Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

OPLZ-PO6-SC611-2017-1 - Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlásilo výzvu s názvom „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie“.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 10 000 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

 

Úplne znenie výzvy

Výzva na web stránke TSK

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK