Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

OPVaI-MH/NP/2017/3.3.1/4.1.1-06 - Vyzvanie na predloženie národného projektu s názvom "Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku" žiadateľa Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci operačného programu Výskum a inovácie

logo op vyskum a inovacie

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Vyzvanie na predloženie národného projektu s názvom „Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku“ žiadateľa Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) (kód OPVaI-MH/NP/2017/3.3.1/4.1.1-06).

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 13 113 978  EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie  2014 – 2020.

 

Úplne znenie výzvy nájdete na: https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/narodne-projekty/05042017_kreativny_priemysel/

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK