Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Program Stredná Európa

Program Stredná Európa (Programme Central Europe) je súčasťou programov Európskej územnej spolupráce na roky 2007-2013 a prispieva k dosiahnutiu Lisabonských a Göteborských cieľov EÚ (udržateľný rast a zamestnanosť, konkurencieschopnosť a inovácie) v oblasti strednej Európy. Program Stredná Európa ponúka 231 miliónov EUR v období 2007-2013 na podporu projektov spolupráce medzi národnými, regionálnymi a miestnymi aktérmi. Medzi oprávnené krajiny patrí Rakúsko, Česká republika, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Poľsko, Slovensko a Slovinsko. Priority Programu Stredná Európa sú:

  1. uľahčenie inovácií
  2. zlepšenie dostupnosti
  3. zodpovedné využitie životného prostredia
  4. zvýšenie konkurencieschopnosti a atraktívnosti miest a regiónov 

Viac informácií o Programe nájdete na stránkach národného orgánu pre tento program – MŽP SR: http://www.enviro.gov.sk/servlets/page/868?c_id=5529 

Spustená druhá výzva na predkladanie projektových zámerov.

 

Operačný program Stredná Európa - CENTRAL EUROPE

Informácia o druhej výzve na predkladanie projektov (2nd call)

Dátum vyhlásenia výzvy: 8. januára 2009
Dátum uzavretia výzvy: 18. marca 2009

Partnerstvá zahŕňajúce inštitúcie na národnej, regionálnej a miestnej úrovni z verejného, ako aj súkromného sektora z Rakúska, Českej republiky, Nemecka, Maďarska, Talianska, Poľska, Slovenska, Slovinska a západných regiónov Ukrajiny môžu prostredníctvom vedúceho partnera predkladať svoje projekty najneskôr do 18. marca 2009 (jazykom, v ktorom sa predkladajú projekty je angličtina). Minimálny počet partnerov je 3, z troch rôznych krajín.  

Operačný program Stredná Európa poskytuje 231 miliónov eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) na podporu projektov nadnárodnej spolupráce prostredníctvom štyroch tematických oblastí: inovácie, dostupnosť, životné prostredie, konkurencieschopnosť a atraktívnosť miest a regiónov s cieľom stimulovať regionálny rozvoj a zlepšiť územnú súdržnosť a konkurencieschopnosť v strednej Európe.

Základné informácie o Operačnom programe Stredná Európa a podmienkach financovania slovenských projektových partnerov sú zverejnené na web stránke MŽP SR: http://www.enviro.gov.sk/servlets/page/868?c_id=5529  

Pre detailnejšie informácie o programe navštívte, prosím, oficiálnu web stránku programu  www.central2013.eu, kde nájdete aj kompletný súbor dokumentov pre žiadateľa.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Kontaktné miesto CENTRAL EUROPE pre Slovensko:

Ministerstvo životného prostredia SR,
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

Ing. Jana Rolínová, tel. 02/5956 2191,
jana.rolinova@enviro.gov.sk 

PhDr. Ľuboš Michalov, tel. 02/5956 2202,
lubos.michalov@enviro.gov.sk

 

 

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK