Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

V rámci prvého roku fungovania služby včasnej intervencie v CSS – DOMINO našlo potrebnú pomoc 12 rodín

V rámci prvého roku fungovania služby včasnej intervencie v CSS – DOMINO našlo potrebnú pomoc 12 rodín

Presne pred rokom Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) prostredníctvom zariadenia sociálnych služieb CSS – DOMINO v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK spustil v kraji prvú službu včasnej intervencie. V priebehu jedného roka svojho fungovania pomohla 12 rodinám s deťmi a dopyt po nej stále stúpa.

Oporu rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi v okrese Prievidza poskytuje služba včasnej intervencie v Centre sociálnych služieb (CSS) – DOMINO od 1. marca 2017. S myšlienkou pomôcť rodinám s deťmi so zdravotným postihnutím do siedmeho roku života prišla riaditeľka CSS – DOMINO v Prievidzi Iveta Lauková. „Službu včasnej intervencie sme začali poskytovať ako odpoveď na potreby rodín, ktoré majú dieťa so zdravotným postihnutím. Každá rodina, ktorá nás doteraz oslovila, je niečím špecifická a potrebuje individuálny prístup. Počas prvého roka sa k nám prihlásilo celkovo dvanásť rodín, ktoré nás kontaktovali,“ uviedla riaditeľka zariadenia.     

Služba včasnej intervencie sa priamo v prievidzskom zariadení sociálnych služieb poskytuje ambulantnou formou. Druhú možnosť predstavuje terénna forma, ktorá prebieha priamo v rodinách, teda v prirodzenom prostredí dieťaťa a celej rodiny. Rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením je v rámci tohto druhu sociálnej služby k dispozícii sociálny pracovník, psychológ, fyzioterapeut i špeciálny pedagóg v spolupráci s ostatnými odborníkmi.

Prvý rok služby včasnej intervencie v kocke

Okrem pomoci špecializovaných odborníkov pomohli zamestnanci CSS – DOMINO viacerým rodinám so zaradením dieťaťa do špeciálnej materskej školy, resp. do bežnej materskej školy. Deťom a členom rodiny bolo počas celého roka poskytované psychologické poradenstvo a diagnostika. „Zariadenie sa rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi snaží pomôcť v dosahovaní väčšej samostatnosti a začleneniu sa do spoločnosti, pretože je veľmi potrebné, aby rodina dokázala zvládať situácie, ktoré sú spojené s narodením a výchovou postihnutého  dieťaťa. Musia cítiť oporu, aby mohli kráčať ďalej a videli zmysel v jej poslaní, ktoré má,“ skonštatovala pomoc odborníkov rodinám Elena Nekorancová, poverená riadením Oddelenia sociálnej pomoci Úradu TSK. Služba včasnej intervencie je v prievidzskom centre sociálnych služieb poskytovaná bezplatne

Potrebná asistencia zahŕňa napríklad aj sprevádzanie rodinných príslušníkov po úradoch či pomoc pri vybavovaní náležitých kompenzácií. Poskytnutie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie doplnili počas prvého roka služby aj stimulácie komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným znevýhodnením či preventívne aktivity, ktoré spadajú do náplne práce zamestnancov. „Rodičom a ostatným členom rodiny sme sa snažili pomôcť aj po ľudskej stránke a ubezpečiť ich, že spoločnosť má o nich záujem. Chceme im pomôcť hľadať možnosti, ako svoj život prežiť hodnotne a s pozitívnym pohľadom i napriek obmedzeniu, ktoré ich možno spomaľuje. Teší nás spätná väzba od rodín, ktoré sa i napriek malým krôčikom tešia napredovaniu svojich detí,“ uzatvorila hodnotenie prvého roka služby v CSS – DOMINO jeho iniciátorka Iveta Lauková.   

Dôležité je začlenenie rodín do spoločnosti

Prvé výročie spustenia služby včasnej intervencie si CSS – DOMINO pripomenie vo svojich priestoroch v utorok 20. marca 2018, na ktorý pripadne Svetový deň sociálnej práce. Cieľom tohto dňa na celom svete je poukázať na prínos sociálnej práce pre spoločnosť, no najmä oceniť obetavú prácu sociálnych pracovníkov. Deň sociálnej práce v CSS – DOMINO podľa slov jeho riaditeľky predstaví aktivity, činnosti i bežný život prijímateľov sociálnej služby v zariadení, vítané budú aj návrhy rodinných príslušníkov na skvalitnenie života v centre. Chýbať nebude ani kultúrny program klientov CSS – DOMINO, pripravený pod réžiou zamestnancov zariadenia. „Naším zámerom je pozvať aj rodiny, ktorým je poskytovaná služba včasnej intervencie. Postupne ich chceme začleniť medzi rodičov našich klientov, prípadne budeme radi, ak nadviažu medzi sebou komunikáciu, ktorú využijú na výmenu skúseností pri starostlivosti o svoje deti,“ prezradila k pripravovanému podujatiu Iveta Lauková.

Služba včasnej intervencie ako nový druh sociálnej služby bola odsúhlasená poslancami krajského parlamentu na Zastupiteľstve TSK v januári 2017. Pokrytie úhrady miezd a ďalších počiatočných nákladov počas prvého roka existencie podporila zo svojho rozpočtu župa sumou vo výške 10 tisíc eur. Službu včasnej intervencie v zariadení v marci minulého roku slávnostne otváral trenčiansky župan Jaroslav Baška. „Spustením služby včasnej intervencie sme v Trenčianskom kraji v tejto oblasti vypustili prvú lastovičku. Teším sa, že služba počas prvého roku svojho fungovania potvrdila svoje opodstatnenie,“ vyjadril sa župan.    

autor: bj

Fotogaléria

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK