Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

OPKZP-PO1-SC111-2018-38 Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov – pre podnikateľské subjekty podľa schémy štátnej pomoci (regionálna investičná pomoc)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasilo 38. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov – pre podnikateľské subjekty podľa schémy štátnej pomoci (regionálna investičná pomoc) s kódom OPKZP-PO1-SC111-2018-38.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 10 000 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

 

Úplne znenie výzvy nájdete na: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/38-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-podporu-triedeneho-zberu-komunalnych-odpadov-pre-podnikatelske-subjekty-podla-schemy-statnej-pomoci-regionalna-investicna-po/

Výzva v sekcii Regionálneho odboru TSK

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK