Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Osobnosť a produkt cestovného ruchu 2012

MUDr. Pavol SEDLÁČEK, MPH, predseda TSK udelí 19. januára 2012 v rámci veľtrhu CR SLOVAKIATOUR 2012 ocenenie za podporu a rozvoj aktívneho cestovného ruchu a propagáciu Trenčianskeho kraja na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni nasledujúcim osobnostiam: Alžbeta Belanská, Jaroslav Dutka, Vladimír Mešter.

Osobnosť a produkt CR roku 2012 (Jaroslav Dutka, Alžbeta Belianská, Vladimír Mešter))

Alžbeta Belanská

18. januára 2012 |

Alžbeta Belanská ocenená predsedom TSK za prínos k rozvoju regionálneho CR, za udržiavanie ľudových tradícií, spevu, tanca a tradičných ženských a poľných činností z oblasti Myjavy.

Jaroslav Dutka

18. januára 2012 |

Predseda TSK, MUDr. Pavol Sedláček, udelil ďakovný list Jaroslavovi Dutkovi, predsedovi Horolezeckého klubu JAMES v Trenčíne za organizovanie festivalu dobrodružných filmov HoryZonty a propagáciu kraja výsledkami v oblasti horolezectva

Vladimír Mešter

18. januára 2012 |

Predseda TSK, MUDr. Pavol Sedláček, udelil ďakovný list Vladimírovi Mešterovi, riaditeľovi Hvezdárne v Partizánskom, za popularizáciu astronómie a kozmonautiky v radoch širokej verejnosti ako aj za organizovanie výchovných aktivít smerujúcich k propagácii týchto vied v kruhoch mládeže všetkých vekových kategórií.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK