Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

RNDr. Juraj Hlatký

Ocenený za podiel na tvorbe stratégie regionálneho CR a činnosť v oblasti
CYKLOTURIZMU

Viac ako 30 rokov pracuje na rozvoji cestovného ruchu. Obrovský kus práce vykonal v oblasti cykloturistiky, budovania cykloturistickej infraštruktúry a propagácie tohto športu, je zakladateľom a predsedom celoslovenského Slovenský cykloklub. Je členom predsedníctva Vidieckeho parlamentu, ale aj ďalších organizácií, ktoré sú zamerané na rozvoj CR, spolupracuje so zástupcami obcí, mikroregiónov, národných parkov a podobne. Je autorom pozoruhodných produktov CR Matúšovo kráľovstvo a Hradná cesta, tvorcom a správcom unikátneho areálu modelov dobových rekonštrukcií slovenských hradov a zámkov, mnohých popularizujúcich publikácií o hradoch a zámkoch, stoviek článkov a fotografií.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK