Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Anna Kardošová

Anna Kardošová

anna kardosova fotoAnna Kardošová je riaditeľkou príspevkovej organizácie Mesta Považská Bystrica PX Centrum, ktorá zabezpečuje kultúrno-spoločenské podujatia v meste a prímestských častiach Považskej Bystrice. Súčasťou organizácie je aj turistická informačná kancelária, ktorá získava, spracúva a poskytuje informácie o meste a regióne Považská Bystrica, jeho prírodných zaujímavostiach, možnostiach kultúrneho i športového vyžitia a o službách v oblasti cestovného ruchu. V tejto organizácii a v TIKu vykonala veľa tvorivej a systematickej organizačnej práce. K šíreniu dobrého mena mesta i regiónu prispieva aj činnosťou súkromnej základnej umeleckej školy, ktorú vedie spolu s manželom Stanislavom a s ktorou dosiahli významné úspechy v rámci slovenských i celosvetových súťaží.

V marci 2012 vznikla Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horné Považie, ktorej cieľom je propagácia kultúrnych pamiatok a prírodných krás regiónu, tvorba produktov CR a skvalitnenie destinačného manažmentu. K založeniu tejto organizácie svojou činnosťou a organizačnými schopnosťami výrazne Anna Kardošová prispela a pôsobí v nej ako výkonná riaditeľka.

Fotogaléria

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK