Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznam o plánovanom vyhlásení výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov SOŠ na praktickom vyučovaní, Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2019-47

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v mesiaci marec 2019 vyhlási výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, Kód výzvy:  IROP-PO2-SC223-2019-47.

Výzva je zameraná na podporu materiálno-technického vybavenia a zlepšenie priestorových podmienok stredných odborných škôl, školských hospodárstiev a stredísk odbornej praxe so zreteľom na rozvoj siete centier odborného vzdelávania a prípravy a s cieľom zvýšenia kvality odborného vzdelávania a prípravy, praktických zručností žiakov a zvýšenia kvality poskytovaného celoživotného vzdelávania pre potreby trhu práce.

Výzva je určená pre zriaďovateľov stredných odborných škôl, odborných učilíšť, stredné odborné školy, odborné učilištia.

Bližšie info nájdete na:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=67&id=14013

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK