Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

OPEVS-PO1-SC1.1-2017-15 - Vybudovanie intervenčnej logiky strategického plánovania v ústredných orgánoch štátnej správy

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 24.08.2017 vyzvanie na národný projekt VYBUDOVANIE INTERVENČNEJ LOGIKY STRATEGICKÉHO PLÁNOVANIA V ÚSTREDNÝCH ORGÁNOCH ŠTÁTNEJ SPRÁVY s kódom vyzvania: OPEVS-PO1-SC1.1-2017-15

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 2 451 705 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie  2014 – 2020.

Úplne znenie výzvy nájdete na: https://www.minv.sk/?aktualne-vyhlasene-vyzvania-1

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK