Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

OZNAM - Korešpondenčná adresa a web RO pre IROP po 1.10.2020

Dovoľujeme si Vás informovať, že na základe novely Zákona č. 575/2001 Z. z. v znení zákona č. 60/2013 Z. z. a zákona č. 313/2013 Z. z. Z o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy (kompetenčný zákon), Integrovaného regionálny operačný program (ďalej len ,,IROP") s účinnosťou od 1. 10. 2020 prechádza pod Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
https://www.mirri.gov.sk/index.html

V tejto súvislosti je nová korešpondenčná adresa na zasielanie písomnej dokumentácie na Riadiaci orgán pre IROP:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Sekcia programov regionálneho rozvoja
Račianska 153/A P. O. Box 1
830 03 Bratislava 33

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že webové sídlo IROP sa bude v prechodnom období, najneskôr do 31.12.2020, naďalej nachádzať na stránke MPRV SR - IROP
https://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1036

V prípade potreby sú logá MIRRI SR dostupné na stiahnutie na webovej stránke MIRRI SR.
https://www.mirri.gov.sk/kontakt/loga-na-stiahnutie/

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK