Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

OPKZP-PO4-SC441-2018-39 Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov – pre podnikateľské subjekty podľa schémy štátnej pomoci (regionálna investičná pomoc)

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území. s kódom OPKZP-PO4-SC441-2018-39.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 7 000 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

 

Úplne znenie výzvy nájdete na: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/39-vyzva-zamerana-na-podporu-nizkouhlikovych-strategii-pre-vsetky-typy-uzemi-opkzp-po4-sc441-2018-39/

Výzva v sekcii Regionálneho rozvoja.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK