Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Európsky rok medzikultúrneho dialógu 2008 na Slovensku

Európsky rok medzikultúrneho dialógu (EYID) vychádza z presvedčenia, že rastúca kultúrna rôznorodosť Európy je unikátnou výhodou, ktorú by mali všetci Európania využiť. EYID 2008 bol ustanovený rozhodnutím č. 1983/2006/EC Európskeho parlamentu a Rady.

Oficiálne spustenie EYID sa uskutočnilo 8. januára 2008 v Ljubljane za účasti komisára J. Figeľa a popredných slovinských predstaviteľov.

Počas tohto roka budú prezentované projekty na európskej a národnej úrovni ako aj projekty v rámci viacerých kategórií: kultúra a médiá, menšiny, migrácia, náboženstvo, vzdelávanie/veda, pracovisko, mnohojazyčnosť, mládež.  

Slovenská republika sa do Európskeho roka medzikultúrneho dialógu zapojí viacerými podujatiami a projektami, z ktorých niektoré vyberáme:

Projekty EÚ:

„Kultúry z celého bloku: Vytváranie európskej siete pre medzikultúrne aktivity komunít“

Partneri: Praha, Berlín, Bratislava, Brusel, Bukurešť, Varšava, Viedeň, Veľká Británia
Viac informácií na www.mkc.cz

„Cudzinec“

Partneri: Holandsko, Rumunsko, Poľsko, Veľká Británia, Nemecko, Slovensko, Švédsko, Slovinsko, Španielsko, Fínsko
Viac informácií na www.stanica.sk

Národný projekt:

„Animácia euroobčianstva v miestnej kultúre“

Partneri: Národné osvetové centrum, ZMOS, obec Štrba a vybraných 40 slov. obcí, CEP ( Centrum pre európsku politiku ), o.z., Bratislava; FF UK v Prahe (ČR), Univerzita Kraków (Poľsko), Celoštátna slovenská samospráva, Budapešť (MR)
Viac informácií na stránkach koordinátora projektu www.nocka.sk

Ostatné projekty – kategória kultúra a médiá:

„Mladý reportér“

Partneri: stredné školy - ZSŠ dopravná Martin (SR),  Zespoł Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie (Poľsko)
Viac informácií na stránkach koordinátora projektu: http://www.zssd-mt.edu.sk/twin/

„Príbehy, kde slnko vychádza a zapadá“

Partneri: Poľsko, Slovensko, Francúzsko, Fínsko, Maďarsko
Viac informácií na stránkach koordinátora projektu, maďarskej kultúrnej asociácie Angol Műhely: http://www.angolmuhely.hu/

„Nepriateľove dcéry“

Partneri: Česká republika, Slovensko, Taliansko, Holandsko, Veľká Británia, Rakúsko, Bulharsko, Rumunsko
Viac informácií na www.sunfilmproductions.com alebo kontakt - Zuzana Drazilova, sunfilms@volny.cz

Ostatné projekty – kategória menšiny:

„Rómovia – odsúdení k zničeniu“

Partneri: Poľsko, Nemecko, Česká republika, Slovensko
Viac informácii na stránkach Rómskej asociácie v Poľsku: www.stowarzyszenieromow.hg.pl

Ostatné projekty – kategória pracovisko:

„Odevy v špirále času. Odevný priemysel čelí výzvym medzikultúrnych rozdielov“

Partneri: Česká republika, Grécko, Fínsko, Nemecko, Slovensko
Viac informácií na http://www.vosonspso.cz/od/

Ostatné projekty – kategória vzdelávanie/veda:

„CiCe3 – Detská identita a občianstvo v Európe“

Partneri: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,GR, HU, IE, IS, IT, LT, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK
Viac informácií na http://cice.londonmet.ac.uk  

„CLIOHnet 2 – Vytváranie väzieb a inovatívnych pohľadov na zlepšenie historickej perspektívy v európskej kultúre“

Partneri: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,GR, HU, IE, IS, IT, LT, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK
Viac informácií na www.clioh.net

„Rovnosť vo vysokom školstve zo študentskej perspektívy“

Partneri: Belgicko, Rakúsko, Taliansko, Holandsko, Rumunsko, Slovensko
Viac informácií na www.esib.org

Viac podrobností o pripravovaných podujatiach a projektoch sa dozviete na stránkach EYID 2008: www.dialogue2008.eu

Národným koordinačným orgánom pre EYID je na Slovensku Ministerstvo kultúry SR:

Ivana Gubová
Sekcia medzinárodnej spolupráce
Ministerstvo kultúry SR
Nám. SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1
tel: + 421 2 / 5939 1322, fax: +421 2 / 5441 5534
e-mail: ivana.gubova@culture.gov.sk

Národnú stratégiu Slovenskej republiky na implementáciu EYID nájdete na:
http://www.culture.gov.sk/zahranicne-styky/programy-eu/europsky-rok-medzikulturneho-dialogu-2008

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK