Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Stáž v r. 2012 - svedectvo stážistky R. Rypáčekovej

Zastúpenie TSK  v Bruseli už niekoľko rokov ponúka študentom vysokých škôl možnosť  absolvovať odbornú pracovnú stáž a tak sa lepšie oboznámiť s fungovaním európskych inštitúcií a prácou slovenského regionálneho zastúpenia.

Trenčiansky samosprávny kraj má svoje zastúpenie v Bruseli od konca roku 2005, pričom jeho hlavnou úlohou je lobbying za záujmy kraja na úrovni EÚ, rozvoj projektov v rámci komunitárnych programov, nadväzovanie kontaktov s európskymi partnermi ako aj práca na propagácii kraja.

  • Ako hovorí Beata Balková, zástupkyňa TSK v Bruseli „ Našou úlohou je sprostredkovávať informácie z Bruselu do nášho kraja. Ide najmä o možnosti získania finančnej podpory EÚ a pomoc pri hľadaní partnerov na európske projekty. Veľkým prínosom je preto 3-mesačná stáž študenta, ktorý sa podieľa na každodennej práci najmä spracovávaním informácií z konferencií a seminárov, ktoré spadajú do oblastí záujmu trenčianskeho kraja. O prácu stážistu je každý rok veľký záujem a žiadosti dostávame v priebehu celého roka. Len od januára do mája tohto roka sme dostali viac ako 20 žiadostí.“

V roku 2012 tak tri mesiace v bruselskej kancelárii pôsobila Romana Rypáčeková, študentka Metropolitnej univerzity v Prahe, ktorá do hlavného mesta EÚ pricestovala začiatkom februára.

  • „Musím sa priznať, že do Bruselu som cestovala s predstavou nie príliš pekného, vyložene úradníckeho mesta, ktoré nemá veľmi čo ponúknuť. Po pár dňoch som však bola milo prekvapená. Mesto si ma postupne získalo svojou jedinečnou multikultúrnou atmosférou a akousi pohodou, ktorá tu vládne. Taktiež som spoznala množstvo nových skvelých ľudí – jednak stážistov, s ktorými sme podnikali rôzne akcie a výlety, ale aj stálych pracovníkov inštitúcií alebo neziskoviek, ktorí boli často veľmi priateľskí a  v rámci neformálnych rozhovorov ochotní odpovedať na moje zvedavé otázky ,“ hovorí Romana.

A aká je vlastne náplň práce stážistu na regionálnom zastúpení ?

  • Práca bola naozaj veľmi rôznorodá a pozostávala z účasti na konferenciách a seminároch, cez spracovávanie správ a aktualít až po aktívnu účasť na prezentácii kraja. Môj deň napríklad začínal konferenciou vo Výbore regiónov o Európskej občianskej iniciatíve, ďalej pokračoval presunom do kancelárie a vyhľadávaním informácií, prípravou podkladov alebo spracovávaním ponuky na partnerstvo pre mestá a končil účasťou na podvečernej diskusii v Európskom Parlamente o Smernici o energetickej účinnosti. Celkovo bola pre mňa stáž obrovským prínosom a navyše ako pre študentku medzinárodných vzťahov bol pre mňa zážitok pohybovať sa po miestach a stretávať významných ľudí, o ktorých som sa pred tým učila,“ komentuje  svoje belgické skúsenosti  Romana.

Kto sa môže o stáž na Zastúpení TSK uchádzať?

  • Stáž na Zastúpení TSK je neplatená, väčšina stážistov však využíva možnosť štipendia z programu Erasmus.  Predpokladom pre úspešného stážistu je znalosť  problematiky EÚ s dôrazom na regionálny rozvoj, aktívna znalosť anglického jazyka a aspoň komunikatívna úroveň vo francúzskom jazyku. Dôležité je tiež to, v akom období  študent stáž absolvuje. Na Zastúpení TSK v Bruseli je možné stáž absolvovať v jarnom období alebo na jeseň, pričom min. dĺžka stáže je 3 mesiace.
  • Predseda TSK MUDr. Pavol Sedláček, MPH na záver dodáva „TSK podporuje aktivity mladých ľudí a už od roku 2006 dáva príležitosť študentom nielen zo Slovenska pracovať na našom zastúpení v Bruseli. Je to tzv. win-win projekt, ktorý na jednej strane umožňuje študentovi vyskúšať si prácu v prostredí EÚ, uplatniť svoje teoretické poznatky a prispieť svojou troškou k rozvoju trenčianskeho kraja a na druhej strane kraj získava cennú pomoc pri spracovaní množstva informácií  z prostredia EÚ, ktoré je treba včas odovzdať adresátom v kraji.“

Pre viac informácií kontaktujte Zastúpenie TSK v Bruseli prostredníctvom e-mailu trencin@skregions.eu

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK