Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

OPKZP-PO1-SC131-2017-29- Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelená infraštruktúra

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 29. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelenú infraštruktúru s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-29.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 13 000 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

Úplne znenie výzvy nájdete na: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/29-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zameranej-na-zachovanie-a-obnovu-biodiverzity-a-ekosystemov-a-ich-sluzieb-mimo-chranenych-uzemi-a-zelenu-infrastrukturu-s-kodom-opkzp-po1-sc131-201/

Výzva na web stránke TSK

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK