Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Písomné vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre žiadateľa Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. IROP-PO6-SC61/62-2017-18 na podporu efektívnej implementácie IROP

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) vyhlasuje písomné vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre žiadateľa Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. IROP-PO6-SC61/62-2017-18 na podporu efektívnej implementácie IROP.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 12 520 808  EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

 

Úplne znenie nájdete na:http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11529

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK