Zdravotnícke zariadenia, okres Ilava

agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS - ČERVENÁ s.r.o., agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava +421 42 4465366    
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS - VITALITA s.r.o., agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (Továrenská) Továrenská 10/1408, 01841 Dubnica nad Váhom +421 949319185    
Ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti AG - DENT, s. r. o., Ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti (Dukelská štvrť) Dukelská štvrť 3/1401, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4441449    
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti ARCHE s. r. o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 39/846, 01901 Ilava +421 42 4465359    
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti ARCHE s. r. o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 39/846, 01901 Ilava +421 42 4465359    
Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast BabyMedic s.r.o., Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3/845, 01901 Ilava +421 42 4464194    
Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast Bagínová Želmíra, MUDr., Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4653338    
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Barinková Zuzana, MUDr., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 019O1 Ilava    
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti BEADERMA, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Gagarinova) Gagarinova 5/773, 01851 Nová Dubnica +421 42/4426700    
Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých BOLE, s. r. o., Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých (Štúrova) Štúrova 1/1483, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4422663    
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Brachium s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Továrenská) Továrenská 10/1408, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4484213    
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Bubeník s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Pod hájom) Pod hájom 15/345, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4424837    
Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých CABADOVÁ, s.r.o., Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4653336    
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Centrum klinickej a naturálnej reumatológie s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3/846, 01901 Ilava +421 42 4464195    
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Cíbik Viliam, MUDr., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01852 Dubnica nad Váhom +421 42 4492630    
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Cíbik Viliam, MUDr., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Pruské) 293, 01852 Pruské +421 42 4492630    
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti CLINAL, s. r. o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 36/843, 01901 Ilava +421 905139888    
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti CO - Medika III, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Továrenská) Továrenská 10/1408, 01841 Dubnica nad Váhom    
Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých CO - Medika III, s.r.o., Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých (Továrenská) Továrenská 10/1408, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4485142    
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek CO - Medika III, s.r.o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Továrenská) Továrenská 10/1408, 01841 Dubnica nad Váhom    
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti COR JESU s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava +421 42 4667253    
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Cosentinová Eva, MUDr., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3/1920, 01901 Ilava +421 42 4667341    
Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast Čileková Marta, MUDr., Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4421047    
Ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti DENTAPROX s.r.o., Ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti (P. O. Hviezdoslava) P. O. Hviezdoslava 23/778, 01851 Nová Dubnica +421 42 4431845    
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti DERMATOP, s. r. o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Pod kaštieľom) Pod kaštieľom 29/638, 01841 Dubnica nad Váhom    
Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast Detská ambulancia DCA, s. r. o., Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4653347    
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti DIAGNOS-SM, s. r. o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Továrenská) Továrenská 10/1408, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4484247    
Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých DIAGNOS-SM, s. r. o., Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých (Továrenská) Továrenská 10/1408, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4484247    
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Diecézna charita Žilina, agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava +421 42 4466337    
Ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti Dolinská Pravomila, MUDr., Ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4423640    
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Duševné centrum, s. r. o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Továrenská) Továrenská 10/1408, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4486717    
ambulancia záchrannej zdravotnej služby Falck Záchranná a.s., ambulancia záchrannej zdravotnej služby (Fándlyho) Fándlyho 22/144, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 2868683    
ambulancia záchrannej zdravotnej služby Falck Záchranná a.s., ambulancia záchrannej zdravotnej služby (Záhumenská) Záhumenská 5, 01901 Ilava +421 42 2868685    
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Filová Marta, MUDr., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Pod kaštieľom) Pod kaštieľom 29/638, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4449218    
Ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti Fukoňová Barbora, MDDr., Ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 846, 01901 Ilava +421 42 4466235    
Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast GATIM s.r.o., Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast (Gagarinova) Gagarinova 5/773, 01851 Nová Dubnica +421 42 4430071    
Ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti GYNAMB - MUDr. Dagmar Galiovská, s. r. o., Ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4653333    
Ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti Gynekológia - MUDr. Darina Orálková, s. r. o., Ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4420528    
Ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti Gynekológia - MUDr. Eva Gogová, s. r. o., Ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 36/843, 01901 Ilava +421 42 4441730    
Ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti GYNEKON s.r.o., Ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti (Pruské) Pruské 293, 01852 Pruské +421 42 4492910    
Ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti GYNPOL, s.r.o., Ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti (Mierové námestie) Mierové námestie 863, 01901 Ilava    
Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých Harušncová Lýdia, MUDr., Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých (Štúrova) Štúrova 1, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4422954    
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Holičková Helena, Mgr., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4653332    
Ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti Hořejší Ľubica, MUDr., Ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4421821    
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek HPL spol. s.r.o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4442211    
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek HPL spol. s.r.o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom +421 46 5420795    
Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých ICHTOS s.r.o., Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých (Gagarinova) Gagarinova 5/773, 01851 Nová Dubnica +421 42 4432387    
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti INTERN, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 39/846, 01901 Ilava +421 42 4441726    
Ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti Jelčic Igor, MUDr., Ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti (Pruské) 293, 01852 Pruské +421 42 4492442    
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Jurisa Miloš, MUDr., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Tajovského) Tajovského 50/1169, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4424768    
Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast Kadlubiak Marián, MUDr., Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4653343    
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Karasová Alena, MUDr., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava +421 42 4466999 222    
Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých Klinovský Jozef, MUDr., Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava +421 42 4466999 384    
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Kobela Jaroslav, MUDr., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4426406    
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti KONZÍLIUM s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (A. Kmeťa) A. Kmeťa 15/370, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4426231    
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti KONZÍLIUM s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (A. Kmeťa) A. Kmeťa 15/370, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4426231    
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti KONZÍLIUM s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Gagarinova) Gagarinova 5/773, 01851 Nová Dubnica +421 042 4434673    
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti KONZÍLIUM s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom    
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek KONZÍLIUM s.r.o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (A. Kmeťa) A. Kmeťa 15/370, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4426231    
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek KONZÍLIUM s.r.o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Gagarinova) Gagarinova 5/773, 01851 Nová Dubnica +421 042 4434673    
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Kopecký Vladimír, MUDr., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4653378    
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Kosorín Dominik, MUDr., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4426407    
Ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti Kosorínová Vlastimila, MUDr., Ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti (Pruské) 293, 01852 Pruské +421 42 4492633    
Ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti Kotrík Slavomír, MUDr., Ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti (Pod kaštieľom) Pod kaštieľom 638, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4423758    
Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast Kozempelová Eva, MUDr., Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4653346    
Ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti Latkoczy Jozef, MUDr., Ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti (Gagarinova) Gagarinova 5, 01851 Nová Dubnica +421 42 4440075    
Ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti Legdan Slavomír, MUDr., Ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4421047    
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti LEKIA s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 1920, 01901 Ilava    
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Logman West a.s., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava +421 42 4441338    
stacionár Logman West a.s., stacionár (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava +421 42 4465365    
Ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti Majtánová Anna, MUDr., Ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti (Murgašova) Murgašova 873, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4428721    
Ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti Malíčková Anna, MUDr., Ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti (Štúrova) Štúrova 1, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4111262    
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Marczinková Mária, MUDr., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava +421 42 4464414    
Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých Marček Miloš, MUDr., Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých (Gagarinova) Gagarinova 5, 01851 Nová Dubnica +421 42 4432040    
Ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti Martišová Andrea, MUDr., Ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 02001 Ilava +421 42 4324450    
Ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti MCM GYNPED, s. r. o., Ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4653364    
Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast MED DK, s. r. o., Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast (Pruské) 293, 01852 Pruské +421 42 4492465    
Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých MEDICO PLUS, s. r. o., Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých (Janka Kráľa) Janka Kráľa 1, 01863 Ladce +421 42 4603211    
Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých MEDICO PLUS, s. r. o., Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých (Továrenská) Továrenská 10/1408, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4486741    
Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých MEDIFER, s. r. o., Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4422791
   
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti MEDIHOF, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Továrenská) Továrenská 10/1408, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4486742    
Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých MEDIHOL TT, s. r. o., Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých (Továrenská) Továrenská 10/1408, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4484212    
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti MEDIKAF s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4424892    
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Mestská poliklinika Dubnica, m. p. o., agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom    
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Mestská poliklinika Dubnica, m. p. o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom    
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Mestská poliklinika Dubnica, m. p. o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom    
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Mestská poliklinika Dubnica, m. p. o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom    
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Mestská poliklinika Dubnica, m. p. o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom    
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Mestská poliklinika Dubnica, m. p. o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom    
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Mestská poliklinika Dubnica, m. p. o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom    
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Mestská poliklinika Dubnica, m. p. o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom    
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Mestská poliklinika Dubnica, m. p. o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom    
Ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti Mestská poliklinika Dubnica, m. p. o., Ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom    
poliklinika Mestská poliklinika Dubnica, m. p. o., poliklinika (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom    
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Mestská poliklinika Dubnica, m. p. o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom    
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Mestská poliklinika Dubnica, m. p. o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom    
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Mestská poliklinika Dubnica, m. p. o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom    
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Mestská poliklinika Dubnica, m. p. o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom    
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti MICHALMED, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Továrenská) Továrenská 10/1408, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4484227    
Ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti MM DENTAL s.r.o., Ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti (Trenčianska) Trenčianska 764, 01851 Nová Dubnica +421 948028866    
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Mončeková Monika, MUDr., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava +421 42 4466372    
Ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti MUDr. Adriana Petrykowska, s.r.o., Ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti (Mierové námestie) Mierové námestie 863, 01901 Ilava +421 42 4466558    
Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých MUDr. Anna Hofierková, s. r. o., Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava +421 42 4466999 379    
Ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti MUDr. Denisa Mičková, s.r.o., Ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti (Pruské) 293, 01852 Pruské +421 42 4493193    
Ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti MUDr. Dušan Rebro s.r.o., Ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti (Ružová) Ružová 112, 01901 Ilava +421 42 4466983    
Ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti MUDr. Ftorková s.r.o., Ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava +421 42 4466999 349    
Ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti MUDr. Jaroslav Balažovjech, s. r. o., Ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti (Gagarinova) Gagarinova 5/773, 01851 Nová Dubnica    
Ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti MUDr. Jaroslav Balažovjech, s. r. o., Ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti (Továrenská) Továrenská 10/1408, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4484225    
Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých MUDr. Mária Augustínová s.r.o., Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých (Gagarinova) Gagarinova 5/773, 01851 Nová Dubnica +421 42 4431098    
Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast MUDr. Poliačik, s. r. o., Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4653370    
Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých MUDr. Viliam Cíbik, PhD., s.r.o., Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých (Pruské) 293, 01852 Pruské    
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava    
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava +421 42 4466396    
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava +421 42 4466352    
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava +421 42 4466374    
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava +421 42 4466259    
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava +421 42 4466310    
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava +421 42 4466218    
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava +421 42 4466385    
Ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o., Ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava +421 42 4466378    
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o., zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava    
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o., zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava    
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o., zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava    
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o., zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava    
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava    
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava    
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava    
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava    
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava    
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava    
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Neuro - PDT, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava +421 42 4667394    
Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých NITRAM s. r. o., Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava +421 42 4466399    
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti OMZA TRADE s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom    
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti OMZA TRADE s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom +421 911782893    
Ambulancia dentálnej hygieny Ondrišáková Dáša, Bc., Ambulancia dentálnej hygieny (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava    
Ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti Ondrišková Soňa, MUDr., Ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4653340    
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti PULMOSPOL, s. r. o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3/845, 01901 Ilava +421 42 4471311    
Ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti Rebry Rudolf, MUDr., Ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti (Centrum I.) Centrum I. 70/29, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4420000    
Ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti Rebry Rudolf, MUDr., Ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti (SNP) SNP 15, 01851 Nová Dubnica +421 42 4465449    
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Rosinová Eva, MUDr., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava +421 42 4667387    
Ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti RR-DENTAL, s. r. o., Ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava +421 42 4466390    
Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých SALVEO s.r.o., Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých (Gagarinova) Gagarinova 5, 01851 Nová Dubnica +421 42 4431352    
Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých SANOX, s. r. o., Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4653313    
Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých SANTES, s. r. o., Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4653312    
Ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti SOA DENT s.r.o., Ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti (Kvášovecká) Kvášovecká 13/4167, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4426718    
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Sokol Anton, MUDr., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava +421 42 4467381    
Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých Solík Peter MUDr., Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých (Pruské) 293, 01852 Pruské +421 42 4492463    
Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých STEVOL, s. r. o., Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4422354    
Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast Sudorová Irena, MUDr., Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava +421 42 4465327    
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek synlab slovakia s.r.o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava +421 42 3700570    
<< Začiatok < Predošlé | 1 | 2 | Nasledujúce > Koniec >>