Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2019-47, podľa územnej príslušnosti k 02.08.2019

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 10 092 991 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 2 568 999 Eur a územie MFO 7 523 992 Eur. Podrobné rozdelenie disponibilnej alokácie v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

alokacia k 2.8.2019

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK