Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

OPKZP-PO4-SC441-2017-35 Podpora v zavádzaní systémov energetického a environmentálneho manažérstva vrátane energetických auditov a schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásilo 36. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch s kódom OPKZP-PO4-SC441-2017-35.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 3 000 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

Úplne znenie výzvy nájdete na: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/35-vyzva-zamerana-na-podporu-v-zavadzani-systemov-energetickeho-a-environmentalneho-manazerstva-vratane-energetickych-auditov-a-schemy-eu-pre-environmentalne-manazerstvo-a-audit-emas-opkzp-po4-sc441/

Výzva v sekcii Regionálneho rozvoja

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK