Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Aktuality IPC

Ukončenie činnosti IPC na TSK

30. decembra 2021 |

Prajeme Vám radostné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku 2022 pevné zdravie, veľa nových síl v práci a pohodu a spokojnosť v osobnom živote.

Projekt podporujúci inovácie napĺňa svoje ciele už piaty rok

20. decembra 2021 |

Kreatívne workshopy a semináre, účasť na odborných konferenciách, veľtrhoch a festivaloch, priama finančná pomoc a inovačné poradenstvo pre slovenské podniky, televízne relácie či analýzy odzrkadľujúce potreby podnikov v krajine.

Pozvánka na informačný webinár k výzve zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry

08. decembra 2021 |

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje.

Novinky OP II k 2.12.2021

08. decembra 2021 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra.

Pozvánka na školenie k VO 8.12.2021

30. novembra 2021 |

Pozvánka Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Trenčianskom samosprávnom kraji si Vás dovoľujeme pozvať na on-line školenie: „Eurofondové verejné obstarávanie, Jednotná príručka a novela zákona o verejnom obstarávaní v podmienkach EŠIF“.

Pozvánka na ONLINE INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2021-72 so zameraním na triedený zber komunálnych odpadov

24. novembra 2021 |

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 – 2020 Vás pozýva na ONLINE INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC111-2021-72.

Aktualizácia č. 5 výzvy na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48.

12. novembra 2021 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovom sídle IROP bola zverejnená Aktualizácia č. 5 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48.

Tlačová správa k aktualizácii výzvy zameranej na podporu budovania inžinierskych sietí v obciach s MRK - OP ĽZ s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-2

12. novembra 2021 |

Dávame do pozornosti Tlačovú správu vydanú dnes k aktualizácii výzvy zameranej na podporu budovania inžinierskych sietí v obciach s MRK - OP ĽZ s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-2.

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP: IROP-PO2-SC221-2021-67

12. novembra 2021 |

Dovoľujem si Vás informovať, že dňa 09.11.2021 bol na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO7-SC72-2021-74, stav k 10.11.2021.

12. novembra 2021 |

Dovoľujem si Vás informovať, že 10.11.2021 bolo na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP

Aktuality Ministerstva hospodárstva SR pre operačný program Integrovaná infraštruktúra k 12.11.2021

12. novembra 2021 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk nasledujúce dokumenty a informácie.

SIEA vyhlásila jesenné kolo výziev ku kreatívnym voucherom pre podnikateľov

15. októbra 2021 |

Malí a strední podnikatelia budú opäť môcť požiadať o kreatívny voucher a využiť ho na svoje projekty v troch odvetviach: dizajn, reklama a marketing, IKT – programovanie. Jesenné kolo Výziev 2021 Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlásila 15. 10. 2021.

AKTUALIZÁCIA č. 1 Výzvy na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií

14. októbra 2021 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 13.10.2021 bola na webovej stránke Ministerstva kultúry SR zverejnená AKTUALIZÁCIA č. 1 VÝZVY IROP-PO7-SC77-2021-75 (Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19).

Oznámenia riadiaceho orgánu pre IROP

08. októbra 2021 |

Dovoľujem si Vás informovať, že 7.10.2021 boli na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené

Aktualizácia č. 4 výzvy na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

30. septembra 2021 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že 29.09.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48.

Slovenské firmy dostanú finančnú pomoc na inovácie

30. septembra 2021 |

Po veľkom záujme o pilotný projekt v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) dostanú finančnú pomoc na inovácie podnikatelia na celom Slovensku. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) prostredníctvom národného projektu inovujme.sk pre nich pripravila inovačné poukážky vo výške od dvoch do 10-tisíc eur.

Pozvánka na tlačovú besedu Slovenské firmy dostanú finančnú pomoc na inovácie

28. septembra 2021 |

Dňa 29.9.2021, o 10,00 hod v budove SIEA, Bajkalská 27, 1. posch.

Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy)

28. septembra 2021 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že 24.09.2021 boli na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené

Ministerstvo vnútra predĺžilo čas na podanie projektov pre zabezpečenie prístupu k pitnej vode

28. septembra 2021 |

Termín najbližšej uzávierky je 22.11.2021

Zorganizovaný seminár k NP Kvalita sociálnych služieb

20. septembra 2021 |

V dňoch 16. - 17. septembra 2021 zorganizovalo Informačno-poradenské centrum Trenčín v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Informačný seminár k výzve zameranej na podporu kultúrnych zariadení

13. septembra 2021 |

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v programovom období 2014 - 2020

Výzva na podporu udržateľnosti a odolnostikultúrnych inštitúcií

03. septembra 2021 |

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom IROP-PO7-SC77-2021-75.

Pozvánka na informačný seminár 10.9.2021

24. augusta 2021 |

Pozvánka Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v programovom období 2014 – 2020 v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Trenčín Vás pozývajú na INFORMAČNÝ SEMINÁR.

Seminár - Zjednotené pravidlá verejného obstarávania v rámci zákaziek z EŠIF

10. augusta 2021 |

V pondelok 2. augusta 2021 sa v Kongresovej sále Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja uskutočnil seminár „Zjednotené pravidlá verejného obstarávania v rámci zákaziek z EŠIF“, ktorého sa zúčastnilo 40 účastníkov.

Seminár Kvalita sociálnych služieb

29. júla 2021 |

V dňoch 28. – 29. júla 2021 sa v priestoroch Kongresovej sály Trenčianskeho samosprávneho kraja uskutočnil dvojdňový seminár k Národnému projektu Kvalita sociálnych služieb, ktorého sa zúčastnilo 30 účastníkov

Pozvánka na seminár k výzve OP KŽP zameranej na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

23. júla 2021 |

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia Vás pozýva na informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68 zameranej na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

Workshop Nové fondy EÚ: príležitosti pre MNO v regiónoch

19. júla 2021 |

Vo štvrtok 15. júla sa na pôde Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja uskutočnil workshop „Nové fondy EÚ: príležitosti pre MNO v regiónoch“, ktorý zorganizovali Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a Informačno-poradenské centrum TSK.

Pozvánka na online informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok so zameraním na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine

16. júna 2021 |

Pozvánka Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 – 2020 Vás pozýva na ONLINE INFORMAČNÝ SEMINÁR

Pozvánka na informačný webinár pre žiadateľov k výzve zameranej na poskytovanie individualizovanej podpory a asistenčných služieb s cieľom zmierniť socio-ekonomické dopady na osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane osôb z prostredia MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby

15. júna 2021 |

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje Vás pozýva na Informačný webinár pre žiadateľov k výzve zameranej na poskytovanie individualizovanej podpory a asistenčných služieb s cieľom zmierniť socio-ekonomické dopady na osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane osôb z prostredia MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) s kódom OPLZ-PO8-2021-1.

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP - rok 2021, verzia 5

11. júna 2021 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že 4.6.2021 bol na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP - rok 2021, verzia 5.

Do terénu nastupuje 75 komunitných pracovníkov

03. júna 2021 |

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR spúšťa pilotné zavádzanie novej pracovnej pozície komunitného pracovníka v komunitných centrách. V rámci činnosti komunitných centier na Slovensku sa jedná o inovatívny prvok, ktorý predstavuje jeden z nástrojov, ako podporiť občanov žijúcich v sociálne vylúčených lokalitách. Podpora pracovnej pozície komunitný pracovník je financovaná z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, z operačného programu Ľudské zdroje, na území všetkých samosprávnych krajov SR.

Pozvánka na informačný seminár k výzve Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, kód výzvy OPLZ-PO1/2021/DOP/1.3.1-01

03. júna 2021 |

V súvislosti s vyhlásením výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, kód výzvy OPLZ-PO1/2021/DOP/1.3.1-01 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR organizuje online informačný webinár pre potenciálnych žiadateľov.

Informácia pre žiadateľov výzvy OPII-VA/DP/2020/9.4-01 (2.kolo)

19. mája 2021 |

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR konajúce prostredníctvom Výskumnej agentúry týmto oznamuje žiadateľom, ktorí podali žiadosti o NFP v rámci 2. hodnotiaceho kola (uzávierka 30.9.2020).

FAQ pre žiadateľov k odstráneniu nedostatkov v ŽoNFP prostredníctvom doplnenia ŽoNFP v rámci OPII

19. mája 2021 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk.

Dokument o najčastejších identifikovaných nedostatkoch pri predkladaní žiadostí o NFP v rámci OPĽZ

19. mája 2021 |

Dovoľujem si Vám dať do pozornosti dokument o najčastejších  identifikovaných nedostatkoch pri predkladaní žiadostí o NFP, ktorý bol zverejnený na webovom sídle www.minedu.sk.

Výzva na odborných hodnotiteľov – OP Integrovaná infraštruktúra – Informačná spoločnosť

19. mája 2021 |

Výzva č. 8/2021 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre prioritnú os 7.

Usmernenie č. 11/2021 SO OPII k akcelerácii implementácie hlavných aktivít projektov v rámci prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, verzia 1

19. mája 2021 |

V súlade so Systémom riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na PO 2014 – 2020 a v zmysle Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra PO7.

Výzva č. 1/2021/PO1 na výber odborných hodnotiteľov

19. mája 2021 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že 17.05.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Výzva č. 1/2021/PO1 na výber odborných hodnotiteľov.

Oznamy IROP k 20.4.2021

23. apríla 2021 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že 20.04.2021 boli na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené.

SIEA pripravila ďalšiu pomoc pre podnikateľov v roku 2021

23. apríla 2021 |

Malí a strední podnikatelia majú šancu získať pre svoj biznis to, na čo im momentálne chýba rozpočet alebo tvorivý potenciál! Aj v roku 2021 môžu požiadať o kreatívny voucher.

Aktuality OP II k 20.4.2021

23. apríla 2021 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk nasledujúce dokumenty a informácie.

Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2020-59

16. apríla 2021 |
Dovoľujeme si Vás informovať, že dnes t.j. 14.04.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2020-59.

Aktualizácia č. 8 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

16. apríla 2021 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že 13.04.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 8 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14.

Zmena č. 3 výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2019-1 zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry z dôvodu navýšenia alokácie.

16. apríla 2021 |

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o Zmene č. 3 (PDF, 393 kB) výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2019-1 zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry z dôvodu navýšenia alokácie.

Zmena č. 2 výzvy zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí MRK

16. apríla 2021 |

Ministerstvo vnútra slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o Zmene č. 2 výzvy (PDF, 393 kB) zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí MRK s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-1, ktorej cieľom úprava samotného dokumentu výzvy z dôvodu zníženia alokácie.

Výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok

16. apríla 2021 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný  program Kvalita životného prostredia vyhlásilo Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Ľahší prístup k financovaniu projektov z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra

31. marca 2021 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk nasledujúcu informáciu.

Aktuality OP II k 29.3.2021

31. marca 2021 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk nasledujúce dokumenty.

Aktualizácia Indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP - rok 2021, verzia 4

31. marca 2021 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že 30.03.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená aktualizácia Indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP - rok 2021, verzia 4.

Najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky v rámci administratívneho overovania ŽoNFP

31. marca 2021 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že 29.03.2021 boli  na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky v rámci administratívneho overovania ŽoNFP. 

Zmena č. 2 Výzvy zameranej na podporu vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

31. marca 2021 |

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o Zmene č. 2 výzvy (PDF, 404 kB) s kódom OPLZ-PO5-2020-4 zameranej na podporu vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

Aktualizácia Indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP - rok 2021, verzia 4.

31. marca 2021 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že 30.03.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená aktualizácia Indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP - rok 2021, verzia 4.

Zmena č. 2 Výzvy zameranej na podporu vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

31. marca 2021 |

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o Zmene č. 2 výzvy (PDF, 404 kB) s kódom OPLZ-PO5-2020-4 zameranej na podporu vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

Aktualizácia č. 1 výzvy na predloženie ŽoNFP s kódom č. IROP-PO2-SC214-2020-63

16. marca 2021 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Aktualizácia č. 1 výzvy na predloženie ŽoNFP s kódom č. IROP-PO2-SC214-2020-63

Posun termínu 1. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu budovania inžinierskych sieti

16. marca 2021 |

Ministerstvo vnútra slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o posune termínu 1. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu budovania inžinierskych sieti s kódom OPLZ-PO6-SC611-2002-2 na 5. apríla 2021.

Aktuality IROP k 12.03.2021

16. marca 2021 |
Dovoľujeme si Vás informovať, že dnes t.j. 12.03.2021 boli na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené.

Uzávierka 5. hodnotiaceho kola vyhlásenej výzvy zameranej na podporu prístupu k pitnej vode

05. februára 2021 |

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o uzávierke 5. hodnotiaceho kola vyhlásenej výzvy zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít s kódom výzvy OPLZ-PO6-SC611-2020-1 na 19. apríla 2021 a plánovaného uzavretia výzvy na 20. septembra 2021.

Schémy pomoci v súvislosti s nákazou COVID-19 (OP II)

05. februára 2021 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk nasledujúce dokumenty.

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP - rok 2021, verzia 2.

01. februára 2021 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že 01.02.2021 bol na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP - rok 2021, verzia 2.

Aktualizácie výziev na predkladanie žiadostí o NFP OP II k 29.01.2021

01. februára 2021 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk nasledujúce informácie.

Aktualizácie výziev na predkladanie žiadostí o NFP IROP k 29.01.2021

01. februára 2021 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že 29.01.2021 boli na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené aktualizácie.

Posun uzavretia 2. hodnotiaceho kola výzvy OPLZ-PO5-2020-4

01. februára 2021 |

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o posune uzavretia 2. hodnotiaceho kola

Príručka pre žiadateľa, verzia 4.0

01. februára 2021 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že 26.01.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Príručka pre žiadateľa, verzia 4.0.

Informácie k výzvam č. 19., 28. a 29. operačného programu Integrovaná infraštruktúra

01. februára 2021 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk nasledujúce informácie.

Výber odborných hodnotiteľov na hodnotenie žiadostí v oblastiach priemyselnej výroby a cestovného ruchu

15. januára 2021 |

Ministerstvo hospodárstva SR hľadá odborných hodnotiteľov (ďalej len „OH“) na hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v oblastiach priemyselnej výroby a cestovného ruchu.

Pozvánka na informačné webináre pre úspešných prijímateľov NFP vo výzvach operačného programu ľudské zdroje

14. januára 2021 |

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje organizuje informačné webináre pre úspešných prijímateľov nenávratného finančného príspevku vo výzvach operačného programu Ľudské zdroje.

Aktualizovaný prehľad výziev OP ĽZ

18. decembra 2020 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že bol zverejnený aktualizovaný prehľad výziev za OP ĽZ, ktorý sa nachádza na webovom sídle http://www.minv.sk/?aktualne-informacie-10.

Aktuality IROP k 17.12.2020

18. decembra 2020 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že 17.12.2020 boli na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené.

Aktuality OP II k 17.12.2020

18. decembra 2020 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk nasledujúce dokumenty.

Aktuality z OP II

11. decembra 2020 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk nasledujúce dokumenty.

Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy

02. decembra 2020 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že 2.12.2020 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb s kódom IROP-PO1-SC122-2020-59.

OP II - Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2021

02. decembra 2020 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk nasledujúce dokumenty.

IROP - najčastejšie kladené otázky

02. decembra 2020 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že 30.11.2020 boli na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené aktualizované najčastejšie kladené otázky.

Pozvánka na webinár a matchmaking semináru zameraného na zelené inovácie v priemysle a informačné a komunikačné technológie

30. novembra 2020 |

Ponúkame Vám možnosť zúčastniť sa webináru a matchmaking semináru zameraného na zelené inovácie v priemysle a informačné a komunikačné technológie (International Green Industry Innovation and ICT: Webinar and Matchmaking), ktorý je realizovaný v rámci Grantov EHP a Nórska.

Aktuality IROP k 20.11.2020

23. novembra 2020 |

Dovoľujeme si Vás informovať, 20.11.2020 boli na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené.

Národná konzultácia k eurofondom

10. novembra 2020 |

Dovoľujeme si Vás informaovať, že ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová spúšťa historicky prvú Národnú konzultáciu k eurofondom na budúce programové obdobie.

Na Slovensku vyrastá generácia inovátorov. Prečo sme o ich nápadoch nepočuli a čo chýba k tomu, aby sa presadili?

03. novembra 2020 |

Mladí ľudia vo veku 15 až 23 rokov, Generácia Z, sa s pojmom inovácia stretávajú, ale nechápu jej význam pre hospodárstvo a spoločnosť. Avšak práve oni majú v kľúčovom období v rukách budúcnosť Slovenska.

Pozvánka na ONLINE odborné podujatia pre kreatívcov

03. novembra 2020 |

Radi by sme Vás informovali, že od novembra 2020 sú pripravované ONLINE odborné podujatia pre kreatívcov, na ktorých sa môžu záujemcovia zúčastniť z pohodlia a najmä bezpečia domovov.

Usmernenie č. 1 k 59. výzve (OPKZP-PO4-SC421-2019-59)

30. októbra 2020 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SO pre OP KŽP vydala  Usmernenie č. 1 k 59. výzve (OPKZP-PO4-SC421-2019-59 ).

Aktuality z operačného programu Integrovaná infraštruktúra

30. októbra 2020 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk

Usmernenia k realizácii aktivít projektu počas mimoriadnej situácie pre prijímateľov výziev OP Ľudské zdroje PO 1 Vzdelávanie

28. októbra 2020 |

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán  pre Operačný program Ľudské zdroje PO 1 Vzdelávanie zverejnilo na svojom webovom sídle Usmernenia k realizácii aktivít projektu počas mimoriadnej situácie pre prijímateľov výziev.

Usmernenie pre prijímateľov NFP, pre projekty implementované cez Výskumnú agentúru v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra

28. októbra 2020 |

Výskumná agentúra vydala dňa 23. októbra 2020 Usmernenie pre prijímateľov NFP, pre projekty implementované cez Výskumnú agentúru v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

OZNAM - Korešpondenčná adresa a web RO pre IROP po 1.10.2020

09. októbra 2020 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že na základe novely Zákona č. 575/2001 Z. z. v znení zákona č. 60/2013 Z. z. a zákona č. 313/2013 Z. z. Z o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy (kompetenčný zákon), Integrovaného regionálny operačný program (ďalej len ,,IROP") s účinnosťou od 1. 10. 2020 prechádza pod Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Oznam o termíne uzavretia 4. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na prístup k pitnej vode

01. októbra 2020 |

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o uzávierke 4. hodnotiaceho kola vyhlásenej výzvy.

Pozvánka na kooperačné podujatie Innovation Village 2020

01. októbra 2020 |

Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov člen siete Enterprise Europe Network vás pozýva na online kooperačné podujatie Innovation Village 2020.

Aktuality operačného programu Integrovaná infraštruktúra

25. septembra 2020 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk nasledujúce informácie.

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2020, verzia 4

02. septembra 2020 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk dňa 31.8.2020 nasledovné aktuality/dokumenty.

Informácie o dvoch aktuálne otvorených výzvach Národného podnikateľského centra Trenčín

26. augusta 2020 |

Prinášame vám informácie o dvoch aktuálne otvorených výzvach Národného podnikateľského centra Trenčín. Prihlasovanie je časovo limitované a táto možnosť sa bude opakovať až o niekoľko mesiacov.

Aktualizáciu č. 1 k Usmerneniu v rámci dopytovo-orientovaných projektov implementovaných Výskumnou agentúrou v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR

21. augusta 2020 |

MŠVVaŠ SR ako Sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo dňa 19.08. 2020 Aktualizáciu č. 1

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15, 2. hodnotiace kolo (aktualizácia)

21. augusta 2020 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk dňa 19.8.2020 nasledovné dokumenty.

Podujatie zamerané na zefektívnenie podnikania kreatívcov

21. augusta 2020 |

IPC TSK v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou pripravili v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku interaktívne podujatie zamerané na zefektívnenie podnikania kreatívcov, ktoré sa uskutočnilo v stredu 19. augusta 2020.

Pozvánky na informačné semináre k výzvam Výskumnej agentúry: OPII-VA/DP/2020/9.4-01 a OPII-VA/DP/2020/9.2-01

19. augusta 2020 |

Výskumná agentúra v spolupráci s MŠVVaŠ SR organizuje informačné semináre k výzvam.

Aktuality v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra

19. augusta 2020 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk nasledovné dokumenty a aktuality.

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP - rok 2020, verzia 5.

07. augusta 2020 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že 07.08.2020 bol na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP - rok 2020, verzia 5.

Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Iniciatívy Catching-up Regions

03. augusta 2020 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že dnes t.j. 03.08.2020 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Iniciatívy Catching-up Regions s kódom IROP-PO2-SC223-2020-57.

Ministerstvo vnútra pomôže obciam s procesom vysporiadania pozemkov pod rómskymi osídleniami

03. augusta 2020 |

Otázka vysporiadania pozemkov v osídleniach marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len "MRK") sa významne dotýka pretrvávajúceho spoločenského problému, ktorým je stav bez majetkovoprávneho usporiadania vlastníctva k pozemkom pod obydliami MRK.

Aktualizovaná Príručka pre prijímateľa NFP sprostredkovateľského orgánu OP ĽZ pre prioritné osi č. 2, 3, 4 verzia 10.

03. augusta 2020 |

Aktualizovaná Príručka pre prijímateľa NFP sprostredkovateľského orgánu OP ĽZ pre prioritné osi č. 2, 3, 4 verzia 10.

Pozvánka na odborné podujatia pre kreatívcov

03. augusta 2020 |

Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku pripravila interaktívne podujatia zamerané na zefektívnenie podnikania kreatívcov.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17, 3. hodnotiace kolo

24. júla 2020 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk nasledovné dokumenty.

Aktuality IROP k 23.7.2020

24. júla 2020 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP.

Čo podporia dve plánované výzvy v boji proti COVID-19

22. júla 2020 |

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR reaguje na aktuálnu mimoriadnu situáciu a pripravuje vyhlásenie dvoch výziev na dopytovo-orientované projekty zamerané špeciálne na pomoc v boji proti pandémii COVID-19. Celý proces implementácie bude v gescii Výskumnej agentúry.

Usmernenia k výzvam OP II k 7.7.2020

13. júla 2020 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk dňa 7.7.2020 nasledovné dokumenty a aktuality.

Zoznam schválených ŽoNFP a zoznam neschválených ŽoNFP k výzvam OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12 a OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13 k 9.7.2020

13. júla 2020 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk dňa 9.7.2020 nasledovné dokumenty.

Schéma na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku a usmernenie pre prijímateľov v rámci dopytovo-orientovaných projektov OP II v gescii MH SR

13. júla 2020 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk dňa 10.7.2020 nasledovné dokumenty.

Informácie k výzvam OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 a OPII-MH/DP/2020/11.3-23

07. júla 2020 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk dňa 6.7.2020 nasledovné informácie a dokumenty.

Usmernenie č. 2 k výzve zameranej na rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni

06. júla 2020 |

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 29.6.2020 Usmernenie č. 2 k výzve zameranej na rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni s kódom OPKZP-PO4-SC441-2019-53. Cieľom tohto usmernenia bola úprava termínu uzavretia 3. hodnotiaceho kola, ktoré sa stanovuje a posúva na 31.07.2020, čo zároveň predstavuje termín uzavretia výzvy.

Usmernenie č. 1 k výzve zameranej na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW

06. júla 2020 |

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 29.6.2020 Usmernenie č. 1 k výzve zameranej na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW s kódom OPKZP-PO4-SC451-2019-60. Cieľom tohto usmernenia bola úprava termínu uzavretia 2. hodnotiaceho kola, ktoré sa stanovuje a posúva na 31.07.2020.

Semináre o nových obchodných modeloch pre dizajnérov a marketérov

06. júla 2020 |

Ako môžu dizajnéri a marketéri  zefektívniť svoje podnikanie? Užitočné rady, ktoré pomôžu lepšie zvládnuť aj krízové obdobie, prinesie ďalšia séria podujatí zameraných na tvorbu nových obchodných modelov v podporovaných odvetviach kreatívneho priemyslu.

Informačný seminár k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC411-2020-63

16. júna 2020 |

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia Vás pozýva na informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC411-2020-63 zameranej na Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR.

Pozvánka na webseminár Moderné technológie

03. júna 2020 |

Sieť informačno-poradenských centier pre európske štrukturálne a investičné fondy v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si Vás dovoľuje pozvať na webinár k výzve: OPII-2020/7/11-DOP „Moderné technológie“

Uzavretie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú

28. mája 2020 |

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom uzavretie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení) IROP-PO2- SC211-2017-17.

SIEA predlžuje termín pre ukončenie projektov žiadateľov o kreatívny voucher do júla

27. mája 2020 |

V snahe zmierniť ekonomické dopady spôsobené šírením ochorenia COVID-19 pristupuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu (NP PRKP) k opätovnému predĺženiu koncových termínov pre ukončenie projektov žiadateľov o kreatívne vouchre s architektmi, dizajnérmi, marketérmi alebo programátormi do 31. júla 2020.

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP - rok 2020, verzia 3

29. apríla 2020 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre IROP zverejnilo dňa 29.4.2020 Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP - rok 2020, verzia 3, ktorý bol schválený dňa 27.4.2020.

Seminár k výzve na podporu sieťovania podnikov

28. apríla 2020 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra zorganizuje 30. apríla 2020 o 9,30 hod. informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraným na podporu sieťovania podnikov (kód výzvy OPII/MH/DP/2020/9.5-28) a na podporu sieťovania podnikov v Bratislavskom kraji (kód výzvy OPII/MH/DP/2020/10.3-29).

Navýšenie alokácia na výzvu IROP-PO1-SC122-2016-15

28. apríla 2020 |

V časti výzvy 1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) dochádza k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a príslušné územia z dôvodu uplatnenie celkovej alokácie IROP v rámci prioritnej osi 1. Alokácia na výzvu sa celkovo navyšuje z pôvodných 81 830 693 Eur na 83 293 724 Eur (zdroj EÚ), t. j. ide o navýšenie o 1 463 031 Eur (zdroj EÚ).

Mestá a obce, aké sú aktuálne možnosti financovania z eurofondov? – prinášame kompletný prehľad výziev na rok 2020

26. marca 2020 |

Integrovaná sieť Informačno-poradenských centier pripravila pre subjekty samosprávy prehľad aktuálne vyhlásených výziev, ktoré im môžu pomôcť pri rozvoji územia a prispieť k zvýšeniu kvality obyvateľov. Cieľom Informačno-poradenských centier v rámci SR, je zvýšiť podiel úspešne predložených žiadosti a úspešne zrealizovaných projektov EŠIF prostredníctvom informovanosti a poskytovania poradenstva. Poradenské centrá nájdete vo všetkých krajských mestách okrem Bratislavy. V rámci Prešovského samosprávneho kraja poskytuje poradenstvo aj novovzniknuté centrum v Humennom.

Oznam IPC s účinnosťou od 16.3.2020

16. marca 2020 |

Z dovodu opatreni suvisiacich so sirenim coronavirusu oznamujeme, ze konzultacie pracovnikov IPC budu prebiehat vylucne elektronicky alebo telefonicky

Odborný seminár v rámci realizácie národného projektu Kvalita sociálnych služieb

05. marca 2020 |

V dňoch 11. - 12.2.2020 zorganizovalo IPC TSK v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky seminár k národnému projektu Kvalita sociálnych služieb na tému „Odborná príprava a metodická podpora poskytovateľov sociálnych služieb“.

Školenie - Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť

05. marca 2020 |

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Trenčianskom samosprávnom kraji v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zorganizovali v utorok 3. marca 2020 školenie „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť “ rozdelené na dve časti, pre začiatočníkov a pokročilých, ktorých sa spolu zúčastnilo viac ako 60 účastníkov.

Podnikatelia, využite príležitosť pre podporu Vašich projektov

04. marca 2020 |

Pre podnikateľov existujú príležitosti na podporu ich nápadov aj v roku 2020. Môžu využiť možnosti v rámci vyhlásených, ale aj plánovaných výziev v oblasti výskumu a inovácií, zlepšenia kvality životného prostredia, zamestnanosti a vzdelávania.

Pozvánka na seminár k výzve na podporu rozvoja podnikania MSP v rámci iniciatívy EK zameranej na transformáciu uhoľného regiónu horná Nitra

04. marca 2020 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk pozvánku na informačný seminár k vyhlásenej Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu rozvoja podnikania MSP v rámci iniciatívy EK zameranej na transformáciu uhoľného regiónu horná Nitra (kód OPII-MH/DP/2020/11.3-23).

Termín pre ukončenie projektov žiadateľov o kreatívny voucher sa predĺžil do mája

20. februára 2020 |

Kompletné žiadosti o kreatívny voucher z národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v roku 2019 predložilo 520 malých a stredných podnikateľov.

Pozvánka na školenie v systéme ITMS2014+

18. februára 2020 |

Pozvánka Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Trenčianskom samosprávnom kraji v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si Vás dovoľujú pozvať na školenie: „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť “.

Informácie o vyhlásení nových hodnotiacich kôl pre výzvy operačného programu Ľudské zdroje PO 1 Vzdelávanie

29. januára 2020 |

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle informácie o vyhlásení nových hodnotiacich kôl pre výzvy operačného programu Ľudské zdroje PO 1 Vzdelávanie.

Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení

20. decembra 2019 |

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje potenciálnym žiadateľom, že dňa 19. decembra 2019 vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorá je zameraná na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s kódom: OPLZ-PO6-SC612-2019-2.

Aktualizácie v rámci výziev IROP

19. decembra 2019 |

Dovoľujeme si Vás informovať, 18.12.2019 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené.

Aktualizácie výziev OP ĽZ

19. decembra 2019 |

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo 3. hodnotiace kolo výzvy.

59., 60. a 61. výzva OP KŽP

19. decembra 2019 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia.

58. výzva zameraná na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov

17. decembra 2019 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 12.12.2019 Operačný program Kvalita životného prostredia

Posledné dva semináre IPC v roku 2019

17. decembra 2019 |

V dňoch 10. a 11. decembra zorganizovalo IPC TSK posledné dva semináre v roku 2019.

Výzva na účasť na medzinárodných odborných podujatiach pre podnikateľov

12. decembra 2019 |

Dovoľujeme si Vás informovať o znovuotvorenej výzve na účasť na medzinárodných odborných podujatiach, ktoré sa konajú v termíne od marca do mája 2020.

Školenie "Implementácia projektov financovaných z EŠIF - investičné projekty"

25. novembra 2019 |

Informačno-poradenské centrum Trenčianskeho samosprávneho kraja zorganizovalo v piatok 22. novembra 2019 školenie pod názvom Implementácia projektov financovaných z EŠIF - investičné projekty

56. Výzva zameraná na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

21. novembra 2019 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnil 56. Výzvu.

57. Výzva zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla

21. novembra 2019 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila dňa 21.11.2019  57. Výzvu.

Informačný seminár k výzve WIFI pre Teba

19. novembra 2019 |

V utorok 19. novembra 2019 sa uskutočnil informačný seminár k výzve č. OPII-2018/7/1-DOP "WIFI pre Teba", ktorý zorganizovalo IPC TSK v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Na seminári boli priblížené základné informácie o výzve, podmienky poskytnutia príspevku, identifikované nedostatky pri predkladaní Žiadosti o NFP, vzorová Žiadosť o platbu či problematika kontroly verejného obstarávania.

Nové dokumenty v rámci IROP

15. novembra 2019 |

Na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené

Nové dokumenty v rámci Operačné programu Výskum a inovácie

15. novembra 2019 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu harmonogram výziev na rok 2020.

Nové dokumenty v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

15. novembra 2019 |

Nové dokumenty v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Ďalší dborný seminár v rámci národného projektu Kvalita sociálnych služieb

15. novembra 2019 |

IPC TSK v spolupráci s Implementačnou agentúrou MPSVR SR zorganizovali v dňoch 11. a 12. novembra 2019 ďalší dvojdňový odborný seminár v rámci národného projektu Kvalita sociálnych služieb, ktorého sa zúčastnili pracovníci zariadení sociálnych služieb. Na záver získali účastníci osvedčenia o absolvovaní vzdelávania.

Zverejnenie Výzvy 2020 v programe Erasmus+

07. novembra 2019 |

Európska komisia zverejnila 5.11.2019 aktuálnu Výzvu 2020 na predkladanie návrhov projektov programu Erasmus+. Výzvu si môzu záujemcovia prečítať v slovenskom jazyku, rovnako ako Sprievodcu programom Erasmus+, ktorý je jej neoddeliteľnou súčasťou.

Pozvánka na informačný seminát k výzve WiFi pre Teba

07. novembra 2019 |

Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy v Trenčianskom samosprávnom kraji v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si Vás dovoľuje pozvať na INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve č. OPII-2018/7/1-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na podporu „WIFI pre Teba“ Termín a miesto konania: 19. novembra 2019 (utorok), Trenčín Zasadačka na 7. poschodí Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín.

Pozvánka na školenie - Implementácia projektov financovaných z EŠIF - investičné projekty

05. novembra 2019 |

POZVÁNKA NA ŠKOLENIE Informačno-poradenské centrum TSK Vás pozýva na školenie Implementácia projektov financovaných z EŠIF – investičné projekty 22. novembra 2019 (piatok) Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja (Kongresová sála, I. posch.), K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín.

Odborný seminár k národnému projektu Kvalita sociálnych služieb

31. októbra 2019 |

IPC TSK v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zorganizovalo odborný seminár k národnému projektu Kvalita sociálnych služieb, ktorého cieľom je podpora sociálneho začlenenia zraniteľných cieľových skupín (osôb odkázaných na sociálne služby) prostredníctvom poskytovania kvalitných sociálnych služieb. Seminára sa zúčastnili zástupcovia zariadení sociálnych služieb z Trenčianskeho kraja.

Informačný deň - Možnosti získania prostriedkov z priamo riadených programov EÚ, ich synergie s EŠIF a úspešné projekty

30. októbra 2019 |

V utorok 29. októbra 2019 zorganizovalo IPC TSK v spolupráci s odbornými lektormi informačný deň "Možnosti získania prostriedkov z priamo riadených programov EÚ, ich synergie s EŠIF.

Školenie Implementácia projektov financovaných z EŠIF v oblasti vzdelávacích aktivít (mzdové výdavky)

25. októbra 2019 |

Informačno-poradenské centrum TSK zorganizovalo v piatok 25. októbra 2019 školenie Implementácia projektov financovaných z EŠIF v oblasti vzdelávacích aktivít (mzdové výdavky), ktorého sa zúčastnilo viac ako 50 účastníkov.

Informačný seminár k národnému projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov.

23. októbra 2019 |

IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF TSK zorganizovali v stredu 23. októbra 2019 informačný seminár k národnému projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov.

Pozvánka na informačný deň - Možnosti získania prostriedkov z priamo riadených programov EÚ, ich synergie s EŠIF

14. októbra 2019 |

Informačno-poradenské centrum pre Trenčiansky samosprávny kraj Vás pozýva na informačný deň „Možnosti získania prostriedkov z priamo riadených programov EÚ, ich synergie s EŠIF a úspešné projekty“ 29. októbra 2019 (utorok) o 9:00 h Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja (Kongresová sála, I. posch.), K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín.

Metodická pomôcka k aplikácii princípov sociálneho verejného obstarávania

11. októbra 2019 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na svojom webovom sídle www.opvai.sk dňa 10.10.2019 nasledovný dokument.

Participatívne rozpočty v praxi: samospráva - školy

11. októbra 2019 |

V dňoch 10. - 11. októbra 2019 zorganizovalo Informačno-poradenské centrum pre Trenčiansky kraj spolu s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti konferenciu "Participatívne rozpočty v praxi: samospráva - školy" s podtitulmi "Nie je mesto ako mesto" a "Nie je škola ako škola".

Pozvánka na školenie Implementácia projektov financovaných z EŠIF v oblasti vzdelávacích aktivít (mzdové výdavky)

07. októbra 2019 |

Pozvánka na školenie Informačno-poradenské centrum TSK Vás pozýva na školenie Implementácia projektov financovaných z EŠIF v oblasti vzdelávacích aktivít (mzdové výdavky).

Pozvánka na informačný seminár Rozpodnikajme región v Prievidzi

02. októbra 2019 |

Ako zvýšiť konkurencieschopnosť malého a stredného podnikania na hornej Nitre

53. výzva zameraná na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni OPKZP-PO4-SC441-2019-53

02. októbra 2019 |

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) zverejnilo dňa 2.8.2019 v poradí 53. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP).  

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev OP ĽZ pre rok 2019

02. októbra 2019 |

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Informácia o zmene termínu 6. hodnotiaceho kola výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

02. októbra 2019 |

Informácia o zmene termínu 6. hodnotiaceho kola

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2019

01. októbra 2019 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu

Školenie - Príprava projektov financovaných z EŠIF a Žiadostí o NFP - verejný sektor

01. októbra 2019 |

Informačno-poradenské centrum pre Trenčiansky samosprávny kraj zorganizovalo v pondelok 30.9.2019 v kongresovej sále Úradu TSK školenie k projektovému manažmentu v oblasti EŠIF pod názvom Príprava projektov financovaných z EŠIF a Žiadostí o NFP - verejný sektor.

Nové informácie k výzve na predkladanie ŽoNFP s názvom Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov

27. septembra 2019 |

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje PO 1 Vzdelávanie vydalo USMERNENIE č.1 pre žiadateľov k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov.

Informačný seminár pre prijímateľov k výzve Podpora pracovných miest

26. septembra 2019 |

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci s IPC TSK zorganizovali v stredu 25. septembra 2019 informačný seminár pre prijímateľov zapojených do výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest.

Školenie k výzve Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou

26. septembra 2019 |

Pracovníci IPC TSK zorganizovali v utorok 24. septembra 2019 vo svojich priestoroch školenie k výzve „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou“, ktorého sa zúčastnili zástupcovia stredných škôl v Trenčianskom kraji.

Školenie v systéme ITMS2014+

26. septembra 2019 |

V utorok 24. septembra zorganizovalo IPC TSK v spolupráci s lektormi z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu školenie "Práca v systéme ITMS2014+".

Politika boja proti podvodom

19. septembra 2019 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie (ďalej len „SO pre OP VaI“) zverejnilo na svojom webovom sídle Politiku boja proti podvodom https://www.mhsr.sk/eu-a-fondy/eurofondy/politika-boja-proti-podvodom, ktorou deklaruje svoj postoj k podvodom a korupcii a k ich riešeniu.

Informačný seminár k Národnému projektu pod názvom Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

18. septembra 2019 |

V piatok 13. septembra 2019 zorganizovalo IPC TSK spolu s Implementačnou agentúrou MPSVR SR informačný seminár k Národnému projektu pod názvom Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby.

Školenie - Eurofondové verejné obstarávanie, novinky v systéme kontroly a novela zákona o verejnom obstarávaní v podmienkach EŠIF

18. septembra 2019 |

Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy v Trenčianskom samosprávnom kraji zorganizovalo v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v utorok 17. septembra 2019 školenie pod názvom: „Eurofondové verejné obstarávanie, novinky v systéme kontroly a novela zákona o verejnom obstarávaní v podmienkach EŠIF“.

Prezentácia k školeniu Eurofondové verejné obstarávanie, novinky v systéme kontroly a novela zákona o verejnom obstarávaní v podmienkach EŠIF

17. septembra 2019 |

Prezentácia k školeniu: "Eurofondové verejné obstarávanie, novinky v systéme kontroly a novela zákona o verejnom obstarávaní v podmienkach EŠIF", ktoré sa konalo 17. septembra 2019 v budove Uradu TSK.

DOTAZNÍK spokojnosti klientov Siete informačno-poradenských centier pre EŠIF

17. septembra 2019 |

Vážený záujemca o informácie o EŠIF, dovoľujeme si Vás osloviť na základe databázy klientov Siete informačno-poradenských centier pre EŠIF (Viac o IPC na webe: www.EUROINFO.sk).

Pozvánka na IS pre TSK - Príprava projektov financovaných z EŠIF a Žiadostí o NFP – verejný sektor

16. septembra 2019 |

Informačno-poradenské centrum pre Trenčiansky samosprávny kraj Vás pozýva na školenie k projektovému manažmentu v oblasti EŠIF.

Informačný seminár

04. septembra 2019 |

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky organizuje informačné semináre pre úspešných prijímateľov výziev operačného programu Ľudské zdroje.

Pozvánka na školenie Eurofondové verejné obstarávanie, novinky v systéme kontroly a novela zákona o verejnom obstarávaní v podmienkach EŠIF

02. septembra 2019 |

Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy v Trenčianskom samosprávnom kraji si Vás dovoľuje pozvať na školenie: „Eurofondové verejné obstarávanie, novinky v systéme kontroly a novela zákona o verejnom obstarávaní v podmienkach EŠIF“.

Informačný seminár pre žiadateľov a prijímateľov k procesu verejných obstarávaní v rámci projektov realizovaných z prioritnej osi 6 OP ĽZ

21. augusta 2019 |

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) v spolupráci s Informačno-poradenským centrom v Banskej Bystrici , a v  Košiciach

MV SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje oznamuje

20. augusta 2019 |

MV SR ako Sprostredkovateľský orgán  pre Operačný program Ľudské zdroje oznamuje vrámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok SA MENÍ TERMÍN UZAVRETIA 1. HODNOTIACEHO KOLA NA 16. septembra 2019.

Aktualizácia k výzve

06. augusta 2019 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Aktualizácia č. 5 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34

Aktualizácia k výzve

06. augusta 2019 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27

Aktualizácia k výzve

06. augusta 2019 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Aktualizácia č. 11 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17

Aktualizácia k výzve

05. augusta 2019 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Aktualizácia č. 5.

Informácia o termíne uzávierky 11. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

02. augusta 2019 |

V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 11 stanovený na 21.09.2019.

Aktualizácia č. 5 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia, kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19

02. augusta 2019 |

Aktualizáciou sa v kapitole 1.3 výzvy „Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ)“, zvyšuje indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a príslušné územia z pôvodných 55 000 000 Eur na 82 423 305 Eur (zdroj EÚ), t. j. ide o navýšenie o 27 423 305 Eur (zdroj EÚ).

Pozvánka na seminár - Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov

31. júla 2019 |

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky si Vás dovoľuje pozvať na Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov o NFP k výzve OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01

Pozvánka na seminár - Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov

31. júla 2019 |

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky si Vás dovoľuje pozvať na Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov o NFP k výzve OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC11-2019-44 podľa územnej príslušnosti k 29.07.2019

31. júla 2019 |

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 85 813 623 068 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 61 412 970 Eur a územie MFO 24 400 653 Eur.

Aktualizácia č. 5 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia, kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19

31. júla 2019 |

Aktualizáciou sa v kapitole 1.3 výzvy „Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ)“, zvyšuje indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a príslušné územia z pôvodných 55 000 000 Eur na 82 423 305 Eur (zdroj EÚ), t. j. ide o navýšenie o 27 423 305 Eur (zdroj EÚ).

OPKZP-PO1-SC111-2019-51 Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov –výstavba bioplynových staníc využívaných nakombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie

30. júla 2019 |

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasilo 51. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – výstavba bioplynových staníc využívaných na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie OPKZP-PO1-SC111-2019-51.

Pozvánka na informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom IROP-PO3-SC31-2019-49

25. júla 2019 |

Pozvánka Ministerstva kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v programovom období 2014 – 2020 v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF pre územie Banskobystrického kraja Vás pozývajú na INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom IROP-PO3-SC31-2019-49.

Usmernenia k výzvam

25. júla 2019 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty.

Zmena termínu hodnotiaceho kola

18. júla 2019 |

Dovoľujeme si Vás informovať o  zmene termínu 6. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“. Z dôvodu optimalizácie časového priestoru na predkladanie žiadosti o NFP sa mení termín uzavretia 6. kola na 30.09.2019.

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy

15. júla 2019 |

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o uzávierke 3. hodnotiaceho kola

Aktualizácie k výzvam

12. júla 2019 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené.

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy

10. júla 2019 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bol zverejnený

Aktualizácie k výzvam

10. júla 2019 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené.

Aktualizácia k výzve

10. júla 2019 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená

Aktualizácia k výzve

10. júla 2019 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená.

Aktualizácie k výzvam

10. júla 2019 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu Zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podpora dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talents), kód výzvy: IROP-PO3_SC31-2019-49

10. júla 2019 |

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného operačného programu na zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging  talents).

Usmernenia k výzvam

10. júla 2019 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na svojom webovom sídle www.opvai.sk nasledovné informácie a dokumenty.

Uzavretie 7. Hodnotiaceho kola výzvy Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím, kód: OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

10. júla 2019 |

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľuje upozorniť na stanovenie ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s názvom „Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím“

Kritériá na výber dopytovo-orientovaných projektov OP VaI pre vybrané oblasti podpory v gescii Ministerstva hospodárstva SR verzia 4.0

28. júna 2019 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúci dokument.

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

28. júna 2019 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že dnes t.j. 26.06.2019 bol na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený

Ministerstvo vnútra SR, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie

28. júna 2019 |

Ministerstvo vnútra SR, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dna 26. júna 2019 výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok, zameranú na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry s kódom: OPLZ-PO6-SC611-2019-1.

Oznam IPC

24. júna 2019 |

Informačno-poradenské centrum pre Trenčiansky kraj dňa 27. júna 2019 nebude môcť poskytovať svoje služby z dôvodu čerpania dovolenky a služobnej cesty.

Usmernenie č. 3 k výzve OP ĽZ - Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu.

10. júna 2019 |

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vydalo Usmernenie č. 3, ktorým vyhlásilo posledné - 5. hodnotiace kolo vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPLZ PO1/2018/DOP/1.1.1-03 pod názvom „Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu“.

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy

10. júna 2019 |

07.06.2019 Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v zmysle kap. 3.1.1 ods. 16 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 8 zo dňa 30. 04. 2019, oznamuje, že k 17. 07. 2019 plánuje uzavrieť výzvu na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Dopravné prostriedky pre 21. storočie. Dôvodom plánovaného uzavretia výzvy je skutočnosť, že VA očakáva vyčerpanie finančných prostriedkov vyčlenených na predmetnú výzvu.

Oznámenie o zmene termínu uzavretia 2. hodnotiaceho kola výzvy na prestupné bývanie

10. júna 2019 |

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene termínu 2. hodnotiaceho kola vyhlásenej výzvy zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK) s prvkami prestupného bývania s kódom výzvy OPLZ-PO6-SC611-2018-2, na 12. júla 2019.

Workshop k národnému projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb

05. júna 2019 |

Dňa 30.05.2019 sa v priestoroch Kongresovej sály Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja uskutočnil tematický workshop k národnému projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb.

IPC pre Trenčiansky kraj v termíne od 20. do 21. júna 2019 nebude môcť poskytovať svoje služby

04. júna 2019 |
Informačno-poradenské centrum pre Trenčiansky kraj v termíne od 20. do 21. júna 2019 nebude môcť poskytovať svoje služby.

Oznam IPC

04. júna 2019 |

Dňa 06.06.2019 štvrtok budú pracovníčky IPC Trenčín zastihnuteľné len na mobilných telefónnych číslach.

Pozvánka na informačný deň Možnosť získania prostriedkov

03. júna 2019 |

Možnosť získania prostriedkov z priamo riadených programov EÚ, ich synergie s EŠIF a úspešné projekty 27. júna 2019.

Pozvánka na školenie - Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť

03. júna 2019 |

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Trenčianskom samosprávnom kraji v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si Vás dovoľujú pozvať na školenie.

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja vo všetkých doménach RIS3 SK v Bratislavskom kraji (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20)

31. mája 2019 |

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie oznamuje, že ku dňu 31. mája 2019 uzatvára výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20.

Pozvánka na workshop - Tvorba nových obchodných modelov v odvetví dizajn

31. mája 2019 |

Ako prepojiť pri dizajne talent a biznis? To je hlavná téma série bezplatných workshopov venovaných tvorbe nových obchodných modelov v odvetví dizajn. Prvý z nich sa uskutoční 7. júna 2019 v Bratislave.

Informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2018-36

31. mája 2019 |

V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 4 stanovený na 08.07.2019.

Oznam o plánovanom zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48

22. mája 2019 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bol zverejnený Oznam o plánovanom zverejnení Výzvy

Podnikatelia z regiónov môžu od 23. mája 2019 požiadať o kreatívne vouchere

22. mája 2019 |

Po podnikateľoch z Bratislavského samosprávneho kraja môžu o kreatívny voucher na služby architektov, dizajnérov, marketérov a programátorov požiadať aj podnikatelia z ostatných regiónov. Registrovať žiadosti v rámci zverejnenej výzvy môžu od 23. 5. 2019 do 30. 6. 2019.

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumných medzinárodných projektov schválených v programe H2020 s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.2-01.

17. mája 2019 |

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie oznamuje, že k 17. 05. 2019 uzatvára výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumných medzinárodných projektov schválených v programe H2020 s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.2-01.

Usmernenia k výzvam

17. mája 2019 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty.

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo verziu 2.0 DOKUMENTU Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo - orientovaných projektov OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

17. mája 2019 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie zverejnilo dňa 15.05.2019 verziu 2.0 dokumentu s názvom Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo - orientovaných projektov OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Aktualizovaná informácia pre prijímateľov k preukazovaniu splnenia podmienky bezúhonnosti prijímateľa v rámci doptovo-orientovaných projektov OP VAI

17. mája 2019 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie zverejnilo dňa 15.05.2019 aktualizovanú informácia pre prijímateľov k preukazovaniu splnenia podmienky bezúhonnosti prijímateľa v rámci dopytovo-orientovaných projektov OP VaI.

Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34

10. mája 2019 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP je zverejnená

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ)

25. apríla 2019 |

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) oznamuje potenciálnym oprávneným žiadateľom, že výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť“) s kódmi OPLZ-PO6-SC613-2016-2 a OPLZ-PO6-SC613-2017-2

Informácia o plánovanom uzavretí výziev

25. apríla 2019 |

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v zmysle kap. 3.1.1 ods. 16 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 7 zo dňa 31.10.2018, oznamuje, že plánuje uzavrieť.

Usmernenie č. 4 k výzve s názvom - V základnej škole úspešnejší II – OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02

25. apríla 2019 |

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje v súlade s ustanovením § 17 ods. 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva Usmernenie č. 4

Usmernenie č. 2 k výzve na podporu inteligentných inovácií v priemysle s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

25. apríla 2019 |
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 11.04.2019 Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 (ďalej len „Usmernenie č. 2“).

Informácie k výzve - Vysoká škola pre prax – OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02

25. apríla 2019 |

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie vydalo USMERNENIE č. 1 k výzve s názvom „Vysoká škola pre prax“- OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie

25. apríla 2019 |

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 08. apríla 2019 nasledovné usmernenia:

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok – rok 2019

25. apríla 2019 |

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 3.0 na rok 2019.

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20

25. apríla 2019 |

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému IROP-PO1-SC11-2019-44

29. marca 2019 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému IROP-PO1-SC11-2019-44.

O činnosť informačno-poradenských centier pre eurofondy je stále väčší záujem

29. marca 2019 |

Činnosť informačno-poradenských centier (IPC), ktoré pomáhajú záujemcom o eurofondy s prípravou žiadostí, sa stále zlepšuje a ich efektívnosť stúpa.

Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni IROP-PO2-SC211-2018-27

28. marca 2019 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená aktualizácia

Usmernenia k výzvam OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20 a OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

28. marca 2019 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty

Informácia pre žiadateľov k výzvam na predkladanie projektových zámerov a žiadostí o NFP na zvýšenie na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kódy výziev: IROP-PO2-SC223-PZ-2018-12 a IROP-PO2-SC223-2019-47, o navrhovaných zmenách zákona o EŠIF

26. marca 2019 |

Riadiaci orgán pre IROP v súvislosti s návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov

Oznam č. 1 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2018-36, pre územie UMR Bratislavského kraja

26. marca 2019 |

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom z územia UMR Bratislavského kraja, že plánuje uzavrieť výzvu na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC11-2018-36 pre územie UMR Bratislavského kraja dňa 25.04.2019.

Informácia o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2018-36

26. marca 2019 |

V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 3 stanovený na 07.05.2019.

Usmernenia k dopytovo orientovaným výzvam MŠVVaŠ SR, OP Ľudské zdroje, PO 1 VZdelávanie

19. marca 2019 |

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vydalo usmernenia pre 3 výzvy na dopytovo– orientované projekty.

Aktualizácia č.3 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35

15. marca 2019 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že 15.03.2019 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Oznámenie o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok "Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole" - OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01

14. marca 2019 |

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov

INFORMAČNÝ SEMINÁR - Podpora pracovných miest

08. marca 2019 |

Informacno-poradenské centrum TSK usporiada seminár k výzve c. OP LZ DOP 2018/3.1.1/01 s názvom "Podpora pracovnych miest", ktorý sa uskutocní 14.3.2019 od 8:30 zasadaèke na 7. poschodí Úradu TSK.

Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy IROP-PO2-SC211-2018-34

19. februára 2019 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP je zverejnená Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34

Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27

19. februára 2019 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP je zverejnená Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27

Aktualizácie k výzvam

15. februára 2019 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené.

Aktualizácia č. 9 k výzve na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17

15. februára 2019 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP je zverejnená Aktualizácia č. 9

Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-PZ-2018-12

15. februára 2019 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP je zverejnená Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-PZ-2018-12.

Informačný seminár OP KŽP

08. februára 2019 |

Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia pripravilo informačný seminár k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC141-2018-45 so zameraním na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE).

Informačné semináre pre prijímateľov k výzve na podporu čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti v základnej škole

08. februára 2019 |

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje organizuje informačné semináre pre úspešných prijímateľov výzvy s názvom "Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole"OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 28.01.2019

07. februára 2019 |

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 28.01.2019.

Oznam č. 3 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb IROP-PO1-SC122-2016-15 pre územie RIÚS Žilinského kraja

07. februára 2019 |

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, ktorých miesto realizácie sa nachádza v území RIÚS Žilinského kraja, že z dôvodu vyčerpania alokácie v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC122-2016-15 (ďalej len „výzva“) plánuje uzavrieť výzvu dňa 21.03.2019.

Podnikatelia z Bratislavského samosprávneho kraja budú môcť požiadať o kreatívne vouchere

04. februára 2019 |

Malí a strední podnikatelia z Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) budú môcť od 6. 2. 2019 registrovať žiadosti o kreatívny voucher na služby architektov, dizajnérov, marketérov a programátorov. Podmienky výzvy sú zverejnené na www.vytvor.me od 31. 1. 2019.

ZMENA Č. 1 VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01

25. januára 2019 |

Implementačná agentúra MPSVR SR informuje žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 „Podpora pracovných miest“ (ďalej len "výzva"), ktorá je podrobne opísaná v nižšie uvedenom dokumente "Zmena č. 1 OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01".

Zmena č.2 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

25. januára 2019 |

Implementačná agentúra MPSVR  SR žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom  OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01  „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“ (ďalej len "výzva"), ktorá je podrobne opísaná v nižšie uvedenom dokumente "Zmena č. 2 OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01".

ZMENA Č. 3 VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

25. januára 2019 |

Implementačná agentúra MPSVR  SR žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom  OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02  „Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím“ (ďalej len "výzva"), ktorá je podrobne opísaná v nižšie uvedenom dokumente "Zmena č. 3 OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02". 

Zmena č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01

25. januára 2019 |

Implementačná agentúra MPSVR  SR žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom  OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01  „Rozvoj sektorových zručností“ (ďalej len "výzva"), ktorá je podrobne opísaná v nižšie uvedenom dokumente "Zmena č. 2 OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01".

ZMENA Č. 2 VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

25. januára 2019 |

Implementačná agentúra MPSVR  SR žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom  OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 „Podpora opatrovateľskej služby“ (ďalej len "výzva"), ktorá je podrobne opísaná v nižšie uvedenom dokumente "Zmena č. 2 OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01".

Informácia o zmene termínu 3. hodnotiaceho kola výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

25. januára 2019 |

Implementačná agentúra MPSVR SR informuje žiadateľov o zmene termínu 3. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 „Podpora opatrovateľskej služby“ (ďalej len „výzva“). Z dôvodu optimalizácie časového priestoru na predkladanie žiadosti o NFP sa mení termín uzavretia 3. kola na 28.02.2019.

Videokonferencie pre oprávnených realizátorov a žiadateľov o kreatívne vouchere

23. januára 2019 |

V roku 2018 prejavilo o kreatívny voucher záujem viac ako 610 mikro, malých a stredných podnikov, ktoré si špecialistov na architektúru, dizajn, programovanie a marketing vybrali z viac ako 400 subjektov zaregistrovaných v Galérii realizátorov.

Pozvánka na informačné semináre k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

14. januára 2019 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie a Slovenská inovačná a energetická agentúra Vás pozývajú na informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21).

Informačné dni IPC

14. januára 2019 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) v spolupráci s Informačno-poradenským centrom (IPC) Košice

Výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní IROP-PO2-SC223-PZ-2018-12

21. decembra 2018 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo Výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní IROP-PO2-SC223-PZ-2018-12.

Výzva zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle OPVAI-MH/DP/2018/1.2.2-21

21. decembra 2018 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21).

Tlačová správa - projektové zámery stredné odborné školy

19. decembra 2018 |
RO pre IROP informuje, že na webovom sídle www.mpsr.sk zverejní Výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-PZ-2018-12.

Oznam č. 3 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy IROP-PO1-SC121-2016-12

11. decembra 2018 |

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program informuje žiadateľov, že v súlade s oznamom č. 3 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC121-2016-12, zverejnenom dňa 07.11.2018

Informácia o termíne uzávierky 8. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

06. novembra 2018 |

V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 8 stanovený na 21.12.2018. Uvedené sa nevzťahuje na žiadateľov z RIÚS Trnavského kraja a RIÚS Prešovského kraja, pre ktorých sa výzva uzavrie v plánovanom termíne 05.12.2018.

Informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v rámci Priority Únie 2

18. októbra 2018 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020

USMERNENIE č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok "Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01

10. októbra 2018 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie zverejnilo usmernenie č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP s názvom „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“, kód výzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01.

Usmernenia k výzvam na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

04. októbra 2018 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 1. 10. 2018 usmernenia k nasledovným výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP

Aktualizácia č. 6 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenie jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

04. októbra 2018 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 6 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenie jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13.

Oznam o uzavretí výziev s kódmi OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08 a OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14

02. októbra 2018 |

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie oznamuje

Aktualizácia č.1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9

18. septembra 2018 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Aktualizácia č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9.

Aktualizácia č. 8 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12

18. septembra 2018 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Aktualizácia č. 8 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12.

Informačný seminár k vyhlásenej výzve OPKZP-PO1-SC111-2017-23

10. septembra 2018 |

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 – 2020 vás pozýva na informačný seminár pre prijímateľov NFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23 zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

Dnes sa spúšťa registrácia záujemcov o kreatívne vouchere na služby architektov

23. augusta 2018 |

Od dnes sa môžu záujemcovia o vouchere na služby architektov zaregistrovať prostredníctvom elektronického formulára na stránke www.vytvor.me. Vouchere, ktoré im pokryjú 50 % nákladov na služby, je možné využiť najneskôr do 31. januára 2018.

Informačný seminár k vyhlásenej výzve

21. augusta 2018 |

WIFI pre Teba

Informačný seminár pre prijímateľov z 3.kola a z 4.kola

16. augusta 2018 |

Informačný seminár pre prijímateľov z 3.kola a z 4.kola. V základnej škole úspešnejší

SIEA zverejnila podmienky, ako môžu podnikatelia využiť kreatívne vouchere na služby architektov

15. augusta 2018 |

Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o kreatívne vouchere v prvom zo štyroch podporovaných odvetví kreatívneho priemyslu.

OPII-2018/7/1-DOP WIFI pre Teba

08. augusta 2018 |

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 40. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí) s kódom OPII-2018/7/1-DOP „WIFI pre Teba“.

Oznam o uzavretí výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2018-1.2.2-15

03. augusta 2018 |

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie

Oznam o uzavretí výziev s kódmi OPVaI-MH/DP/2017-3.3.1-09 a OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-10

03. augusta 2018 |

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie oznamuje, že ku dňu 31. júla 2018

Podnikatelia budú môcť využiť európsku podporu na kreatívne vouchere

24. júla 2018 |

Malé a stredné podniky môžu získať kreatívne vouchere, ktoré pokryjú polovicu nákladov na služby z odvetvia architektúry, dizajnu, programovania alebo reklamy a marketingu. Dodávatelia kreatívnych služieb sa môžu od 20. júla 2018 prihlasovať do Galérie realizátorov na stránke www.vytvor.me.

Zrušené výzvy OP RH

18. júla 2018 |

Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej aj „OP RH“) si dovoľuje informovať o zrušení výziev pre opatrenie 2.2.1 Produktívne investície do akvakultúry a opatrenie 2.3.1 Produktívne investície do akvakultúry.

USMERNENIE č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok "Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01

18. júla 2018 |

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje v súlade s ustanovením § 17 ods.  7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych

Informácia o posune termínu uzávierky hodnotiacich kôl v rámci výziev s kódmi OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12 a OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13

16. júla 2018 |

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie

Oznam č. 2 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC223-2016-14

16. júla 2018 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program informuje žiadateľov, že v súlade s oznamom č. 2 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC223-2016-14

Aktualizácia č. 7 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12

16. júla 2018 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená

Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby

04. júla 2018 |

IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR si Vás dovoľuje pozvať na INFORMAČNÝ SEMINÁR (IS) PRE POTENCIÁLNYCH ŽIADATEĽOV k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby.

Informácia o plánovanom uzavretí výziev MH SR

25. júna 2018 |

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie informuje žiadateľov, že plánuje uzavrieť výzvy s kódmi OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08, OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09, OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-10, OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14 a OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15.

Vyhodnotenie III. kola výzvy na Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

13. júna 2018 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 12.06.2018 bolo na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Vyhodnotenie III. kola výzvy na Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť 19.6.2018 - KAPACITA NAPLNENÁ

11. júna 2018 |

Pozvánka na Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Trenčianskom samosprávnom kraji v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si Vás dovoľujú pozvať na školenie: „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť “.

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku IROP-PO4-SC431-2017-16 podľa územnej príslušnosti k 10.06.2018

11. júna 2018 |

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku IROP-PO4-SC431-2017-16 podľa územnej príslušnosti k 10.06.2018.

Informácia o aktualizácii termínu uzavretia 5. kola výziev a zároveň o uzavretí výziev OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 a OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03

31. mája 2018 |

Implementačná agentúra MPSVR SR si v súvislosti s výzvami OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02

Informačný deň s implementačnou agentúrou

30. mája 2018 |

Streda 13. júna 2018 od 10,00 hod., v priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, kongresová sála na 2. nadzemnom podlaží.

Pozvánka na informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC441-2018-39

21. mája 2018 |

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia a Informačno-poradenské centrum Trnavského samosprávneho kraja Vás pozývajú na INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC441-2018-39.

Pozvánka na informačné semináre k výzvam OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16 a OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17

17. mája 2018 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v spolupráci s informačno-poradenskými centrami pre EŠIF Vás pozývajú na informačné semináre pre žiadateľov k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraným na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja s kódmi OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16 a OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17. 

Aktualizácie k výzvam IROP

24. apríla 2018 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 23.04.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené nasledovné aktualizácie.

Pozvánka na školenie Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť

06. apríla 2018 |

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Trenčianskom samosprávnom kraji v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si Vás dovoľujú pozvať na školenie.

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP IROP-PO1-SC11-2016-11 podľa územnej príslušnosti k 19.03.2018

21. marca 2018 |

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 56 641 137 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 33 681 755 Eur a územie MFO 22 959 382 Eur.

Oznam č. 1 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy s kódom IROP-PO1-SC121-2016-12 pre územie pre RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Žilinského kraja, UMR Nitrianskeho kraja, UMR Trenčianskeho kraja a UMR Prešovského kraja.

15. marca 2018 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje, že ku dňu 14. marca 2018 uzatvorilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom IROP-PO1-SC121-2016-12

Nové termíny informačných seminárov k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II

09. marca 2018 |

IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR si Vás dovoľuje pozvať na INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE POTENCIÁLNYCH ŽIADATEĽOV k výzve.

Usmernenie č. 3 k výzve na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08)

05. marca 2018 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie zverejnilo na svojej webovej stránke Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08.

Príručka pre žiadateľa dopytovo orientovaných projektov, verzia V.

02. marca 2018 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 zverejňuje aktualizáciu riadiacej dokumentácie týkajúcej sa implementácie dopytovo orientovaných projektov.

Príručka k obstarávaniu pre osoby spadajúce pod § 8 odsek 3 zákona o verejnom obstarávaní, verzia II.

02. marca 2018 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 zverejňuje aktualizáciu riadiacej dokumentácie pre výber a implementáciu projektov pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov podpory.

Usmernenie k výzve

02. marca 2018 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu Usmernenie č. 1 k výzve

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC223-2016-14 podľa územnej príslušnosti k 26.02.2018 a informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy

02. marca 2018 |

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC223-2016-14 podľa územnej príslušnosti k 26.02.2018 a informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy

Usmernenie k výzvam

02. marca 2018 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu Usmernenie č. 1 k výzvam.

Školenie - Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť pri projektoch INTERREG V-A SK-CZ

27. februára 2018 |

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Žilinskom samosprávnom kraji v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF v Trenčianskom samosprávnom kraji, Informačno-poradenským centrom pre EŠIF v Trnavskom samosprávnom kraji a Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si Vás dovoľujú pozvať na školenie.

Pozvánka na informačný seminár k procesom verejného obstarávania

23. februára 2018 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie Vás pozýva na informačný seminár k procesom verejného obstarávania k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraným na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domén.

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku IROP-PO4-SC431-2017-16 podľa územnej príslušnosti k 16.02.2018

20. februára 2018 |

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 6 165 712 Eur (zdroj EÚ). Podrobné rozdelenie disponibilnej alokácie v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov je uvedené v nasledujúcej tabuľkeŽiadatelia o NFP, ktorých miesto realizácie projektu sa nenachádza v RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Žilinského kraja, UMR Nitrianskeho kraja, UMR Trenčianskeho kraja a UMR Prešovského kraja, sú naďalej oprávnení predkladať žiadosti o NFP v rámci predmetnej výzvy.

Informácia k plánovanému vyhláseniu výzvy zameranej na podporu projektov v rámci domény Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie stratégie RIS 3 SK s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16

19. februára 2018 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu informáciu k plánovanému vyhláseniu výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP, ktorá bude zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja.

Oznam o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy IROP-PO1-SC121-2016-12 pre územie RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Žilinského kraja, UMR Nitrianskeho kraja, UMR Trenčianskeho kraja a UMR Prešovského kraja

14. februára 2018 |

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, ktorých miesto realizácie projektu sa nachádza v RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Žilinského kraja, UMR Nitrianskeho kraja, UMR Trenčianskeho kraja a UMR Prešovského kraja, že dopyt žiadostí o NFP predložených pre územie uvedených RIÚS/UMR v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC121-2016-12 (ďalej len „výzva“) presiahol aktuálne disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených pre vyššie uvedené RIÚS/UMR na výzvu resp. alokácia stanovená vo výzve je nulová.

Oprava k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14

31. januára 2018 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na svojom webovom sídle opravu v dokumente výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14.

Stav finančnej alokácie výzvy "V základnej škole úspešnejší" po uzavretí hodnotiaceho kola č. 4

26. januára 2018 |

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie zverejnilo na svojom webovom sídle oznámenie o stave finančnej alokácie k výzve V základnej škole úspešnejší  po uzávierke 4. hodnotiaceho kola.

Ministerstvo hospodárstva SR a Informačno-poradenské centrum pre EŠIF pre územie Banskobystrického kraja pozýva

15. januára 2018 |

Ministerstvo hospodárstva SR a Informačno-poradenské centrum pre EŠIF pre územie Banskobystrického kraja Vás pozývajú na INFORMAČNÝ SEMINÁR pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Výskum a inovácie v rámci výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04.

Informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov prostredníctvom implementácie nariadenia REACH (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-10)

15. januára 2018 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR organizuje dňa 18. 1. 2018 v Bratislave informačný seminár pre žiadateľov k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-10.

Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov v BA, BB, KE k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02, OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01

12. januára 2018 |

IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR si Vás dovoľuje pozvať na INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE POTENCIÁLNYCH ŽIADATEĽOV k výzvam: OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 – Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím a OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 – Rozvoj sektorových zručností.

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC11-2016-11 pre územie RIÚS Trnavského kraja

12. decembra 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje, že ku dňu 04. decembra 2017 uzatvorilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom IROP-PO1-SC11-2016-11 zameranú na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému (ďalej len „výzva“) pre územie RIÚS Trnavského kraja.

Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzve - OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 – Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím

12. decembra 2017 |

IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Košického samosprávneho kraja pre EŠIF si Vás dovoľujú pozvať na INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE POTENCIÁLNYCH ŽIADATEĽOV

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO4-SC431-2017-16 pre RIÚS Trnavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Trenčianskeho kraja, RIÚS Žilinského kraja a UMR Nitrianskeho kraja (aktivity a, c až i)

12. decembra 2017 |

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, ktorých miesto realizácie projektu sa nachádza v RIÚS Trnavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Trenčianskeho kraja, RIÚS Žilinského kraja a UMR Nitrianskeho kraja (aktivity a, c až i), že dopyt žiadostí o NFP predložených pre územie uvedených RIÚS/UMR v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO4-SC431-2017-16 (ďalej len „výzva“) presiahol aktuálne disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených pre vyššie uvedené RIUS/UMR na výzvu.

Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov v Košiciach

06. decembra 2017 |

IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Košického samosprávneho kraja pre EŠIF si Vás dovoľujú pozvať na INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE POTENCIÁLNYCH ŽIADATEĽOV v Košiciach.

Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov v Banskej Bystrici

06. decembra 2017 |

IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Banskobystrický kraj si Vás dovoľujú pozvať na INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE POTENCIÁLNYCH ŽIADATEĽOV v Banskej Bystrici.

Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov v Bratislave

06. decembra 2017 |

IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR si Vás dovoľuje pozvať na INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE POTENCIÁLNYCH ŽIADATEĽOV v Bratislave.

Informačný seminár - najnovšie poznatky a skúsenosti pre prijímateľom NFP

14. novembra 2017 |

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 - 2020 vás pozýva na informačný seminár, ktorý sa uskutoční dňa 30.11.2017

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC11-2016-11 pre územie RIÚS Bratislavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja a UMR Trenčianskeho kraja

13. novembra 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje, že ku dňu 10. novembra 2017 uzatvorilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom IROP-PO1-SC11-2016-11 zameranú na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému pre územie RIÚS Bratislavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja a UMR Trenčianskeho kraja.

Pozvánka na informačný seminár k výzve na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov

10. novembra 2017 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF pre územie Banskobystrického kraja Vás pozývajú na informačný seminár pre žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09).

Školenie „Kontrola verejného obstarávania v projektoch financovaných z fondov EÚ“

07. novembra 2017 |

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Trenčianskom samosprávnom kraji organizuje pre žiadateľov / prijímateľov NFP bezplatné školenie "Kontrola verejného obstarávania v projektoch financovaných z fondov EÚ".

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC11-2016-11 podľa územnej príslušnosti k 30.10.2017 a informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy

03. novembra 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre IROP zverejnilo na svojom webovom sídle oznámenie o stave finančnej alokácie k výzve  IROP-PO1-SC11-2016-11 podľa územnej príslušnosti k 30.10.2017.

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC121-2016-9

03. novembra 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje, že ku dňu 02. novembra 2017 uzatvorilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom IROP-PO1-SC121-2016-9 zameranú na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy.

Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k vyhlasenym vyzvam z OP LZ

03. novembra 2017 |

IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR si Vás dovoľuje pozvať na INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE POTENCIÁLNYCH ŽIADATEĽOV.

Vyzvanie na národný projekt budovanie a rozvoj odborných kapacít za účelom zvyšovania kvality kontrolnej činnosti NKÚ SR

25. októbra 2017 |

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 19. októbra 2017 vyzvanie na národný projekt BUDOVANIE A ROZVOJ ODBORNÝCH KAPACÍT ZA ÚČELOM ZVYŠOVANIA KVALITY KONTROLNEJ ČINNOSTI NKÚ SR , s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO1-SC1.1.-1.2-2017-17.

Školenie Kontrola verejného obstarávania v projektoch financovaných z fondov EÚ

18. októbra 2017 |

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Trenčianskom samosprávnom kraji organizuje pre žiadateľov / prijímateľov NFP bezplatné školenie "Kontrola verejného obstarávania v projektoch financovaných z fondov EÚ".

Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia, kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19

11. októbra 2017 |

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 06. 07. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR Aktualizácia č. 2 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia, kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19.

Vyzvanie OP ĽZ NP 2017/3.1.1/04 - Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie

25. septembra 2017 |

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vyzvanie OP ĽZ NP 2017/4.1.1/01 - Podpora ochrany detí pred násilím

25. septembra 2017 |

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Predbežný prieskum záujmu o účasť na informačnom seminári k vyhláseným výzvam

21. septembra 2017 |

Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje osloviť s predbežným prieskumom záujmu o účasť na informačnom seminári pre potenciálnych žiadateľov k nasledovným vyhláseným výzvam

Informačný seminár k výzve V základnej škole úspešnejší – Výzva je stále otvorená

31. augusta 2017 |

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje v súvislosti s termínom uzávierky 3. hodnotiaceho kola k výzve s názvom V základnej škole úspešnejší (27.9.2017) organizuje v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Trenčianskeho samosprávneho kraja informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov.

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07

31. augusta 2017 |

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie, konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie

Oznam o uzavretí výziev s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1.-03 a OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04

16. augusta 2017 |

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie oznamuje, že ku dňu 15. augusta 2017 uzatvorilo výzvu na predkladanie žiadostí

Usmernenie č. 1 k 18. výzve OP KZP-PO2-SC211-2017-18

11. augusta 2017 |

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, dňa 10. augusta 2017 vydalo Usmernenie č. 1 k 18. výzve  na predkladanie žiadostí o NFP zameranú  na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-18.

Pozvánka na Agrokomplex 2017

08. augusta 2017 |
Pôdohospodárska platobná agentúra Vás pozýva na výstavu Agrokomplex 2017, ktorá sa uskutoční v priestoroch Národného výstaviska Agrokomplex Nitre v dňoch 17. až 20. augusta 2017.

Neziskové organizácie a fondy EÚ 2014-2020

07. augusta 2017 |
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pripravil publikáciu pod názvom: „Neziskové organizácie a fondy EÚ 2014-2020“. Publikáciu vydal Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, Centrálny koordinačný orgán.

Úprava pracovného času

03. augusta 2017 |

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že vzhľadom na prevládajúce vysoké teploty sú upravené konzultačné hodiny pracovníkov IPC v dňoch 03. - 04.08.2017 do 13:00 hod.

Aktualizácia č. 4 Výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy č. IROP-PO1-SC121-2016-12

02. augusta 2017 |

dňa 02.08.2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 4 Výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy č. IROP-PO1-SC121-2016-12

Aktualizácia č. 2 Výzvy na predkladanie ŽoNFP na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy č. IROP-PO1-SC121-2016-9

02. augusta 2017 |

dňa 02.08.2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy, Kód výzvy:  IROP-PO1-SC121-2016-9   

Vyzvanie na národný projekt Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete OPEVS-PO1-SC1.1-2017-12

19. júla 2017 |

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 19.07.2017 vyzvanie na národný projekt Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO1-SC1.1-2017-12.

Aktualizácia č. 1 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2017-21

07. júla 2017 |
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 07. 07. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR Aktualizácia č. 1 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy č. IROP-PO1-SC121-2017-21.

Aktualizácia č. 1 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17

06. júla 2017 |

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa  06. 07. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR  Aktualizácia č. 1 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú

Aktualizácia č. 1 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16

06. júla 2017 |

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa  06. 07. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR  Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry

Vyzvanie na národný projekt zlepšenie kvality služieb a riadenia ľudských zdrojov Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

06. júla 2017 |

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 04.07.2017 vyzvanie na národný projekt ZLEPŠENIE KVALITY SLUŽIEB A RIADENIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV ÚRADU PRE REGULÁCIU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ A POŠTOVÝCH SLUŽIEB s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO1-SC1.2-2017-10.

Vyzvanie na národný projekt ZAVEDENIE SPOLOČNÉHO SYSTÉMU HODNOTENIA KVALITY(model CAF)

06. júla 2017 |

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 04.07.2017 vyzvanie na národný projekt ZAVEDENIE SPOLOČNÉHO SYSTÉMU HODNOTENIA KVALITY(model CAF) s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO2-SC2.1-2017-11.

Informačný seminár k výzve OPKZP-PO1-SC111-2017-23 zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov pre región Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín

04. júla 2017 |

Informačno-poradenské centrum Trenčianskeho samosprávneho kraja si Vás dovoľuje pozvať na bezplatný INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23 zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov - kompostéry.

Informačný seminár k výzve OPKZP-PO1-SC111-2017-23 zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov – kompostéry

03. júla 2017 |

Informačno-poradenské centrum Trenčianskeho samosprávneho kraja si Vás dovoľuje pozvať na bezplatný INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23 zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov - kompostéry.

Aktualizácia č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

28. júna 2017 |

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa  27. 06. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR  Aktualizácia č. 3 na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.

Aktualizácia č. 2 Výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

28. júna 2017 |

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa  06. 04. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR  Aktualizácia č. 2 Výzvy na predkladanie ŽoNFP (Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10) na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.

Aktualizácia č. 3 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10

28. júna 2017 |

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa  27. 06. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR  Aktualizácia č. 3 Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10.

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému IROP-PO1-SC11-2016-11 podľa územnej príslušnosti k 22.06.2017

28. júna 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre IROP zverejnilo na svojom webovom sídle oznámenie o stave finančnej alokácie k výzve  IROP-PO1-SC11-2016-11

Aktualizácia č. 4 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému č. IROP-PO1-SC11-2016-11

27. júna 2017 |

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa  22. 06. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR  Aktualizácia č. 4 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému č. IROP-PO1-SC11-2016-11.

Aktualizácia č. 3 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti osobnej dopravy č. IROP-PO1-SC121-2016-12

27. júna 2017 |

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa  22. 06. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR  Aktualizácia č. 3 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti osobnej dopravy č. IROP-PO1-SC121-2016-12.

Informačný seminár pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku k výzvam s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2016-10 a OPKZP-PO1-SC111-2016-11

19. júna 2017 |

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia organizuje v spolupráci s Informačno poradenským centrom Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 29.06.2017 informačný seminár pre zazmluvnených prijímateľov

Vyzvanie na národný projekt POSILNENIE A DOBUDOVANIE KAPACÍT V OBLASTI POSKYTOVANIA PRÁVNEJ POMOCI A PREVENCIA ESKALÁCIE PRÁVNYCH PROBLÉMOV - OPEVS-PO2-SC2.1-2017-9

12. júna 2017 |

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo vyzvanie na národný projekt POSILNENIE A DOBUDOVANIE KAPACÍT V OBLASTI POSKYTOVANIA PRÁVNEJ POMOCI A PREVENCIA ESKALÁCIE PRÁVNYCH PROBLÉMOV s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO2-SC2.1-2017-9.

OPKZP-PO4-SC441-2017-NP2 - Vyzvanie na predloženie národného projektu Žiť energiou

08. júna 2017 |

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila Vyzvanie na predloženie národného projektu Žiť energiou.

OP ĽZ NP 2017/2.1.1/01 - Vzdelávanie mladých uchádzačov o zamestnanie

08. júna 2017 |
Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vyzvanie OP ĽZ NP 2017/2.1.1/02 - Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie

08. júna 2017 |

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vyzvanie OP ĽZ NP 2017/2.1.1/03 - Šanca pre mladých

02. júna 2017 |

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vyzvanie OP ĽZ NP 2017/3.1.1/02 - REŠTART - Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce

02. júna 2017 |

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vyzvanie OP ĽZ NP 2017/3.1.1/01 - Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce - 3

02. júna 2017 |

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

OP ĽZ NP 2017/3.1.1/03 - Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím - 2

02. júna 2017 |

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

PUBLIKÁCIA – „Mesta a obce a fondy EÚ 2014-2020“

01. júna 2017 |

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pripravil publikáciu pod názvom: „Mesta a obce a fondy EÚ 2014-2020“. Publikáciu vydal Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, Centrálny koordinačný orgán.

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z OP RH – február 2017

31. mája 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok financovaných z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 - 2020 pre Prioritu Únie 3, Konkrétny ciel 3.2 a Opatrenie 3.2.1

USMERNENIE č. 3 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04

31. mája 2017 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 29.05.2017 Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04).

USMERNENIE č. 3 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03

31. mája 2017 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03).

Informácia o plánovanom uzavretí výziev s kódom OPVaI-MH/DP/2016-3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016-3.3.1-04

31. mája 2017 |

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie informuje žiadateľov

Usmernenie č. 4 k vyzvaniu s kódom OPVaI-VA/NP/2016/1.1.1-01

30. mája 2017 |

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydalo dňa 29.05.2017 Usmernenie č. 4 k Vyzvaniu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na horizontálnu IKT podporu

OPLZ-PO6-SC613-2017-2 - Výstavba nových KC v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít , modernizácia a rekonštrukcia KC v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, prestavba objektov za účelom zriadenia a fungovania KC

26. mája 2017 |

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Vyzvanie OP ĽZ NP 2017/4.2.2/01 - Tvorba nových a inovovaných štandardných klinických postupov a ich zavedenie do medicínskej praxe

26. mája 2017 |

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ministerstvo zdravotníctva SR.

VÝZVU NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV PRE HODNOTENIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROSTRIEDKOV ESF

24. mája 2017 |

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os č. 1 Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  prostriedkov ESF pre prioritnú os č.1 Vzdelávanie.

Infoseminár k príprave a implemetácii projektov financovaných z EŠIF v Trnavskom samosprávnom kraji

22. mája 2017 |

Informačno-poradenské centrumTrnavského samosprávneho kraja organizuje v dňoch 29.- 30.05.2017 dva odborné semináre k príprave a implementácii projektov financovaných z EŠIF pre subjekty zo súkromného sektora.

STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04

17. mája 2017 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie zverejnilo na svojom webovom sídle oznámenie o stave finančnej alokácie k výzve OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03

17. mája 2017 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie zverejnilo na svojom webovom sídle oznámenie o stave finančnej alokácie k výzve OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03  na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Stav finančnej alokácie výzvy "V základnej škole úspešnejší" po uzavretí hodnotiaceho kola č. 1

17. mája 2017 |

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie zverejnilo na svojom webovom sídle oznámenie o stave finančnej alokácie k výzve V základnej škole úspešnejší po uzávierke 1. hodnotiaceho kola.

Konferencia - Eurofondy na Slovensku: výzvy, problémy a riešenia

17. mája 2017 |

Dňa 11. mája 2017 sa v kinosále Národnej rady Slovenskej republiky uskutočnila konferencia na tému „Eurofondy na Slovensku: výzvy,  problémy a riešenia“ za účasti podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho, vedúceho zastúpenia Európskej komisie v SR Dušana Chreneka, výkonného podporedsedu ZMOSu Milana Mušku a poslancov NR SR.

Infoseminár k vyhlaseným vyzvam z OP EVS

17. mája 2017 |

Dňa 15.05.2017 sa v Kongresovej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) uskutočnil v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Infoseminár k vyhláseným výzvam z Operačného programu Efektívna verejná správa.

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02, zameranej na podporu inovácií a technologického transferu

17. mája 2017 |

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie

Vyzvanie na národný projekt OBCHODNÝ REGISTER A ŽIVOTNÉ SITUÁCIE PODNIKATEĽOV s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO2-SC2.1-2017-6.

16. mája 2017 |

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 16.05.2017 vyzvanie na národný projekt OBCHODNÝ REGISTER A ŽIVOTNÉ SITUÁCIE PODNIKATEĽOV s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO2-SC2.1-2017-6.

OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07- Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v oblasti kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji – metodické pomôcky

10. mája 2017 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu metodické pomôcky k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07.

Informácia o zrušení výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraných na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05 a OPVaI-MH/DP/2017/2.2.2-06

09. mája 2017 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie (ďalej len „SO“) oznamuje žiadateľom, že dňa 5. mája 2017 zrušilo výzvy

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na dobudovanie sústavy Natura 2000 - realizácia schválených dokumentov starostlivosti

02. mája 2017 |

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 22. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na dobudovanie sústavy Natura 2000 - realizácia schválených dokumentov starostlivosti.

OPEVS-PO1-SC1.2-2017-1 - Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytických útvarov

02. mája 2017 |

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 28.4.2017 vyzvanie na národný projekt BUDOVANIE A ROZVOJ KAPACÍT ANALYTICKÝCH ÚTVAROV NA VYBRANÝCH ÚSTREDNÝCH ORGÁNOCH ŠTÁTNEJ SPRÁVY s kódom vyzvania: OPEVS-PO1-SC1.2-2017-5.

OZNAM - predĺženie termínu uzávierky 2. hodnotiaceho kola k výzve NedisKVALIFIKUJ SA!

27. apríla 2017 |

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie

Konferencia - MEAT kritériá vs. najnižšia cena

27. apríla 2017 |

Dňa 20. apríla 2017 sa v priestoroch hotela Bôrik v Bratislave pod záštitou podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Pozvánka na infosemináre k výzvam na podporu mimovládnych neziskových organizácií z fondov EÚ

27. apríla 2017 |

V máji bude zverejnená séria výziev z operačného programu Efektívna verejná správa, zameraná na mimovládne neziskové organizácie. Ide o prvé výzvy svojho druhu na Slovensku, v ktorých sú oprávnené výlučne MNO.

Pozvánka na informačné semináre k procesu verejného obstarávania v rámci výzvy OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05

12. apríla 2017 |

Ministerstvo hospodárstva SR organizuje informačné semináre k procesu verejného obstarávania

Pozvánka na seminár - INEKO

12. apríla 2017 |

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy pozýva na spoločný seminár Zastúpenia Európskej komisie v SR a inštitútu INEKO s názvom Ako znižovať zaostávanie regiónov Slovenska?

STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy "NedisKVALIFIKUJ SA" po uzavretí hodnotiaceho kola č. 1

12. apríla 2017 |

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie zverejnilo na svojom webovom sídle oznámenie o stave finančnej alokácie k výzve NeDISKVALIFIKUJ SA! po uzávierke 1. hodnotiaceho kola.

Oznámenie o zrušení výzvy č. 20/PRV/2016

07. apríla 2017 |

Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ pre Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 (ďalej len „PRV SR 2014 – 2020“) oznamuje, že dňa 06.04.2017 zrušila Výzvu na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútov Miestnych akčných skupín

Oznámenie zo dňa 6.4.2017

07. apríla 2017 |

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA

Aktualizácia č. 2 Výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

07. apríla 2017 |

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa  06. 04. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR  Aktualizácia č. 2 Výzvy na predkladanie ŽoNFP (Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10) na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.

Príručku pre žiadateľa IROP, verzia 1.7

03. apríla 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre IROP zverejnil na svojom webovom sídle Príručku pre žiadateľa IROP, verzia 1.7.

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo aktualizáciu harmonogramu výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2017

03. apríla 2017 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie oznamuje, že dňa 31. marca 2017 zverejnilo na svojom webovom sídle

Aktualizácia č. 1 výzvy na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

16. marca 2017 |

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Aktualizácia č.1 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Infoseminár pre študentov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

10. marca 2017 |

Dňa 9.3.2017 sa v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) uskutočnil Infoseminár pre študentov 2. ročníka Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka  v Trenčíne v rámci predmetu Sociálny a ekonomický rozvoj regiónov.

Príručka pre žiadateľa dopytovo orientovaných projektov, verzia III.

07. marca 2017 |

Dovoľujeme si Vás informovať , že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020

Usmernenia č. 1 k výzve V ZŠ úspešnejší

07. marca 2017 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že MŠVVaŠ SR pripravuje vydanie Usmernenia č. 1 k výzve V ZŠ úspešnejší na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania s kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01

Infoseminár k výzve zameranej na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

07. marca 2017 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovom sídle operačného programu Výskum a inovácie bola zverejnená pozvánka na informačné semináre k výzve zameranej na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (kód: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05), ktorá bola vyhlásená dňa 01.03.2017.

Infoseminár k výzve zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla

07. marca 2017 |

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF v Košiciach a Banskej Bystrici

Infoseminár k vyhlásenej výzve OPKZP-PO4-SC431-2017-19

07. marca 2017 |

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia si Vás dovoľuje pozvať na Informačné semináre pre žiadateľov k výzve OPKZP-PO4-SC431-2017-19, ktoré sa uskutočnia dňa 10. 3. 2017 v Bratislave, 13.3.2017 v Košiciach a 23.3.2017 v Banskej Bystrici.

Informačný seminár pre žiadateľov o EŠIF v oblasti sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania

21. februára 2017 |

Dňa 14.2.2017 sa na pôde Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja uskutočnil informačný seminár k vyhláseným výzvam na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Ľudské zdroje.

USMERNENIE č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01

21. februára 2017 |

V dôsledku administratívneho pochybenia zo strany MŠVVaŠ SR došlo dňa 17. februára 2017 k zverejneniu nesprávnej verzie dokumentov Usmernenie č. 3 a textu výzvy (pochybenie sa týka dátumu uzávierky prvého hodnotiaceho kola).

Vyhlásenie vyzvania pre projekty technickej pomoci s kódom OPTP-PO1-SC3-2017-12

16. februára 2017 |

Úrad vlády SR ako Riadiaci orgán pre OP TP vyhlásil pre prijímateľov z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 dňa 13. 02. 2017 vyzvanie pre projekty technickej pomoci s kódom OPTP-PO1-SC3-2017-12 s názvom

Informácia o čerpaní EÚ fondov k 31.01.2017

14. februára 2017 |

Čerpanie prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov III. programového obdobia 2014 - 2020

Dunajský nadnárodný program sa pripravuje na vyhlásenie 2. výzvy na podporu projektov

14. februára 2017 |

Životné prostredie, energetické prepojenie či inovácie a investície do ľudských zdrojov a zlepšenia sociálneho prostredia - to všetko sú oblasti, v ktorých Slovensko môže vďaka Interregu - Dunajskému nadnárodnému programu čerpať prostriedky EÚ na nadnárodné projekty partnerských krajín.

Dodatočný informačný seminár IPC na pôde Okresného úradu v Trenčíne

10. februára 2017 |

Dňa 9.2.2017 sa na žiadosť Okresného úradu, odboru školstva konal v priestoroch Okresného úradu v Trenčíne dodatočný informačný seminár pre základné školy

Oznam o vydaní Usmernenia č. 4 k 6. výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

09. februára 2017 |

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia

Aktualizácia Zmluvy o poskytnutí NFP

09. februára 2017 |

Výskumná agentúra  ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 3.0

09. februára 2017 |
Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje

Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP na verziu 1.7

09. februára 2017 |

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje

Pozvánka na informačný seminár k výzvam OP Ľudské zdroje pre oblasť sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania

06. februára 2017 |

Informačno-poradenské centrum TSK vás pozýva na Informačný seminár k výzvam OP Ľudské zdroje pre oblasť sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania.

Informačné semináre na pôde Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja

03. februára 2017 |

Informačno-poradenské centrum Trenčianskeho samosprávneho kraja organizovalo v dňoch 1.2.2017 a 2.2.2017 informačné semináre určené pre potenciálnych žiadateľov o európske štrukturálne a investičné fondy v oblasti vzdelávania.

Publikacia - Podnikatelia a fondy EÚ na roky 2014 - 2020

27. januára 2017 |

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou pripravili publikáciu pod názvom: „Podnikatelia a fondy EÚ na roky 2014 – 2020“. Publikáciu vydal Úrad vlády Slovenskej republiky.

EUROFONDY - Čerpanie peňazí EÚ v období 2007 - 2013 dosiahlo 97,53 %

19. januára 2017 |

Využitie finančných prostriedkov Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 v štrnástich operačných programoch k 31. decembru minulého roka dosiahlo 11,331 mld. eur z celkového záväzku takmer 11,618 mld. eur.

Príručka pre prijímateľa, prioritná os 1 Vzdelávanie OP ĽZ, programové obdobie 2014-2020, verzia číslo 3.0

17. januára 2017 |

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sprostredkovateľský orgán ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie OP Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa pre prioritnú os 1 Vzdelávanie OP ĽZ, programové obdobie 2014-2020, verzia číslo: 3.0.

USMERNENIE č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01

17. januára 2017 |

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu z dôvodu zosúladenia výzvy a prílohy výzvy, úpravy času a miesta podania žiadostí o NFP a optimalizácie časového priestoru na predloženie žiadosti o NFP.

POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVAM OPKZP-PO1-SC111-2016-15 A OPKZP-PO1-SC111-2016-16

16. januára 2017 |
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia Vás pozýva na INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-15 a OPKZP-PO1-SC111-2016-16 zameraným na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov a na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov.

Informačný seminár o využití Európskych štrukturálnych a investičných fondov v oblasti vzdelávania - STREDNÉ A VYSOKÉ ŠKOLY

16. januára 2017 |

Informačno-poradenské centrum TSK vás pozýva na Informačný seminár o využití Európskych štrukturálnych a investičných fondov v oblasti vzdelávania.

Informačný seminár o využití Európskych štrukturálnych a investičných fondov v oblasti vzdelávania - ZÁKLADNÉ ŠKOLY

16. januára 2017 |

Informačno-poradenské centrum TSK vás pozýva na Informačný seminár o využití Európskych štrukturálnych a investičných fondov v oblasti vzdelávania.

Semináre pre žiadateľov - IROP-PO3-SC31-2016-5

01. decembra 2016 |

Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora)

Ako využiť eurofondy na podporu životného prostredia

30. septembra 2016 |
Informačno-poradenské centrum TSK predstaví v pondelok 3.10.2016 v rámci Dňa otvorených dverí Trenčianskeho samosprávneho kraja možnosti uplatnenia Európskych investičných a štrukturálnych fondov 2014-2020 v oblasti podpory a ochrany životného prostredia.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK