Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Geografický informačný systém

S pribúdajúcimi nárokmi na mapové výstupy pri tvorbe územnoplánovacej dokumentácie čo do obsahovej ako i grafickej stránky stále viac vyvstáva potreba komplexného nástroja, ktorý by integroval prezentáciu priestorových ako i databázových údajov v rámci jednej platformy.

V oblasti územnoplánovacej dokumentácie v rámci odbornej verejnosti je dnes už bežným štandardom používanie desktopových nástrojov (aplikácií bežiacich v rámci jedného stolového počítača) geografického informačného systému v skratke GIS, ktorý spĺňa vyššie spomenuté kritériá.

Pre sprístupnenie týchto moderných technológií ako i pre skvalitnenie poskytovania územnoplánovacích výstupov samotných smerom k verejnosti pristúpili sme ku vybudovaniu serverového GIS riešenia, ktoré umožňuje využitie základných funkcií pri práci s mapovými podkladmi ako i s ich atribútmi bez nutnosti použitia špeciálneho softvéru pre koncových odberateľov.

V eGov službách vám ponúkame nahliadnutie do systému GIS

Urbanistický návrh

Komplexný urbanistický návrh

Doprava a technická infraštruktúra

Výkres dopravy a technickej infraštruktúry

Štruktúra krajiny a územný systém ekologickej stability

Výkres krajinnej štruktúry a územný systém ekologickej stability

Perspektíva PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely

Výkres perspektívneho použitia PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK