Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Podpora na vykonanie energetických auditov mikro, malých a stredných podnikov so sídlom v Bratislavskom kraji

Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou vyhlásilo 14. septembra 2017 druhú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu vykonania energetických auditov mikropodnikov, malých podnikov a stredných podnikov (MSP) so sídlom v Bratislavskom kraji. 

Cieľom výzvy je zníženie energetickej náročnosti MSP prostredníctvom podpory vykonania energetických auditov odborne spôsobilými osobami, v rámci ktorých bude na základe reálne nameraných hodnôt spotreby energie navrhnutý súbor optimálnych opatrení s energetickým, ekonomickým a environmentálnym hodnotením.

 Príjemcami pomoci sú subjekty zo súkromného sektora – fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) Obchodného zákonníka so sídlom v Bratislavskom samosprávnom kraji pričom spĺňajú definíciu MSP.

Projekt je možné realizovať do 31. januára 2018. V rámci výzvy sú vyčlenené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 270 000 €.

Viac info: https://www.siea.sk/energeticke-audity-msp-v-bsk/

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK