Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Program Európa pre občanov

EUROPE FOR CITIZENS PROGRAMME 2007-2013

Právny základ: Rozhodnutie č. 1904/2006/ES z 12.12.2006 Európskeho parlamentu a Rady z 12.12.2006, ktorým sa ustanovuje na obdobie rokov 2007 - 2013 nový program s názvom Európa pre občanov.

Oficiálne spustenie programu: 1. január 2007

Program Európa pre občanov je založený na skúsenostiach predchádzajúceho programu na podporu aktívneho európskeho občianstva, ktorý prebiehal v období 2004 až 2006. Vďaka týmto skúsenostiam a úvahám sa v tomto programe 2. generácie objavuje istá úroveň zrelosti, v ktorej sa spája kontinuita a inovácie. V centre pozornosti sú občania. Program korešponduje s potrebou zlepšiť občiansku participáciu v budovaní Európy a bude podporovať spoluprácu medzi občanmi a ich organizáciami z rozličných krajín za účelom stretávania sa, spoločného konania a rozvoja vlastných nápadov v európskom prostredí, ktoré prekračujú národné vízie rešpektujúc ich odlišnosť. Program bude prebiehať od roku 2007 do 2013.

Európa pre občanov - prezentácia 2009 (PDF PDF, 423 KB)

Ciele programu sú:

 • poskytovať občanom príležitosť spolupodieľať sa na budovaní vzájomne prepojenej Európy a rozvíjať občianstvo EÚ,
 • rozvíjať povedomie európskej identity založenej na spoločných hodnotách, histórii a kultúre,
 • podporovať pocit spoluvlastníctva Európskej únie medzi jej občanmi,
 • rešpektovať toleranciu a podporovať kultúrnu a jazykovú rozmanitosť a zvýšiť tým porozumenie medzi občanmi Európy a zároveň prispievať k dialógu medzi kultúrami.

Oblasti pôsobnosti:

Oprávnené krajiny:

 • členské krajiny EÚ,
 • kandidátske krajiny za podmienky uzavretia dohody o pristúpení k programu,
 • krajiny EFTA, ktoré sú zúčastnené na dohode o spoločnej ekonomickej spolupráci EEA (Nórsko, Island, Lichtenštajnsko) – za podmienky uzavretia dohody o pristúpení k programu,
 • krajiny z Balkánu (Albánia, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Srbsko, Kosovo) – iba za podmienky uzavretia dohody o pristúpení k programu.

Oprávnení žiadatelia:

 • miestne orgány a organizácie,
 • organizácie pre výskum európskej verejnej politiky (think-tanky),
 • skupiny občanov,
 • organizácie občianskej spoločnosti,
 • mimovládne organizácie,
 • odborové zväzy,
 • vzdelávacie inštitúcie,
 • organizácie aktívne v oblasti dobrovoľníckej práce,
 • organizácie aktívne v oblasti amatérskeho športu atď.

Oblasti pôsobnosti:

 • spájanie ľudí z miestnych komunít po celej Európe,
 • činnosti, diskusie a úvahy týkajúce sa európskeho občianstva a demokracie, spoločných hodnôt, histórie a kultúry v rámci organizácií občianskej spoločnosti,
 • približovanie Európy jej občanom prostredníctvom podporovania európskych hodnôt pri zachovaní pamiatok minulosti,
 • podporovanie interakcií medzi občanmi a organizáciami občianskej spoločnosti zo všetkých účastníckych krajín, podpora vytvárania užších vzťahov medzi starými a novými členskými krajinami.

Rozpočet

Celkový rozpočet  vyčlenený na program je 215 miliónov eur na obdobie od 1.1.2007 do 31.12.2013.

Rozhodnutie, ktorým sa ustanovuje program, stanovilo celkové rozdelenie rozpočtu medzi jednotlivé akcie takto:

 • Akcia 1: minimálne 45%
 • Akcia 2: približne 31%
 • Akcia 3: približne 10%
 • Akcia 4: približne 4%.

Zodpovednosť:

Národným koordinačným a implementačným orgánom je Ministerstvo kultúry v spolupráci s KKB Slovensko.

Kontakty:

www.ccp.sk – kultúrny kontaktný bod

EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency)
Unit P7 Citizienship
„Active European Remembrance“
Avenue du Bourget, 1 (BOUR 00/13)
B-11 40 Brussels, Belgium
fax: +32 2 296 23 89
e-mail: eacea-info@ec.europa.eu, eacea-p7-remembrance@ec.europa.eu
http://eacea.cec.eu.int
http://eacea.ec.europa.eu/citizienship/index_en.htm

Ďalšie informácie:

Aspekty, ktoré treba zohľadniť v projektoch:

 • propagácia európskych hodnôt,
 • neformálna cesta učenia sa ako byť aktívnym občanom,
 • dobrovoľníctvo – dobrovoľná práca občanov,
 • nadnárodný aspekt a miestna dimenzia,
 • propagácia kultúrnej a jazykovej rôznorodosti,
 • zapojenie rôznych partnerov do projektov,
 • zviditeľnenie, hodnotenie a rozširovanie výstupov projektu.

Konečné termíny na podávanie prihlášok:

 

Konečný termín

Kryté obdobie

Akcia 1. Opatrenie 1.1 Družobné partnerstvá miest - Stretnutia občanov

 

 

 

Fáza 1

15. február

1. jún v roku termínu a 28. február v roku po termíne 

Fáza 2

1.jún

1. september v roku po termíne a 30. jún v roku po termíne

Fáza 3

1.september

1. január až 30. september v roku po termíne

Akcia 1 Opatrenie 1.2  Vytváranie sietí medzi partnerskými mestami    
Fáza 1 15. február 1. jún až 30. december v roku termínu podania
Fáza 2

1.september

1. január až 30. máj v roku termínu podania
Akcia 1 Opatrenie 1.6 Inovačné akcie    
Fáza 1 30.september  1. január 2010 - 31. marec 2010
Akcia 2 Aktívna občianska spoločnosť v Európe
Opatrenie 1 a 2 Operačné granty
   
  15.október 2009  Finančný rok 2010
Opatrenie 3 Projekty občianskej spoločnosti 15. február 1. august až 31. december v roku termínu podania
     
 Akcia 4 Aktívna európska pamiatka  30. apríl  1. október až 31. december
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK