Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

59., 60. a 61. výzva OP KŽP

Dovoľujeme si Vás informovať, že Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila dňa 18.12.2019

59. výzvu zameranú na Zníženie energetickej náročnosti v podnikoch

https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/59-vyzva-zamerana-na-znizenie-energetickej-narocnosti-a-zvysenie-vyuzivania-obnovitelnych-zdrojov-energie-v-podnikoch-opkzp-po4-sc421-2019-59/

 
60. výzvu zameranú na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW

https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/60-vyzva-zamerana-na-vystavbu-rekonstrukciu-a-modernizaciu-zariadeni-na-vyrobu-elektriny-a-tepla-vysoko-ucinnou-kombinovanou-vyrobou-s-maximalnym-tepelnym-prikonom-20-mw-opkzp-po4-sc451-20/

 
61.výzvu zameranú na Výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE

https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/61-vyzva-zamerana-na-vystavbu-zariadeni-na-vyuzitie-vybranych-druhov-oze-opkzp-po4-sc411-2019-61/

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK