Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Informačno-poradenské centrum Trenčianskeho samosprávneho kraja

Trenčiansky samosprávny kraj  vytvoril k 25. júlu 2016 Informačno-poradenské centrum, ktoré je začlenené v Organizačnej štruktúre Úradu TSK pod riaditeľa úradu TSK do odboru Regionálneho rozvoja. IPC poskytuje bezplatné poradenstvo, osobné, resp. telefonické a e-mailové konzultácie potenciálnym žiadateľom, žiadateľom a prijímateľom pomoci. Buduje databázu záujemcov o európske štrukturálne a investičné fondy, informuje podľa oblastí záujmu, pripravuje a organizuje informačné aktivity, semináre a školenia, vykonáva prieskumy v súvislosti s fondmi EÚ na území Trenčianskeho kraja.

IPC  poskytuje informácie o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom námornom a rybárskom fonde. Výnimku tvorí Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, o ktorom IPC nebude poskytovať informácie.

 

Konzultačné hodiny (Úradné hodiny)

Pondelok 

7:30 – 16:00

Utorok

7:30 – 15:30

Streda

7:30 – 16:00

Štvrtok

7:30 – 15:30

Piatok

7:30 – 14:30

Pracovníci IPC

Ing. Katarína Vavríková
032/655 57 32 | 0901 918 172 | katarina.vavrikova@tsk.sk | 7. posch., č. d. 762
Mgr. Petra Hinková Čimová
032/655 57 30 | 0901 918 151 | petra.hinkova@tsk.sk | 7. posch., č. d. 763
Ing. Hánečková Lívia, M.A.
032/655 57 31 | 0901 918 171 | livia.haneckova@tsk.sk | 7. posch., č. d. 763

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK