Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výzvy - programy Európskej Komisie

Výzva – oblasť zamestnanosť a sociálne inovácie

23. mája 2014 |
Zamestnanosť a sociálna inovácia 2014-2020 (EaSI)

Výzva – oblasť vzdelávanie a odborná príprava

22. februára 2014 |
ERASMUS+, KA3: Podpora reformy politík – Budúce iniciatívy

Výzva – oblasť inovácie, veda a výskum

14. februára 2014 |

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

Príležitosť pre mladých umelcov a kultúrnych pracovníkov do 35 rokov získať grant na cestovanie po Európe

07. januára 2014 |
Grantová schéma „STEP Beyond“ Európskej kultúrnej nadácie (ECF) prináša zaujímavé príležitosti pre mladých umelcov a kultúrnych pracovníkov do 35 rokov cestovať po krajinách EÚ a krajinách susediacich s EÚ.

Verejné konzultácie z oblasti cestovného ruchu – otvorené do 15. marca 2014

18. decembra 2013 |

Európska komisia spustila dve verejné konzultácie z oblasti cestovného ruchu

Výzva- nadnárodná spolupráca v oblasti kariérneho rastu výskumných pracovníkov

13. decembra 2013 |

Program „Kapacity“ 7. rámcového programu v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007-2013)

Výzva ERASMUS+: oblasť vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu

12. decembra 2013 |

Erasmus+ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport na roky 2014-2020

Európske ocenenia udržateľnej energie a súťaž ManagEnergy 2014

26. novembra 2013 |

V posledný novembrový týždeň bol otvorený ďalší ročník prestížnych súťaží v oblasti trvalo udržateľnej energie na európskej úrovni.

Výzva – oblasť občianskej spoločnosti

21. novembra 2013 |

Program Európa pre občanov 2014-2020 – štrukturálna podpora pre európske organizácie výskumu verejnej politiky (think-tanky) a organizácie občianskej spoločnosti na európskej úrovni

Výzva – oblasť zamestnanosť a sociálna inklúzia

18. novembra 2013 |

Program PROGRESS – zamestnanosť a sociálna solidarita

Výzva - oblasť poľnohospodárstva

20. septembra 2013 |

Podpora informačných opatrení týkajúcich sa spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) na r. 2014

Príležitosť pre mladých: 3-dňový pobyt v Bruseli

02. augusta 2013 |

Európsky parlament organizuje konzultáciu s mladými ľuďmi z celej Európy s cieľom diskutovať súčasné výzvy európskeho trhu práce.

Cena EÚ za kultúrne dedičstvo – ocenenie EUROPA NOSTRA 2014

02. augusta 2013 |
Od roku 2002 udeľuje združenie Europa Nostra a Európska komisia cenu EÚ za kultúrne dedičstvo – ocenenie Europa Nostra.

Výzva – oblasť mládež

17. júla 2013 |

Mládež v akcii, Akcia 4.6 - Partnerstvá

Výzva – oblasť mládež

17. júla 2013 |

Mládež v akcii, Akcia 4.2 – Podpora mobility mládežníckych pracovníkov

Výzva – oblasť vedy a techniky

16. júla 2013 |
COST – Európska spolupráca v oblasti vedy a techniky

Výzva – oblasť vysokoškolského výskumu

16. júla 2013 |

Vedomostný program EIB – EIBURS na sponzorovanie vysokoškolského výskumu

Výzva – oblasť energetika a stavebníctvo

15. júla 2013 |

Inteligentná energia Európa (IEE)

Výzva – oblasť informačné a komunikačné technológie, PPP

15. júla 2013 |

7. rámcový program – Spolupráca, Internet budúcnosti PPP

Verejná konzultácia: Vyjadrite svoj názor na znižovanie enviromentálneho dopadu budov

15. júla 2013 |

Európska komisia začala zbierať podnety a názory ako znížiť enviromentálny dopad budov, keďže tieto spotrebujú veľké množstvo zdrojov od ich konštrukcie cez prevádzku až po demoláciu.

Výzva – oblasť šport

02. mája 2013 |
Prípravná akcia európskeho partnerstva v oblasti športu

Výzva – oblasť vzdelávanie a odborná príprava

02. mája 2013 |
Celoživotné vzdelávanie

Výzva – MLÁDEŽ V AKCII

10. apríla 2013 |
Mládež v akcii

Výzva - oblasť výskumu a vedy

14. marca 2013 |
7. rámcový program – špecifický program Ľudia

Výzva z oblasti podnikania – IKT a inovácie

14. marca 2013 |

Konkurencieschopnosť a inovácie (CIP) – pracovný program na podporu politiky IKT

Výzva - program Mládež v akcii

14. marca 2013 |

Mládež v akcii, akcia 3.2 – Mládež vo svete: spolupráca s krajinami inými ako krajiny susediace s EÚ

Výzva –Turnaj sociálnych inovácií EIBI

11. marca 2013 |

Sociálny program Inštitútu Európskej investičnej banky

 

Výzva pre expertov – oblasť vzdelávania, kultúry, mládeže a občianstva

08. marca 2013 |

Celoživotné vzdelávanie, Kultúra, Mládež v akcii, Európa pre občanov, Media

Výzva pre ekonómov

22. februára 2013 |

Návštevy ekonómov na podporu prípravy Správy o konkurencieschopnosti 2011-2014

Výzva – oblasť podnikanie EÚ-Japonsko

21. februára 2013 |

Program školenia ľudských zdrojov (HRTP) – Nahliadnutie do japonského priemyslu

Výzva – oblasť veda a výskum

21. februára 2013 |

Experti do poradných skupín programu Horizont 2020

ZAPOJTE SA DO SÚŤAŽE „Európsky parlament: Prečo by som sa mal zaujímať?“

01. februára 2013 |

Čo pre vás znamená Európsky parlament a prečo pôjdete voliť počas budúcoročných európskych volieb, to je ústredná téma súťaže, ktorú organizuje Centrum pre európsku politiku (EPC).

Výzva - oblasť energetická efektívnosť

14. decembra 2012 |

Inteligentná energia Európa (IEE)

Výzva – oblasť vzdelávanie

13. decembra 2012 |

Program Celoživotného vzdelávania – partnerstvo COMENIUS REGIO

Európske ocenenia udržateľnej energie 2013 a ManagEnergy

04. decembra 2012 |

Súťaž Európske ocenenia udržateľnej energie organizuje Európska komisia od r. 2006 s cieľom zviditeľniť úspešné projekty propagujúce využívanie obnoviteľných zdrojov a energetickú efektívnosť.

Ocenenia v oblasti komunikácie Spoločnej poľnohospodárskej politiky

17. októbra 2012 |

Pri príležitosti 50. výročia Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) vyhlásila Európska komisia súťaž o ocenenia za komunikáciu.

Európska cena za inovácie vo verejnej správe

09. októbra 2012 |
Európska komisia zahájila súťaž o cieľom nájsť najinovatívnejšie iniciatívy vo verejnej správe.

Výzva – oblasť podnikanie

08. októbra 2012 |

Výberové konanie na miesta odborníkov – členov expertných skupín Komisie pri Generálnom riaditeľstve pre podnikanie a priemysel

Európska cena za inovácie vo verejnej správe

08. októbra 2012 |

Európska komisia zahájila súťaž o cieľom nájsť najinovatívnejšie iniciatívy vo verejnej správe.

Deväť finančných cien v hodnote 100 000 EUR bude odovzdaných úspešným verejným iniciatívam, z ktorých majú úžitok občania a ktoré pomáhajú podnikom ako aj stimulujú výskum a vzdelávanie.

Výzvy v oblasti vedy a výskumu – Európska výskumná rada (ERC)

25. júla 2012 |

Dňa 10. júla 2012 publikovala Európska výskumná rada (ERC) dve výzvy na podporu projektov výskumných pracovníkov

Vyjadrite svoj názor na budúcnosť európskeho programu Inteligentná energia Európa

19. júla 2012 |

Program Inteligentná energia Európa (IEE) bude ukončený na konci tohto programového obdobia, t. j. koncom roka 2013 a Európska komisia pripravuje jeho pokračovanie v nasledujúcom období 2014-2020.

Fotosúťaž „Európa v mojom regióne“

13. júla 2012 |

Európska komisia vyhlásila fotografickú súťaž „EURÓPA V MOJOM REGIÓNE“

Posledná séria výziev zo 7. rámcového programu za 8,1 miliárd EUR

13. júla 2012 |
Dňa 10.júla 2012 zverejnila Komisia poslednú sériu výziev z oblasti vedy a výskumu v celkovom objeme 8,1 miliárd EUR.

Výzva – oblasť mládeže

10. júla 2012 |
Cieľ výzvy: Systémy na podporu mládeže – podakcia 4.6 – Partnerstvá

ERASMUS PRE VOLENÝCH PREDSTAVITEĽOV REGIÓNOV A MIEST

14. júna 2012 |

Erasmus pre volených zástupcov miestnej a regionálnej samosprávy – prípravná akcia

Súťaž Access City Award – európska cena pre bezbariérové mestá

28. mája 2012 |

Európska komisia spustila tretí ročník súťaže „Access City Award“ – európskej ceny pre bezbariérové mestá.

Verejná konzultácia EÚ o právach občanov

28. mája 2012 |

Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu o právach občanov, v ktorej sa môže verejnosť vyjadriť o prekážkach, ktorým ľudia čelia pri uplatňovaní svojich práv ako občania EÚ, či už počas cestovania po Európe, účasti vo voľbách alebo nákupoch online.

Verejná konzultácia k iniciatíve EÚ za zníženie nákladov na zavádzanie vysokorýchlostného internetu

22. mája 2012 |

Vysokorýchlostný internet je základom všetkých odvetví hospodárstva a stane sa oporou jednotného digitálneho trhu. Každým 10% zvýšením penetrácie širokopásmového pripojenia, rastie hospodárstvo o 1 až 1,5%.

Výzva – školenie pre podnikateľov v Japonsku

21. mája 2012 |
Business Program – WCM: Školenie v Japonsku pre výkonných predstaviteľov a manažérov firiem z EÚ

Výzva - Vytváranie Aliancií sektorových zručností

09. mája 2012 |

Program Erasmus pre všetkých – pilotný program „Vytváranie Aliancií sektorových zručností“

Výzva – oblasť cestovného ruchu

20. apríla 2012 |

Program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP) – Európske turistické destinácie najvyššej kvality (EDEN) -dostupnosť cestovného ruchu

Súťaž o Európske ocenenie za rozvoj podnikania 2012

16. apríla 2012 |

Súťaž Európske ocenenie za rozvoj podnikania má za cieľ identifikovať a oceniť výnimočné iniciatívy na podporu podnikania, poukázať na príklady najlepších politík

Výzva – Oblasť životné prostredie

16. apríla 2012 |

LIFE + Finančný nástroj pre životné prostredie

Ponuka stať sa hodnotiteľom európskych projektov - oblasť energetika

13. apríla 2012 |

Chcete byť hodnotiteľom európskych projektov v oblasti energetickej efektívnosti?

Výzva – Program ETP

16. marca 2012 |
Program odbornej prípravy vedúcich pracovníkov (ETP)

Výzva – EÚ-Gateway program

15. marca 2012 |

EÚ-Gateway program pre posilnenie spolupráce s Japonskom a Južnou Kóreou

Výzva – oblasť miestny rozvoj

12. marca 2012 |

URBACT II – Vytváranie tematických sietí (celkom 19)

Výzva – oblasť miestny rozvoj

06. marca 2012 |
V rámci výzvy je vymedzených 8 tém, ktoré sú zamerané na podporu vzájomnej výmeny s cieľom vytvoriť nové nástroje a politiky pre integrovaný a udržateľný rozvoj miest.

Výzva – Oblasť podnikanie a priemysel

23. februára 2012 |
Program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP) – Podnikateľské vzdelávanie

EURÓPSKA SÚŤAŽ PRE ŠKOLY – U4energy

05. decembra 2011 |

Súťaž U4energy je jedinečnou príležitosťou pre učiteľov a žiakov učiť sa o energetickej efektívnosti prostredníctvom krátkodobejších alebo dlhodobejších aktivít, ktorých cieľom je zníženie dennej spotreby.

Cena Karola Veľkého pre mládež 2012 – uzávierka 23. januára

15. novembra 2011 |

Cenu Karola Veľkého pre mládež organizuje Európsky parlament a Nadácia medzinárodnej ceny Karola Veľkého v Aachene

Súťaž pri príležitosti 20. výročia programu LIFE

25. októbra 2011 |

Európsky program LIFE pre oblasť životného prostredia oslávi v máji budúceho roka 20. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sú organizované dve súťaže zamerané na úspešné projekty LIFE realizované v minulosti alebo v súčasnosti:

Výzvy v rámci programu Celoživotného vzdelávania EÚ na rok 2012

19. augusta 2011 |

Program celoživotného vzdelávania

Výzva v oblasti vzdelávania

14. júla 2011 |

Program celoživotného vzdelávania – Program Jean Monnet

Výzva - „znalostné partnerstvá“ (iniciatíva Únia inovácií)

06. mája 2011 |

Únia inovácií ako hlavná iniciatíva stratégie Európa 2020 zdôrazňuje úlohu ľudského kapitálu v kontexte inovácií.

Výzva - prípravná akcia v oblasti športu

06. mája 2011 |

Táto výzva na predloženie návrhov slúži na vykonávanie prípravnej akcie v oblasti športu podľa rozhodnutia Komisie

Verejná konzultácia o budúcej stratégii Európskeho inovačného a technologického inštitútu

26. apríla 2011 |
Dňa 14. apríla 2011 otvorila Komisia verejnú konzultáciu o budúcej stratégii Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT).

Verejná konzultácia o karte Mládež v pohybe

26. apríla 2011 |

Dňa 5. apríla 2011 Komisia otvorila verejnú konzultáciu o návrhu vytvorenia tzv. karty Mládež v pohybe za účelom zvýšenia mobility a účasti mladých ľudí v Európe.

Súťaž o ocenenie RegioStars 2012 sa začala

20. apríla 2011 |

Európska komisia otvorila súťaž o ocenenie REGIOSTARS 2012.

Vymyslite názov nového programu pre výskum a inovácie EÚ

04. apríla 2011 |

Európska komisia vyhlásila súťaž o názov nového programu pre výskum a inovácie EÚ.

Výzva - oblasť ochrany životného prostredia

07. marca 2011 |

Program LIFE + (Európsky fond pre životné prostredie)

Výzva - oblasť energetiky a ochrany životného prostredia

17. februára 2011 |

Inteligentná Energia Európa (patrí pod program CIP – Program na podporu konkurencieschopnosti a inovácií)

Cena európskeho parlamentu za žurnalistiku – Prihlášky do konca marca

15. februára 2011 |

Novinári z členských krajín EÚ majú možnosť zapojiť sa po štvrtý krát so súťaže o Cenu EP za žurnalistiku. Víťazi v každej zo štyroch kategórií – tlač, rozhlas, TV a internet – si odnesú finančnú odmenu vo výške 5000 EUR.

Súťaž pre základné a stredné školy - U4energy

04. januára 2011 |

Európska únia aj tento rok organizuje súťaž pre základné a stredné školy z celej Európy pod názvom „U4energy“.

Návrh kohéznej politiky EÚ po r. 2013 – začiatok verejnej diskusie

12. novembra 2010 |

Európska komisia publikovala dňa 10. novembra 2010 Piatu správu o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, ktorá ukazuje, že kohézna politika EÚ v období 2000-2006 výrazne prispela k rastu a prosperite ako aj k podpore vyváženého rozvoja v rámci Európy.

Verejná konzultácia o budúcom programe MEDIA na podporu európskeho audiovizuálneho odvetvia

19. októbra 2010 |
Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu o budúcom európskom programe MEDIA.

Verejná konzultácia o budúcnosti európskeho programu Kultúra

19. októbra 2010 |
Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu o budúcnosti európskeho kultúrneho programu po roku 2013

Verejné konzultácie o novej generácií programov EÚ pre oblasť vzdelávania a mládeže

19. októbra 2010 |
Európska komisia otvorila verejné konzultácie o 3 plánovaných programoch, ktoré nahradia súčasné programy od roku 2014

Výzva v oblasti vysokoškolského vzdelávania

19. októbra 2010 |
TEMPUS IV – Reforma vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom medzinárodnej spolupráce univerzít

Výzva v oblasti médií

20. septembra 2010 |
MEDIA 2007: Audiovizuálne festivaly

Verejná konzultácia o biodiverzite

17. septembra 2010 |
Dňa 9. septembra 2010 otvoril Výbor regiónov verejnú konzultáciu na hodnotenie územného dopadu stratégie o biodiverzite po roku 2010.

Súťaž pre stredné školy pod názvom Mladí prekladatelia

03. septembra 2010 |
Európska komisia otvorila dňa 1. septembra 2010 štvrtý ročník súťaže pre stredné školy (žiakov narodených v roku 1993) pod názvom „Juvenes Translatores“ (z lat. mladí prekladatelia).

Výzva – oblasť vzdelávania

01. septembra 2010 |
Dňa 1. septembra 2010 Európska komisia spustila výzvu na podávanie projektov v rámci Programu celoživotného vzdelávania. Ide o osobitnú výzvu zameranú na individuálnu mobilitu žiakov Comenius s celkovým rozpočtom 3,4 milióna EUR.

Identifikačné číslo výzvy: GR EAC/38/2010

Verejná konzultácia EÚ o dôchodkoch

09. augusta 2010 |
Európska komisia otvorila dňa 7. júla 2010 verejnú konzultáciu k zelenej knihe o dôchodkoch. Ide o otvorenú verejnú diskusiu, ktorá potrvá do polovice novembra.

Výzvy na predkladanie projektov: viac ako 6 miliárd EUR na výskum a inovácie

21. júla 2010 |
Európska komisia zverejnila 20. júla 2010 výzvy na predkladanie projektov v oblasti výskumu a inovácií so zameraním na inteligentný rast a tvorbu pracovných miest. Celkový objem finančných prostriedkov na tieto výzvy je 6,4 miliardy EUR.

Výzva – oblasť ekoinovácií

21. júla 2010 |
PRO INNO Europe®, Lepšie politiky a nástroje na podporu ekoinovácií

Európske podnikateľské ocenenia 2011 – European Enterprise awards 2011

20. júla 2010 |
Európska komisia spustila 5. ročník súťaže, ktorej cieľom je oceniť verejné iniciatívy na podporu podnikania.

Výzva – oblasť kultúra

06. júla 2010 |
Európska komisia otvorila dňa 2.júla 2010 európsku hudobnú súťaž pre mladých vo veku od 15 do 25 rokov s cieľom podporiť boj proti chudobe vo svete. Súťaž je súčasťou kampane „Pomáham chudobným“, ktorá má zvýšiť informovanosť mladých ľudí o činnosti EÚ v oblasti rozvojovej pomoci a spolupráce.

Výzva – oblasť mládeže

28. júna 2010 |
Mládež v akcii, akcia 4.6 – Partnerstvá

Výzva – oblasť mládeže

28. júna 2010 |
Mládež v akcii, akcia 4.3 – Systémy podpory mládeže

Výzva v oblasti zamestnanosti a sociálnych záležitostí

28. júna 2010 |
Cieľ výzvy: - reorganizácia, priaznivé pracovné podmienky a finančná spoluúčasť - rozvoj a podpora pozitívneho a proaktívneho prístupu k zmenám prostredníctvom výmeny informácií so zameraním na sociálne a ekonomické dôsledky - podpora šírenia príkladov overených postupov

Verejná konzultácia o budúcnosti transeurópskej dopravnej siete (TEN-T)

17. júna 2010 |
Európska komisia otvorila začiatkom mája verejnú konzultáciu o budúcnosti transeurópskej dopravnej siete (TEN-T), jej plánovaní a implementácii.

Výzva – oblasť šport

02. júna 2010 |
Prípravná akcia v oblasti športu

Ocenenie inovácií v európskych regiónoch

31. mája 2010 |
Združenie európskych regiónov (AER - Assembly of European Regions) vyhlásilo súťaž "Ocenenie za inovácie v európskych regiónoch" (Innovation Award for European Regions).

Výzva – oblasť Podnikanie

30. mája 2010 |
Erasmus pre mladých podnikateľov

Verejná konzultácia o novej energetickej stratégii pre Európu 2011 – 2020

21. mája 2010 |
Európska komisia otvorila dňa 7. mája 2010 verejnú konzultáciu pod názvom „Smerom k novej energetickej stratégii pre Európu 2011-2020“.

Verejná konzultácia o zelenej knihe

21. mája 2010 |
Európska komisia otvorila dňa 27. apríla 2010 verejnú konzultáciu o zelenej knihe "Uvoľnenie potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu“.

Prieskum výboru regiónov o využívaní obnoviteľných zdrojov energie

12. mája 2010 |
Výbor regiónov spustil prieskum nazvaný „Politické opatrenia regiónov a miest EÚ v oblasti využívania udržateľných zdrojov energie: overené postupy a výzvy“.

Súťaž dizertačných doktorandských prác 2010 – prvá cena 6 000 EUR

11. mája 2010 |
Výbor regiónov organizuje súťaž dizertačných doktorandských prác na tému "Miestne a regionálne samosprávy v Európskej Únii".

Výzva – oblasť Mládež

11. mája 2010 |
"Mládež v akcii", Akcia 3.2 "Mládež vo svete" : Spolupráca s krajinami nesusediacimi s Európskou Úniou

Súťaž REGIO STARS

22. apríla 2010 |
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre regionálnu politiku vyhlásilo súťaž o ocenenia REGIO STARS.

Výzva - Ekologické inovácie

20. apríla 2010 |
Program Konkurencieschopnosť a inovácie (CIP) – Ekologické inovácie

Verejná konzultácia - oblasť Spoločná poľnohospodárska politika

16. apríla 2010 |
Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu o budúcnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) v Európskej únii.

Verejná konzultácia – oblasť šport

13. apríla 2010 |
Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu zameranú na oblasť športu.

Výzva v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy

31. marca 2010 |
Program Celoživotného vzdelávania – program Leonardo da Vinci

Výzva v oblasti médií

31. marca 2010 |
MEDIA 2007

Výzva v oblasti médií

31. marca 2010 |
MEDIA 2007

Študijné návštevy pre odborníkov v oblasti odborného vzdelávania

25. marca 2010 |
Program Celoživotného vzdelávania

Konzultácia Výboru regiónov o Stratégii EÚ 2020 – názory miestnej a regionálnej samosprávy

18. marca 2010 |
"Váš názor na Stratégiu EÚ 2020“ je názov konzultácie Výboru regiónov, prostredníctvom ktorej môžu miestne a regionálne samosprávy vyjadriť svoj názor k návrhu Stratégie EÚ na nasledujúcich 10 rokov.

Výzva: oblasť Médiá

18. februára 2010 |
MEDIA 2007-2013; Rozvoj, distribúcia, propagácia a odborná príprava, Podpora nadnárodnej distribúcie európskych filmov – „Automatický“ systém 2010

Výzva: INTERREG IVC – kapitalizačné projekty

02. februára 2010 |
INTERREG IVC – Kapitalizačné projekty

Školenie zamerané na ľudské zdroje určené pre malých a stredných podnikateľov

26. januára 2010 |
Školenie ľudských zdrojov – nahliadnutie do japonského priemyslu

Mládežnícka cena Karola Veľkého

22. januára 2010 |
Do 14. februára 2010 je možné podávať prihlášky do súťaže organizovanej Európskym parlamentom a Nadáciou medzinárodnej ceny Karola Veľkého v Aachene.

Cena Európskeho parlamentu za žurnalistiku: Tretí ročník súťaže

15. januára 2010 |
Cenu za žurnalistiku udelí Európsky parlament v roku 2010 už po tretíkrát tým novinárom, ktorí sprostredkovali informácie o kľúčových záležitostiach na európskej úrovni a/alebo prispeli k lepšiemu pochopeniu fungovania inštitúcií Európskej únie a/alebo politík Únie.

Výzva v oblasti celoživotného vzdelávania

17. decembra 2009 |
Program celoživotného vzdelávania: Comenius, Grundtvig, Leonardo da Vinci, Erasmus

SÚŤAŽ - Ocenenie podnikateľského videa roka 2010

16. decembra 2009 |
European Entrepreneurship Video Award 2010 je iniciatívou Európskej komisie s cieľom povzbudiť milovníkov podnikateľského filmu, aby dokázali svoju kreativitu a schopnosti prostredníctvom krátkeho videa, ktoré sa zaoberá jednou z nasledujúcich otázok

Verejná konzultácia o novej stratégii EÚ do roku 2020

01. decembra 2009 |
Európska komisia spustila dňa 24. novembra 2009 verejnú konzultáciu o novej stratégii do roku 2020.

5 výziev v oblasti územného rozvoja

23. októbra 2009 |
ESPON 2013

Výzva z oblasti kultúrnej spolupráce s Ruskom

02. septembra 2009 |
Nástroj európskeho susedstva a partnerstva (ENPI) –podpora iniciatív kultúrnej spolupráce EÚ–Rusko (IBPP)

Verejná konzultácia o mobilite mladých ľudí

07. augusta 2009 |
Začiatkom júla Komisia zverejnila Zelenú knihu nazvanú „Podpora vzdelávacej mobility mladých ľudí“, ktorá má za cieľ otvoriť verejnú diskusiu na tému mobilita mladých študentov. Verejnosť sa môže zapojiť formou online dotazníkov alebo písomných podaní v termíne do 15. decembra 2009.

Výzva z oblasti občianskej spoločnosti

07. augusta 2009 |
Európa pre občanov – akcia 1, opatrenie 1.6

ACCESS-IT Awards 2009 - Druhý ročník súťaže v oblasti informačných technológií

20. júla 2009 |
Hlavný cieľ súťaže: - propagovať a podporovať lepšiu kvalitu života pre ľudí s postihnutím a pre starších ľudí pomocou využívania informačných technológií (IT)

Verejná konzultácia - Biela kniha o viacúrovňovom riadení

15. júla 2009 |
Publikovaním Bielej knihy o viacúrovňovom riadení

Výzva pre univerzitné výskumné centrá

15. júla 2009 |
Program Európskej investičnej banky EIBURS (University Research Sponsorship)

Cena Millenium Technology Prize

15. júla 2009 |
Nezávislý fínsky fond MILLENIUM TECHNOLOGY PRIZE

Ocenenie pre najlepších novátorov - TECH AWARDS

15. júla 2009 |
Medzinárodný program TECH AWARDS

Výzva - oblasť mládež

14. júla 2009 |
Mládež v akcii, akcia 4.4 – Projekty na podporu tvorivosti a inovácií v oblasti mládeže

Výzva – oblasť vzdelávanie

14. júla 2009 |
Politika a prax založená na faktoch: návrhy na tvorbu sietí iniciatív na sprostredkovanie poznatkov

Výzva – oblasť kultúra

14. júla 2009 |
Program Kultúra 2007-2013, Cena EÚ za kultúrne dedičstvo/Ocenenie Europa Nostra 2010

Výzva – oblasť kultúra

14. júla 2009 |
Kultúra 2007-2013, Vykonávanie činnosti v rámci programu: projekty viacročnej spolupráce; opatrenia na podporu spolupráce; osobitné činnosti (tretie krajiny); a podpora subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry na európskej úrovni

Tretí ročník súťaže Združenia európskych regiónov Cena za komunikáciu Európy

12. júna 2009 |
Hlavný cieľ súťaže: prezentovať najefektívnejšie príklady z praxe v rámci regionálnej komunikácie záležitostí EÚ občanom

Verejná konzultácia o informačných a komunikačných technológiách pre spoločnosť s nízkou produkciou uhlíka

02. júna 2009 |
12. marca 2009 prijala Európska komisia Oznámenie o mobilizácii informačných a komunikačných technológií (IKT)

Výzva oblasť športu

26. mája 2009 |
Prípravná akcia v oblasti športu

Európska súťaž pre mladých vedcov

21. mája 2009 |
Európska súťaž pre mladých vedcov

Výzva: oblasť médiá

21. mája 2009 |
Rozvoj, distribúcia, propagácia, školenie; Podpora nadnárodnej distribúcie európskych filmov – "Automatická" podpora 2009

Gateway, podnikateľské misie do Japonska a Kórei

15. apríla 2009 |
GATEWAY, podnikateľské misie do Japonska a Kórei

Verejná konzultácia o pláne EÚ na Európsku známku kultúrneho dedičstva

08. apríla 2009 |
Konzultácia je otvorená jednotlivcom, organizáciám a osobitne aktérom národných vlád, miestnych a regionálnych samospráv, medzinárodných organizácií, európskych inštitúcií, zamestnávateľských asociácií a obchodných združení, občiansko-spoločenských organizácií, členom akademických obcí a občanom.

Výzva: oblasť podnikanie, cestovný ruch

08. apríla 2009 |
Program Konkurencieschopnosť a inovácie (CIP)

Výzva: Súťaž fotografií organizovaná Európskym parlamentom

03. apríla 2009 |
Pravidelná súťaž fotografií je v mesiaci apríl zameraná na tému "Multikultúrna Európa".Fotografie budú posudzované nielen z hľadiska kvality ale aj spôsobu zachytenia témy

Výzva: oblasť mládež

01. apríla 2009 |
Mládež v akcii, Akcia 3.2 – Mládež vo svete: Spolupráca s krajinami nesusediacimi s EÚ

Výzva: Erasmus Mundus 2009-2013

31. marca 2009 |
Erasmus Mundus 2009-2013

Výzva: Inteligentná Energia Európa (IEE)

31. marca 2009 |
Inteligentná Energia Európa (IEE)

Verejná konzultácia o efektívnosti podpory inovácií

25. marca 2009 |
Verejná konzultácia pozostáva z dvoch elektronických dotazníkov na vyjadrenie názoru o kľúčových otázkach týkajúcich sa lepšej podpory inovácií v Európe.

Výzva – oblasť Informačné a komunikačné technológie

25. marca 2009 |
Program podpory politiky informačných a komunikačných technológií (súčasť Programu CIP)

Výzva – oblasť zdravotníctvo

25. marca 2009 |
Druhý akčný program v oblasti zdravia

Súťaž o európske ocenenie za eGovernment 2009

24. marca 2009 |
Európska komisia vyzýva organizácie miestnej a regionálnej samosprávy predložiť príklady informačných a komunikačných technológií (ICT) do súťaže o Európske ocenenie za eGovernment 2009.

Výzva:Súťaž 60-sekundových filmov

23. marca 2009 |
Viete zachytiť duch Európy v priebehu 1 minúty?

Verejná konzultácia o budúcnosti stretegie rastu a zamestnanosti po roku 2010

16. marca 2009 |
Výbor regiónov otvoril konzultáciu o budúcnosti stratégie rastu a zamestnanosti po roku 2010.

Oznámenie Komisie

12. marca 2009 |
Verejná konzultácia zameraná na informačné a komunikačné technológie pre spoločnosť so zníženými uhlíkovými emisiami

Výzva: oblasť sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť: DAPHNE III (Boj proti násiliu)

05. marca 2009 |
DAPHNE III (Boj proti násiliu) Nadnárodné projekty (akčné granty)

Výzva: oblasť energetika: TEN-E Transeurópske vytváranie energetických sietí

05. marca 2009 |
TEN-E Transeurópske vytváranie energetických sietí

Výzva na podávanie prihlášok do súťaže Cena mladého európskeho novinára 2009

01. februára 2009 |
Generálne riaditeľstvo Európskej Komisie pre rozšírenie v spolupráci s Európskym mládežníckym žurnalistickým združením vyhlásilo žurnalistickú súťaž "Enlarge your vision 2009".

Výzva: oblasť vzdelávania

13. januára 2009 |
Výzva: EACEA/33/2008

Výzva: oblasť podnikanie Program Gateway

26. novembra 2008 |
Program Gateway

Výzva - Program INTERREG IVC

04. novembra 2008 |
INTERREG IVC

Výzva: oblasť veda a výskum

27. októbra 2008 |
7. rámcový program pre vedu a výskum

Výzva: oblasť mládež - Program mládež v akcii

21. októbra 2008 |
Mládež v akcii

Výzva: oblasť mládež - Program mládež v akcii

21. októbra 2008 |
Mládež v akcii

Výzva: oblasť vzdelávanie

20. októbra 2008 |
Celoživotné vzdelávanie

Výzva: oblasť mládež

20. októbra 2008 |
Program Mládež v akcii

Výzva: oblasť inovácie,výskum a vývoj

30. júla 2008 |
EIBURS, akcia EIB a vysokých škôl na podporu výskumu

Výzva: oblasť informačná a komunikačná technológia 2008/1

28. júla 2008 |
Elektronická participácia (E-PARTICIPATION)

Výzva: oblasť životné prostredie

23. júla 2008 |
EEA Granty/Granty Európskeho hospodárskeho priestoru

Výzvy: oblasť kultúra EAC 10/08

10. júla 2008 |
Kultúra 2007-2013

Výzvy: oblasť kultúra - občianstvo

03. júla 2008 |
Iniciatíva Culture for debating Europe

Výzvy: oblasť občianstvo - partnerstvá miest

03. júla 2008 |
Európa pre občanov, akcia 1 – Aktívni občania pre Európu, opatrenie 2.2 – podporné opatrenia

Výzva: oblasť podnikanie – Eko-Inovácie

02. júla 2008 |
Konkurencieschopnosť a inovácie (CIP)

Výzvy: oblasť podnikanie-cestovný ruch

02. júla 2008 |
Siete pre konkurencieschopnosť a udržateľnosť európskeho cestovného ruchu

Výzva: oblasť kultúra EAC/16/08

01. júla 2008 |
Kultúra 2007-2013

Výzva: oblasť komunikácie

17. júna 2008 |
Iniciatíva „Debate Europe“

Výzva: oblasť podnikania

17. júna 2008 |
Erasmus pre mladých podnikateľov

Výzva: oblasť podnikania

17. apríla 2008 |
The EU-China Managers Exchange and Training Programme

Výzva: oblasť vzdelávania EACEA/06/08

17. apríla 2008 |
Erasmus Mundus, program Spoločná akcia pre zlepšenie kvality vyššieho vzdelania a podpora medzikultúrneho porozumenia v spolupráci s tretími krajinami

Výzva: oblasť sociálne záležitosti, zamestnanosť, rovnosť príležitostí

04. apríla 2008 |
Information and training measures for worker´s organisations

Výzva - oblasť zdravotníctva JLS/DPIP/2008

01. apríla 2008 |
Prevencia proti Drogám - The Drug Prevention and Information Programme 2007-2013

Výzva - oblasť zdravotníctva 2008/170/ES

01. apríla 2008 |
Spoločenstvo v oblasti zdravia

Výzva - oblasť rovnosť príležitosťí, boj proti násiliu JLS/DAP/2007-1

28. marca 2008 |
Ochrana a boj proti násiliu na deťoch, mladých ľuďoch a ženách, ochrana obetí a rizikových skupín

Výzva- oblasť kultúra Európska komisia

27. marca 2008 |
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru vyzýva organizácie pôsobiace v oblasti kultúry na úrovni verejnej spoločnosti k prejaveniu záujmu o participovanie na štruktúrovanom

Výzva - oblasť média EACEA/17/07

27. marca 2008 |
MEDIA 2007 – Rozvoj, distribúcia a propagácia

Výzva:Agentúra na podporu výskumu a vývoja a Sekcia vedy a techniky MŠ SR

07. februára 2008 |
Výzvu na podávaniu návrhov na spoločné projekty vedecko-technickej spolupráce na rok 2008-2010 medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Slovinskej republiky.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

07. januára 2008 |
Vymedzenie výzvy v rámci priority a opatrenia operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia

Výzva na podávanie prihlášok "Priame zahraničné investície"

22. októbra 2007 |
Centrum EU-Japan hradí náklady spojené s programom (konferencie, semináre a presuny v Japonsku) - účastníci si hradia náklady spojené s cestou a ubytovaním

Výzva- oblasť spotrebiteľská SANCO/2007/B/007

22. októbra 2007 |
rozvíjanie vzdelávania a povedomia spotrebiteľa s dôrazom na spoluprácu a výmenu skúseností medzi európskymi vzdelávacími inštitúciami vyššieho stupňa

Výzva- oblasť životneho prostredia 2007/C 232/05

22. októbra 2007 |
Life+ - Príroda a biodiverzita: chrániť, zachovávať, obnovovať, monitorovať a uľahčovať fungovanie prírodných systémov, prirodzených biotopov, divokorastúcej flóry a fauny s cieľom zastaviť do roku 2010 úbytky v oblasti biodiverzity vrátane diverzity genetických zdrojov

Výzva- oblasť vedy a technológie FP7-INCO-2007-3

22. októbra 2007 |
špecifický program - Kapacity, časť Aktivity v oblasti medzinárodnej spolupráce ERA-NET a ERA-NET PLUS na zvýšenie spolupráce a koordinácie výskumných programov na národnej alebo regionálnej úrovni

Výzva - oblasť regionálny rozvoj ENT/CIP/07/0001A

22. októbra 2007 |
implementácia siete poskytujúcej integrované služby na podporu podnikania a inovácií v Európe

Výzva- oblasť kultúra EACEA/22/07

22. októbra 2007 |
Podpora pre subjekty pôsobiace v oblasti kultúry na európskej úrovni

Výzva - mládež v akcii EACEA/20/07

22. októbra 2007 |
Akcia 4.1 Podpora organizácií pôsobiacich v oblasti mládeže na európskej úrovni

Výzva - oblasť vzdelávanie GR EAC/30/07

22. októbra 2007 |
Program Celoživotné vzdelávanie pozostáva zo 4 podprogramov, transverzálneho programu a programu Jean Monnet.

Výzvy - Sektorový operačný program Priemysel a služby

26. septembra 2007 |
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje poslednú výzvu pre verejný sektor na podávanie žiadostí a projektov v oblasti budovania priemyselných parkov a rekonštrukcie výrobných hál.

Výzva - grantový program 2007

02. septembra 2007 |

Výzva - kultúra: 2007/C 184/05

02. septembra 2007 |

Výzva - kultúra: 2007/C 184/03

02. septembra 2007 |

Výzva - kultúra: 2007/C 180/09

02. septembra 2007 |

DG COMM No A2-1/2007

29. mája 2007 |

ENT6/CIP/07/C/N04S00

25. mája 2007 |

EACEA/14/07

15. mája 2007 |

Výzva č. 1944

07. mája 2007 |

Výzva č. 1938

02. mája 2007 |

Výzva č. 1932

26. apríla 2007 |

ENT5/CIP/07/B/N02C00

12. apríla 2007 |

EAC/O8/07

11. apríla 2007 |

EAC/07/2007

11. apríla 2007 |

Výzva č. 1945

26. marca 2007 |
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK