Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

OPEVS-PO1-SC1.2-2017-1 - Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytických útvarov

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 3. februára 2017 vyzvanie na národný projekt ŠPIČKOVÉ VZDELÁVANIE PRE ZAMESTNANCOV ANALYTICKÝCH ÚTVAROV s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO1-SC1.2-2017-1

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 1 830 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

Úplne znenie výzvy

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK