Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výzva – oblasť miestny rozvoj

Referenčné číslo:nešpecifikované
Program:URBACT II – Vytváranie tematických sietí (celkom 19)
Rozpočet:800 000 EUR ( vo vývojovej fáze -100 000 EUR, v implementačnej fáze – 700 000 EUR), spolufinancovanie EÚ 80%
Publikované:06. marca 2012
Uzávierka:15. marec 2012 (predloženie zámeru – Deklarácia záujmov, min. 5 partnerských miest z 3 krajín EÚ)
Cieľ výzvy:

V rámci výzvy je vymedzených 8 tém, ktoré sú zamerané na podporu vzájomnej výmeny s cieľom vytvoriť nové nástroje a politiky pre integrovaný a udržateľný rozvoj miest. Tematické okruhy sú v súlade so Stratégiou Európa 2020 pre inovatívne, udržateľné a inkluzívne mestá.

Inovatívne mestá:

 1. Podpora inovácii a znalostnej ekonomiky (napr.: miestny hospodársky rast, otvorené inovácie, atď.)
 2. Podpora sociálnych inovácií (napr.: inovatívne služby, atď.)
 3. Podpora zamestnanosti a pracovnej mobility
 4. Podpora podnikania

Udržateľné mestá:

 1. Rozvoj nízkouhlíkových a energicky efektívnych mestských ekonomík (napr.: trvalo udržateľná doprava, bývanie, atď.)
 2. Zlepšenie mestského plánovania a efektívna verejná správa (napr.: zmenšujúce sa mestá, väzba mesto – vidiek, atď.)

Inkluzívne mestá:

 1. Podpora aktívnej inklúzie určitých skupín (napr.: starších, imigrantov, žien, bezdomovcov a pod.)
 2. Podpora obnovy zanedbaných mestských štvrtí a boj proti chudobe

Súčasne s tematickými oblasťami sú stanovené aj tri výzvy, ktoré by mali partnerské mestá reflektovať vo svojich projektoch :

 1. Ako riadiť rozvoj miest v súvislosti s hospodárskou a finančnou krízou ?
 2. Ako podporiť integrovaný a udržateľný prístup v kontexte mestského rozvoja ?

Ako rozvíjať efektívne partnerstvá a viacúrovňové riadenie ?

Financované aktivity:
 • výmena skúseností a informácií, poučenie sa z príkladov iných miest
 • kapitalizácia poznatkov
 • komunikácia a šírenie overených postupov (web a sociálne siete, organizovanie podujatí, publikácie...)
Oprávnení žiadatelia:miestne samosprávy (v prvej fáze predloženia zámeru); ale aj akademické, výskumné inštitúcie, miestne rozvojové agentúry, orgány štátnej správy, regionálne samosprávy (vo vývojovej fáze)
Viac informácií:

http://urbact.eu/en/header-main/news-and-events/view-one/news/?entryId=5100
Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR
Databáza návrhov projektov

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK