Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Helena Filipová

Helena Filipová

filipovaMgr. Helena Filipová ocenená za dlhoročné pôsobenie v oblasti kultúry a kultúrneho cestovného ruchu a prínos k jeho rozvoju v Trenčianskom samosprávnom kraji.

Narodila sa v Partizánskom v roku 1945, kde dodnes žije. Po maturite pokračovala v štúdiu na Pedagogickej fakulte UK Bratislava so sídlom v Trnave. Ako učiteľka pôsobila od roku 1967 v rodnom meste. Učila na základnej škole a odbornej škole pre pracujúcich. V rokoch 1975 – 1977 absolvovala magisterské postgraduálne štúdium. Odučila 22 rokov, dve desiatky rokov bola členkou Spevokolu učiteľov Topoľčianskeho okresu. Konferovala koncerty pre mládež i dospelých. Vo svojich príhovoroch prezentovala svoj kraj na celom Slovensku, v Čechách, Poľsku, Rakúsku i v Chorvátsku. Ako slovenčinárka absolvovala dvojročný logopedický kurz , vyše 40 rokov sa venuje deťom s poruchami reči ako logopedická asistentka.

Ďalších 21 rokov až do odchodu na dôchodok pôsobila v Múzeu A.S. Puškina v Brodzanoch, z toho 16 rokov vo funkcii riaditeľky múzea. Často sprevádzala domácich i zahraničných hostí, ktorým približovala históriu obce, múzea (pôvodne kaštieľ Friesenhofovcov) i celého regiónu. Dodnes ju študenti vyhľadávajú, aby im pomohla pri písaní maturitných tém, semestrálnych, bakalárskych či magisterských prác.

Svojou činnosťou prispela k propagácií kultúrnych hodnôt kraja. Poskytla veľa rozhovorov pre rozhlas, televíziu, je spoluautorkou relácie Zvony nad krajinou (august 2009), rozhovory v regionálnych novinách, časopise Slovenka a v exkluzívnom štvrťročníku EPICURE.

Na ocenenie ju navrhlo Mesto Partizánske pre jej výrazný prínos pri rozvoji destinácie cestovného ruchu Partizánske - Bielice - Brodzany.

Fotogaléria

Helena Filipová
Mgr. Helena Filipová
sprevádzanie návštevníkov - Kaštiel Brodzany
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK