Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

OPEVS-PO2-SC2.2-2017-16 - Vyzvanie na národný projekt Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 8. septembra 2017 vyzvanie na národný projekt ROZVOJ SYSTÉMU ŠPECIALIZOVANÉHO VZDELÁVANIA SUDCOV A JUSTIČNÝCH ZAMESTNANCOV s kódom vyzvania: OPEVS-PO2-SC2.2-2017-16.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 3 350 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie  2014 – 2020.

Úplne znenie výzvy nájdete na: https://www.minv.sk/?aktualne-vyhlasene-vyzvania-1

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK