Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Bludní rytieri

Bludní rytieri - ocenenie cr 2010

V minulosti takíto rytieri putovali od hradu k hradu. Predvádzali svoje umenie a bojovali za rôznych hradných pánov. Jedného dňa cesty zaviedli skupinku bludných rytierov na dvor vojvodu Ctibora, ktorý sídlil na hrade Beckov. Pôvodné združenie “Bludní rytieri” bolo na začiatku svojej činnosti verné svojmu menu. Na istý čas sa tiež usadili na Beckove a svojou činnosťou začali hrad zvelaďovať. 17.7.1999 uzrelo svetlo sveta prvé veľké podujatie, pod taktovkou Jaroslava Matejku, výkonného riaditeľa tohto občianskeho združenia. Nasledovali ďalšie ročníky spojené aj s divácky veľmi úspešným obliehaním hradu Beckov s účasťou mnohých skupín historického šermu. Neskôr bola udelená združeniu listina II. Kráľovskej rytierskej družiny Matúšovho kráľovstva.

Združenie sa zameriava na organizovanie kultúrnych podujatí historického charakteru, európske bojové umenia, príťažlivé oživovanie histórie. Medzi historické obdobia, ktoré rytieri realizujú je zaradené vrcholný stredovek v Uhorsku, včasný stredovek a Slovania, stredoveké jazdectvo, prezentácia obliehacích a palných zbraní, stredovekej poľnej kuchyne a v ostatnej dobe antika v vo forme projektu pod názvom „Cesta riekou Eridanos“. Myšlienka oživenia záujmu o antiku v podaní gréckej histórie prichádza na základe dvoch významných výročí v roku 2009. Rímsky nápis na hradnej skale oslávil 1830 rokov svojej existencie a súčasne jeden z významných rodákov Trenčína Vojtech Zamarovský by oslávil svoje v 2009 90. narodeniny. Ide o projekt ERIDANOS, ktorý nielen u nás na Slovensku, ale ani v celom regióne strednej Európy nemá obdobu.

Vybudovanie funkčnej repliky starogréckej dvojradovej veslice s posádkou a komplexným podujatím, ktoré nadväzuje na tradíciu hrdinských Argonautov a súčasne aj na staré obchodné cesty vedúce cez naše územie už tisícročia. Cieľom projektu je oboznámiť širokú verejnosť, deti, turistov, nadšencov histórie a aj záujemcom zo strany odbornej verejnosti, ako sa mohlo žiť a pravdepodobne aj žilo v mýtických dobách staroveku a tiež ukázať, že aj územie dnešného Považia bolo plné života, obchodovania a vzájomných stretov civilizácií. Projekt má dve fázy. Prvá s predpokladom vybudovania repliky lode už úspešne prebehla. Bludní rytieri zrealizovali podujatie, kde mesto Trenčín a prístavisko obce Zamarovce slávnostne privítali loď Hyperborea ako bola nakoniec loď pomenovaná. V druhej fáze je zámer vybudovať dobové prístavisko v podobe archeoskanzenu na Ostrove v Trenčíne a tak dať projektu pevné miesto na mape súčasného sveta.

Bludní rytieri - ocenenie cr 2010

 

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK