Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Pozvánka na informačný webinár k výzve zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje Vás pozýva na

Informačný webinár pre žiadateľov k výzve zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry s kódom OPLZ-PO6-SC611-2021-2. Nová výzva je zameraná na výstavbu a rekonštrukciu miestnych ciest, chodníkov pre peších a cyklistov, vrátanie spevnených plôch a osvetlenia, ako aj mostov a lávok pre peších, s cieľom zlepšenia dostupnosti služieb pre obyvateľov MRK.

TERMÍN KONANIA: vo štvrtok 16. decembra 2021 od 09:00 do 11:00 hod.

Vašu účasť, prosím potvrďte najneskôr do 14. decembra 2021 vyplnením online formulára. Účasť na školení je bezplatná. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese janette.dusanicova@minv.sk.

Program:

09:00 - 09:05 Otvorenie Informačného seminára

09:05 - 09:30 Prezentácia výzvy - OPLZ-PO6-SC611-2021-2

09:30 - 10:00 Najčastejšie chyby pri predkladaní ŽoNFP a ich dopad pri schvaľovaní

10:00 - 11:00 Otázky/Diskusia

Prednášajúci:

Ing. Matej Mikuška, vedúci odd. OIMRK

Ing. Jozef Roško, vedúci odd. výberu projektov OIMRK

Pozvánka na Informačný webinár je zverejnená na  webovom sídle www.minv.sk v časti Infosemináre a vzdelávacie aktivity cez ktorú máte taktiež možnosť sa prihlásiť prostredníctvom online formulára.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK