Nemocnica s poliklinikou Prievidza

Sídlo:Bojnice, Nemocničná 2
Štatutár:Belanský Ján, MUDr., MPH
Telefón:046/5112101 , 046/5112111
E-mail:riaditel@hospital-bojnice.sk
Web:www.hospital-bojnice.sk
Web stránka:http://www.hospital-bojnice.sk