Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Aktualizácie výziev OP ĽZ

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo 3. hodnotiace kolo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 s názvom „Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov“ s dátumom uzávierky 27.01.2020.

Všetky potrebné informácie k výzve s názvom „Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov“ nájdete na: https://www.minedu.sk/2672019-vyzva-podpora-zlepsovania-studijnych-vysledkov-a-kompetencii-ziakov-oplz-po12019dop111-01/

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje zároveň vyhlásilo 3. hodnotiace kolo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01 s názvom „Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov“ s dátumom uzávierky 07.01.2020.

Všetky potrebné informácie k výzve s názvom „Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov“ nájdete na: https://www.minedu.sk/2672019-vyzva-na-prepojenie-vysokoskolskeho-vzdelavania-s-potrebami-praxe-skvalitnenie-pripravy-buducich-pedagogickych-a-odbornych-zamestnancov-oplz-po12019dop131-01/

Oznamy o vyhlásení nových hodnotiacich kôl sú zverejnené na webovom sídle rezortu školstva: https://www.minedu.sk/16651-sk/aktuality/

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK