Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Odkazy na harmonogramy výziev a na zverejnené výzvy

www.itms2014.sk

Web www.itms2014.sk poskytuje informácie o operačných programoch, plánovaných výzvach, vyhlásených výzvach a schválených projektoch a množstvo ďalších užitočných informácií, ktoré záujemcom pomôžu zorientovať sa pri hľadaní možností podpory ich projektu.

Upozornenie: Na webovom sídle nie sú uvedené informácie o niektorých programoch cezhraničnej spolupráce, programoch medziregionálnej a nadnárodnej spolupráce a Programe rozvoja vidieka.

Na webovom sídle je možné vyhľadávať informácie o  plánovaných a vyhlásených výzvach, a to podľa rôznych kritérií.

Vyhľadávanie podľa kľúčových slov navedie žiadateľov na správny operačný program a správnu výzvu v rámci konkrétneho operačného programu podľa oblasti záujmu. Na stránke možno zobraziť všetky kľúčové slová podľa abecedného zoznamu alebo vpísať vyhľadávanú oblasť (napr. zatepľovanie). Po zadaní kľúčového slova sa žiadateľovi zobrazí operačný program, ktorý podporuje aktivity v danej oblasti, a počet plánovaných a vyhlásených výziev z tejto oblasti. Vyhľadávanie možno ďalej spresniť o právnu formu žiadateľa a miesto plánovanej realizácie projektu.

Upozornenie: zadefinované kľúčové slová nie sú vyčerpávajúce, ak medzi nimi potenciálny žiadateľ nenájde vhodné slovo, odporúčame nájsť podobnú oblasť podpory v ich abecednom zozname.

Sledovanie zmien vo výzvach pomáha zachytiť všetky zmeny v plánovaných a vo vyhlásených výzvach bez neustáleho sledovania internetovej stránky www.itms2014.sk.

 

Upozornenie: O zmenách, ktoré sa netýkajú informácií zverejnených na stránke www.itms2014.sk – napr. o zmenách údajov v príručke pre žiadateľa, nebude potenciálnemu žiadateľovi zaslaná informácia.

 

Ďalšie webové sídla:

Program rozvoja vidieka: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=43&navID2=935

Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko: http://www.sk-at.eu/#!novinky/bqi69

Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko: http://www.skhu.eu/

Interreg V-A Poľsko – Slovenská republika: https://sk.plsk.eu/

Operačný program ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020: http://www.huskroua-cbc.net/sk/; http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/vyzvy-granty/cezhranicne-programy/program-enpi-madarsko-slovensko-rumunsko-ukrajina/

Interreg Stredná Európa 2014 – 2020: http://www.central2014.gov.sk/

Interreg Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020: http://www.danube2014.gov.sk/

Program spolupráce INTERREG EUROPE 2014 – 2020: http://www.economy.gov.sk/10305-menu/141702s

Program medzinárodnej spolupráce ESPON 2020: http://www.espon.eu/

Program spolupráce INTERACT III 2014 – 2020: http://www.mhsr.sk/interact-iii-2014-2020/141713s

Program URBACT III 2014 – 2020: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=170738

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK