Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

OPEVS-PO1-SC1.1-2017-14 Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 18.08.2017 vyzvanie na národný projekt REFORMA ZBERU A SPRACOVANIA ŠTATISTICKÝCH ÚDAJOV VO VEREJNEJ SPRÁVE s kódom vyzvania  OPEVS-PO1-SC1.1-2017-14.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 1 740 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

 

Úplne znenie výzvy nájdete na: https://www.minv.sk/?aktualne-vyhlasene-vyzvania-1

Výzva na web stránke TSK

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK