Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Kuchárska kniha pre život inšpiráciou pre základné, stredné aj vysoké školy

Kuchárska kniha pre život inšpiráciou pre základné, stredné aj vysoké školy

Vzájomné smerovanie základných, stredných a vysokých škôl je nevyhnutným predpokladom odborného vzdelávania v našom kraji,“ týmito slovami sa vedúca oddelenia školstva a kultúry Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Daniela Hilčíková prihovorila účastníkom medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Kuchárska kniha pre život alebo Cesty k edukácii pre život. Nadviazala tak na hlavnú myšlienku konferencie, ktorou bola súdržnosť a zefektívnenie práce pedagógov na všetkých stupňoch škôl. Konferencia sa v rámci II. ročníka festivalu vzdelávania dnes uskutočnila na Dubnickom technologickom inštitúte (DTI) za prítomnosti rektora Ericha Petláka a riaditeľky Gabriely Gabrhelovej. Konferencie sa okrem zástupcov DTI a študentov zúčastnili aj pedagógovia a riaditelia zo základných a stredných škôl.

Prednášky a príspevky takmer 30 odborníkov z radov pedagogickej verejnosti odzneli v dvoch sekciách, ktoré sa venovali otázke medzipredmetového vzdelávania na vysokých školách a súčasnej edukácii v praktickom kontexte na základných a stredných školách. Ambíciou bolo vytvoriť vhodné podmienky na výmenu informácií a skúseností na jednotlivých úrovniach vzdelávania. „Cieľom konferencie je zamyslieť sa nad otázkami edukácie v našej republike a v neposlednom rade aj v našom regióne, aby budúca dorastajúca generácia bola taká, ako je to v názve konferencie – aby bola pripravená do života,“ vysvetlil rektor Erich Petlák. Chceli sme osloviť širšiu verejnosť v regionálnej pôsobnosti. Veríme, že v budúcnosti budeme môcť túto regionálnu pôsobnosť presunúť do viacerých oblastí. Potešíme sa, ak sa samostatné základné, stredné aj vysoké školy v trenčianskom regióne prihlásia, aby sa inšpirovali,“ informovala garantka konferencie Dáša Porubčanová z DTI.

TSK má záujem o rozvoj odborného vzdelávania v kraji. Na ňom sa musia podieľať všetci partneri, už od základných škôl, cez stredné školy, ktorých zriaďovateľom je kraj, až po pokračovateľov, ktorými sú vysoké školy,“ priblížila dôvod účasti TSK na organizácii konferencie Daniela Hilčíková a dodala, že odbor školstva Úradu TSK plánuje využiť výstupy konferencie na odporúčania pre stredné školy v oblasti edukácie.

Organizátorom konferencie bol DTI v Dubnici nad Váhom v spolupráci s TSK a regionálnymi základnými a strednými školami. DTI si chcel aj takouto formou pripomenúť 10. výročie od začiatku jeho pôsobenia. Záštitu nad podujatím, ktoré sa konalo v rámci týždňa vedy a techniky, prevzal aj predseda TSK Jaroslav Baška.

Fotogaléria

Dokumenty

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK