Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Pozvánka na ONLINE INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2021-72 so zameraním na triedený zber komunálnych odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 – 2020 Vás pozýva na ONLINE INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC111-2021-72 so zameraním na triedený zber komunálnych odpadov a doplnkovo k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-58 so zameraním na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov.

Termín a miesto konania: 30. novembra 2021 (utorok), dištančná forma (online) o 09:30 hod.

Program:

09:30 – 09:40 Privítanie účastníkov, všeobecné informácie o priebehu seminára

09:40 – 10:00 Stručné predstavenie výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2021-72 (výzva č. 72)

10:00 – 10:30 Najčastejšie nedostatky identifikované v rámci administratívneho overovania a odborného hodnotenia ŽoNFP

10:30 – 10:40 Stručné predstavenie výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-58 (výzva č. 58)

10:40 – 11:00 Diskusia

Prihlásiť sa môžete zaslaním e-mailu na adresu: vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk najneskôr do 26.11.2021.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK