríková.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK