Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného Finančného príspevku na podporu teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 28 000 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

 

Úplne znenie výzvy nájdete na: https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-va-dp-2018-1-1-3-04/

Výzva v sekcii Regionálneho rozvoja

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK