Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

OPKZP-PO1-Info-2017-28- Informačné aktivity

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 28. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-Info-2017-28 Informačné aktivity.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 5 000 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

 

Úplne znenie výzvy nájdete na: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/28-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zameranej-na-informacne-aktivity-s-kodom-opkzp-po1-info-2017-28/

Výzva na web stránke TSK

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK