Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Možnosti finančnej podpory riadené inými inštitúciami EÚ

Európska komisia vyčlenila v programovacom období 2007-2013 viac ako 280 grantových schém v celkovej hodnote 14 miliárd EUR. Ide napríklad o programy Celoživotné vzdelávanie, Mládež v akcii, Kultúra 2007, Európa pre občanov, 7. rámcový program pre výskum.

Popri programoch riadených Európskou komisiou existujú aj iné možnosti finančnej podpory riadené inými inštitúciami EÚ:

 EIB (Európska investičná banka) je finančnou inštitúciou EÚ. Prioritou pri poskytovaní finančnej podpory je podpora vyváženého ekonomického rozvoja a integračnej politiky EÚ. Spôsob finančnej podpory (32 miliárd EUR):

  • priamo prístupné individuálne pôžičky pre veľké projekty
  • globálne pôžičky, riadené finančnými sprostredkovateľmi pre malé a stredné projekty
  • rizikové investičné fondy: viaceré Európske investičné fondy využívajú fondy EIB, aby získali záujem z radov inovatívnych MSP

 EIF (Európsky investičný fond) má za cieľ podporovať malé inovatívne spoločnosti, komunikačné a veľké infraštruktúrne projekty (z oblasti dopravy a energetiky). Spôsoby finančnej podpory:

  • záruky: EIF poskytuje priamo dosiahnuteľné záruky na viac ako 5 miliárd EUR
  • investičné fondy: 200 miliárd EUR na projekty rizikového kapitálu prostredníctvom sprostredkovateľov

 EBRD (Európska banka pre obnovu a rozvoj) podporuje rozvoj MSP v strednej a východnej Európe. Spôsob finančnej podpory (celkom 2, 2 miliárd EUR):

  • ekvitné financovanie a pôžičky sú rozdeľované EBRD priamo a nepriamo prostredníctvom finančných sprostredkovateľov ako sú banky a fondy rizikového kapitálu

 Council of Europe (Rada Európy) medzivládna organizácia reprezentujúca 47 európskych krajín. Prioritou Rady je hľadať riešenia problémov, ktorým čelí európska spoločnosť (ľudské práva, kultúra, vzdelávanie, zdravotníctvo, životné prostredie…). Spôsob finančnej podpory:

  • granty na mládežnícke projekty ako aj na projekty z oblasti filmového priemyslu prostredníctvom programu EURIMAGES

 CEB (Rozvojová Banka Rady Európy) má za cieľ posilniť sociálnu kohéziu v Európe podporou projektov naliehavého a sociálneho charakteru. Spôsob finančnej podpory (2052 miliónov EUR):

  • dlhodobé pôžičky a záruky priame i nepriame (prostredníctvom sprostredkovateľských inštitúcií)

 EDF (Európsky rozvojový fond) je hlavným finančným nástrojom Lomskej konvencie. Cieľom je podpora ekonomického a sociálneho rozvoja v 70 krajinách africko-karibsko-pacifickej oblasti. Spôsob finančnej podpory (15 miliárd EUR):

  • granty pre národné a mnohonárodné programy schválené na základe dohody medzi EÚ a príjmateľským štátom
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK