Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Novinky OP II k 2.12.2021

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk  nasledujúce dokumenty a informácie:

 

  • Výzva na výber expertov na spoluprácu počas implementácie projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence)

https://www.opvai.sk/aktuality/vyzvy_na_vyber_expetov_32_33_34/

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/452021_vyzva_32_seal_of_excellence/

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/452021_vyzva_33_seal_of_excellence_ba_kraj/

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/vyzvy-na-vyber-odbornych-hodnotitelov/2122021_vyzva_na_vyber_expertov_na_polupracu_pocas_implemenacie_projektov_soe/

 

  • Výzvy na výber expertov na spoluprácu počas implementácie projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European Battery Innovation

https://www.opvai.sk/aktuality/vyzvy_na_vyber_expetov_32_33_34/

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/3182021_34_ipcei_european_battery_innovation/

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/vyzvy-na-vyber-odbornych-hodnotitelov/2122021_vyzva_na_vyber_expertov_na_spolupracu_pocas_implemetnacie_projektov_ipcei/

 

  • Informácia o predpokladanom termíne na vydanie rozhodnutí v rámci 2. hodnotiaceho kola výzvy č. 25

https://www.opvai.sk/aktuality/vydanie_rozhodnuti_vyzva25_2hk/

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/archiv/2622020_vyzva_spolupraca_so_skolami_25/

 

  • Informácia o aktualizovanom predpokladanom termíne na vydanie rozhodnutí v rámci 1. hodnotiaceho kola výzvy č. 25

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/archiv/2622020_vyzva_spolupraca_so_skolami_25/

 

  • Informácia o aktualizovanom predpokladanom termíne na vydanie rozhodnutí v rámci 2. hodnotiaceho kola výzvy č. 23

https://www.opvai.sk/aktuality/vydanie_rozhodnuti_vyzva23_2hk-1/

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/archiv/1322020_vyzva_23_horna_nitra/

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK