Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Archív: Európska únia a zastúpenie TSK v Bruseli

Uznesením Zastupiteľstva TSK č. 401/2005 zo dňa 27.4.2005 bolo schválené zastúpenie Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci Spoločného regionálneho zastúpenia v Bruseli so zameraním na informačné služby, budovanie siete kontaktov, administrovanie iniciatív EÚ, sprostredkovanie pracovných návštev, budovanie pozitívneho obrazu o regióne vo vzťahu k inštitúciám EÚ a ďalšie činnosti. Z dôvodu úsporných opatrení prijatých v dôsledku pretrvávajúceho stavu zhoršeného ekonomického prostredia poslanci rozhodli o zrušení priameho zastúpenia v kraji. Predpokladaná úspora po ukončení pracovného pomeru zamestnanca a nájomnej zmluvy bude cca 96 200 € ročne. Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.05.2014 prerokovalo a s ch v á l i l o zrušenie zastúpenia TSK v Bruseli dňom 31.05.2014, k čomu bolo prijaté uznesenie č. 121/2014.

Táto sekcia slúži ako archív predchádzajúcej činnosti priameho zastúpenia TSK v Bruseli.

Aktuality

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK