Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

OPKZP-PO1-SC131-2017-26 - VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na dobudovanie sústavy Natura 2000 - vypracovanie dokumentov starostlivosti

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 26. výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraná na dobudovanie sústavy Natura 2000 - vypracovanie dokumentov starostlivosti  OPKZP-PO1-SC131-2017-26.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 4 000 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

 

Úplne znenie výzvy nájdete na: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/oznam-o-vyhlaseni-26-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zameranu-na-dobudovanie-sustavy-natura-2000-vypracovanie-dokumentov-starostlivosti-s-kodom-opkzp-po1-sc131-2017-26/

Výzva na web stránke TSK

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK